"Çağımızın hastalığı aşırı ve lüks tüketim alışkanlığı"

16.10.2019 13:35 EGE'DE BİRGÜN

BİRGÜN İZMİR

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu’nca yapılan açıklamada, çağımızın hastalığının aşırı ve lüks tüketim alışkanlığı olduğu ve bunun gıdaya adil ulaşmanın önündeki en büyük engellerden birini oluşturduğu kaydedildi.

Dünya Gıda Günü nedeniyle, bugün Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nde düzenlenen basın açıklamasında konuşan Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, “Aynı zamanda bu alışkanlık gıdada israfı beraberinde getirmektedir. Bu kadar aç insanın olduğu bir dünyada, üretilen gıda maddelerinin yüzde 10’unun tüketilmeyerek çöpe atılması anlaşılmayacak bir durumdur. Yılda yaklaşık 1,3 milyar ton gıda çöpe giderek heba olmaktadır. Sadece bu tüketilmeyen ya da tüketilemeyen, çöp olarak son bulan üretim fazlasıyla bile açlık çeken insanları doyurabilmek mümkündür” dedi.

Dünyada gıda konusunda kıtlık olmadığını anlatan Toprak, tarımsal üretimin toplam talebin üzerinde olduğunu, gıdaya erişimin sağlanamamasında temel sorunun adil olmayan gelir ve ürün dağılımının olduğunu ve dolayısıyla açlığın nedeninin de yetersiz gıda değil temelde yoksulluk olduğunu söyledi.

ÇİFTÇİ YOKSULLAŞTI

AKP hükümetleri döneminde uygulanan yanlış tarım politikalarının sonucu çiftçinin tarımdaki gücünü yitirdiğini ve yoksullaştığını belirten Toprak şunları söyledi:

“Tarımda modernizasyon küçük tarımsal alanların birleştirilip, büyütülmesine ve dolayısıyla düşük gelirli topraksız köylülerin köylerini terk edip, kente göç etmesine neden olmuştur. Ülkemiz, küresel dünyada rekabet edebileceği tek silahını da kaybetmiş ve tarımda dışa bağımlı hale gelmiştir. Türkiye, kuru kayısı, incir ve üzüm ile fındık dışında buğdaydan pirince, fasulyeden nohuda, mercimekten mısıra, soya fasulyesinden pamuğa, kuru ottan samana ve kırmızı ete kadar hemen tüm tarım ürünlerinin ithal edildiği bir ülke durumuna getirilmiştir.”