Bursa Tabip Odası tarafından düzenlenen 'Cumhuriyetin Yeni Yüzyılında Sağlık' panelinde, hastalara müşteri gözüyle bakılan sağlık sisteminin yıkıcı sonuçları vurgulandı.

Bursa Tabip Odası'ndan 'Cumhuriyetin Yeni Yüzyılında Sağlık' paneli

BirGün BURSA

14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Bursa Tabip Odası tarafından “Cumhuriyetin Yeni Yüzyılında Sağlık” konulu panel düzenlendi.

Bursa Tabip Odası tarafından düzenlenen, Bursa Akademik Odalar Birliği Türkan Saylan Toplantı Salonu’nda gerçekleşen panele, Dr. Güzide Elitez'in oturum başkanlığıyla, Prof. Dr. Kayıhan Pala, Dr. Bayazıt İlhan ve Dr. Eriş Bilaloğlu konuşmacı olarak katıldı. Konuşmacılar, ülkedeki sağlık alanına ilişkin sorunlar ve çözümleriyle ilgili sunumlar gerçekleştirdiler.

Sunumlar; "Prof. Dr. Kayıhan PALA: Nasıl bir sağlık sistemi?", "Dr. Eriş Bilaloğlu: Nasıl bir meslek örgütü?" ve "Dr. Bayazıt İlhan: Şehir hastaneleri ne olacak?" başlıklarında gerçekleştirildi.

Konuşmalarda, “Ticarileşmiş ve kar-zar anlayışıyla yönetilen sağlık siteminin son derece sakıncalı sonuçlar doğurduğu, erişilebilir ve nitelikli sağlık hizmetlerinden giderek daha fazla uzaklaşıldığı, geniş halk kesimlerinin bu durumun yıkıcı sonuçlarıyla karşı karşıya kaldığı” belirtildi.

“Sağlık hizmetlerindeki tüm aşamaların, Aile Hekimliği’nden, Hastanelere kadar olan tüm süreçler kamusal anlayışla kurgulanmalı, eşit, ücretsiz, nitelikli ve erişilebilir olmalı” denildi.

Pandemide ve depremde kamusal sağlık hizmetlerinin ne kadar gerekli olduğunu toplumun yaşayarak öğrendiğinin altının çizildiği konuşmada, "Yandaş şirketlere sermaye aktarım aracı olarak kurgulanan şehir hastaneleri ise bu sistemin önemli bir parçasıdır. Bundan dolayıdır ki hastalar müşteri olarak değerlendirilmekte ve şehir hastanelerine yönlendirilmekte, kentlerin merkezlerindeki işlevli bir çok hastane bu yüzden kapatılmıştır” denildi.

Konuşmacıların, “bugüne kadar olduğu gibi, Tabip Odaları olarak, bizler halkın kamusal, nitelikli, eşit ve erişilebilir sağlık hakkını savunmaya devam edeceğiz, bunun için kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz” şeklindeki ortak mesajlarıyla panel sona erdi.