Bu programda emek yok!

08.08.2018 09:29 ÇALIŞMA YAŞAMI
Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı’na emek örgütleri tepkili. DİSK Başkanı Çerkezoğlu, programın işçi ve emekçilerin en temel sorunlarını yok saydığını vurguluyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 günlük icraat programına sendikalardan tepki geldi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, yazılı açıklamasında, programda çalışma hayatının temel sorunlarına ilişkin hiçbir köklü çözümün yer almadığını vurguladı. Ekonomik kriz tehlikesine ve iş cinayetlerine programda hiç yer verilmediğine dikkat çeken Çerkezoğlu, işsizliğe karşı alınacak önlemlerin de patronlara teşvik ve güvencesiz çalışmayı yaygınlaştırmaktan ibaret olduğuna işaret etti.

Çerkezoğlu’nun 100 günlük programa ilişkin değerlendirmeleri özetle şöyle:1 İş cinayetlerine dair tek satır yok
“Çalışma hayatının en temel sorunlarından biri olan iş cinayetleri, işçi sağlığı ve iş güvenliği programda tek satırla da olsa yer almıyor.

2 Kriz kapıda, önlem yok
Türkiye’nin ciddi bir ekonomik kriz ile yüz yüze olduğu bugünlerde programda krize karşı hiçbir ciddi önlem yer almıyor. Programda tırmanan enflasyon ve döviz kuru karşısında ne yapılacağına dair tek satır, dahası tek kelime yok. Kanal İstanbul ve Millet Bahçeleri gibi fantastik rant projelerinin yer aldığı programda, milyonların iş ve aş derdine ilişkin hiçbir öneri yok.

3 Yeni bakanlığın hedefleri yetersiz
Programda yeni oluşturulan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 100 günlük programı var; ancak bu programda çalışma hayatı ile ilgili hedefler oldukça eksik ve yetersiz. Bakanlığın programındaki 33 hedefin büyük bölümü bazı sosyal hizmetlerin iyileştirilmesi, patronlara dönük teşvikler ve teknik düzenlemelerden oluşuyor.

4 İşsizliğe çözüm getirilmiyor
Program 100 gün içinde patronlara 5,25 milyar teşvik sağlanmasını öngörüyor. Başka istihdam teşvikleri de öngörülüyor. Bu teşviklerin büyük ölçüde İşsizlik Sigortası Fonu’ndan sağlanacağı sır değil.
İşsizlikle mücadele, kısmi tedbirler ve güvencesiz istihdam biçimlerinin artırılması ile sınırlı bir perspektifle ele alınmış. İstihdamın yaratılmasına dönük tedbirler, işbaşı eğitimi ve sosyal çalışma programlarından ibaret. Kalıcı istihdam artışı sağlayacak tedbirler programda yok.

5 Kadın iş hayatında yine ‘misafir’
Kadın istihdamının nitelikli artışı için insana yakışır işlerdeki temsilinin güçlendirilmesi ve kadın istihdamında cinsiyetçi uygulamalara son verilmesi gibi önlemler programda yine yok. Kadınların asıl sorumluluğunu evdeki işler olarak tanımlayan, kadın istihdamını ‘annelik’ üzerinden ele alan, kadınları çalışma hayatında ‘misafir’ olarak gören ve bu nedenle güvencesiz-eğreti istihdam biçimlerinin önünü açan yaklaşım, 100 günlük programda kendini gösteriyor.

6 Kadroda adaletsizlik gündemde değil
Taşeron işçilerinin kadroya alınması sürecinde ve sonrasında açığa çıkan adaletsizliklerin giderilmesi yönünde herhangi bir hedef, programda yer
almıyor.

7 ‘3600 Ek Gösterge’ yok
Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası sırasında Erdoğan tarafından vaat edilen ve AKP’nin seçim beyannamesinde de yer alan ‘bazı memur kategorileri için 3600 ek gösterge’ye programda yer verilmedi.”

***

Emeklilerle ilgili skandal itiraf

Emeklilikte yaşa takılanlar ve emekli aylıkları arasında dengesizliğin giderilmesi hedefi programda yer almıyor. Programın ilk hedefi ise 100 gün içinde 1000 TL’den az emekli aylıklarının 1000 TL’ye tamamlanması. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, bu hedefin skandal bir itiraf niteliğinde olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim öncesinde yaptığı açıklamayı hatırlatıyor:

“Erdoğan 4 Haziran’da yaptığı bir açıklamada ‘Bugün ülkemizde az sayıdaki istisna haricinde asgari ücretin altında emekli maaşı alan kimse bulunmuyor’ demişti. Erdoğan’ın bu açıklaması ile 100 günlük programda yer alan ‘en az 1000 TL emekli aylığı’ hedefi tam bir tezat oluşturuyor. Bu hedef adeta bir itiraf niteliğindedir. Emekli aylıkları konusunda kamuoyu aldatılmıştır.”