Samsun 3. Bölge İdare Mahkemesi, Amasya’nın Taşova ilçesi Çambükü köyünde mera alanlarına yapılmak istenen Organize Sanayi Bölgesi (OSB) projesini iptal etti. Aylardır OSB’ye karşı direnen Çambükü köylüleri, mahkemenin kararını halay çekerek kutladı.

Kaynak: ANKA
Çambükü Köyü'nde OSB projesi istinaf tarafından iptal edildi, köylüler kararı halaylarla kutladı

Amasya’nın Taşova ilçesi Çambükü köyünde mera alanlarına yapılmak istenen OSB’ye karşı aylardır sürdürdükleri mücadeleyi kazandı. Samsun 3. Bölge İdare Mahkemesi, köylülerin açtığı iptal davasında söz konusu alana OSB yapılamayacağına hükmetti. Çambükü köylüleri, mahkemenin kararını halay çekerek kutladı.

"ÇOK SIKINTILAR ÇEKTİĞİNİZİ BİLİYORUM"

Avukat Selim Saray, karar sonrası Çambükü köylülerine gelişmeleri ve yargı sürecini şu sözlerle anlattı:

"Çok sıkıntılar çektiniz biliyorum, başlarınızı açtılar, yerlerde sürüklediler. Her zoru gösterdiler ama bundan sonrası için keyfini yaşayacaksınız. Bundan sonrası devam ediyor. Yarın çevre planı değişikliğine ilişkin olarak keşfimiz var. Mera vasıflarının değiştirilmesi davamız reddedildi hala istinafta, kararı gelmedi ama şu kesindir ki ve gözünüz aydın Çambükü köyüne artık organize sanayi bölgesi yapılamayacak. Bundan sonra hiç kimseye hasmane tavır takınmayacağız. Hiç kimsenin kusurunu yüzüne vurmayacağız. Devlet bizim devletimiz, makamı işgal edenler neticede insan, insanlara kızgınlığımız tabii ki var ama makam bizim makamlarımız, o makamlarımızı elimizin üstünde tutacağız. Yarın bir gün kapılarını çalacağız diyeceğiz ki ekmedik dikmedik, ekilecek dikilecek yer isteyeceğiz onlardan."

"TARIMSAL POTANSİYEL İLE İLGİLİ YETERLİ ARAŞTIRMA YAPILMADI"

Mahkemenin kararında, şu ifadeler yer aldı:

“Organize sanayi bölgesi kurulmasına ilişkin kesin işlemin temelinde yer alan, tarım arazisi özelliğinde  olan söz konusu alanın tarım dışı amaçla kullanılma kararı alınmadan önce söz konusu tarım alanlarının özelliği ortaya konularak, planlı alanda ihtiyaca uygun bir taşınmaz bulunup bulunmadığının belediye, il özel idare ve organize sanayi bölgesi yönetiminden soruşturulması ve somut olarak ortaya konulması, bu kapsamda  planda organize sanayi bölgesi  kararı bulunan başkaca  bir alanın bulunup bulunmadığının araştırılması  yoksa mevcut  organize sanayi bölgesinin genişleme sahalarda bu ihtiyaca cevap verecek bir taşınmazın bulunup bulunmadığının araştırılması, organize sanayi bölgesi yatırımının tüm ile hitap eden bir yatırım olduğu gözetilerek, Amasya ili ölçeğinde organize sanayi bölgesi olarak kullanılabilecek tarımsal potansiyel daha düşük alan bulunup bulunmadığının araştırılması ve bu alanların geniş katılımla oluşturulan toprak koruma kurulunca değerlendirilmesi gerekmesine karşın olayımızda yeterli  bir araştırma yapılmadan düzenlenen ve alternatif bulunmadığı ifadesini içeren etüt raporuna istinaden toprak koruma kurulunca talebin kabulüne karar verildikten sonra  il özel idaresinden Çambükü köyü ve civarında  planlı alanda söz konusu amaçla  kullanılabilecek taşınmaz bulunup bulunmadığının sorulduğu, özel idaresince yeterli araştırma yapılmadan söz konusu ihtiyaca uygun Çambükü köyü ve civarında başkaca taşınmaz bulunmadığı belirtilmesi üzerine Bakanlıkça alanı tarım dışı kullanılmasına izin verildiği, bu haliyle, organize sanayi bölgesi kurulabilecek dava konusu taşınmazın başka planlı alanda yada dışında alternatif alanlar bulunup bulunmadığının gerekli ve yeterli bir şekilde araştırılıp varsa bulunan alanların toprak koruma kurulunca değerlendirilmeden taşınmazların tarım dışı kullanılmasına izin verildiği anlaşıldığından bu karara istinaden tesis edilen organize sanayi bölgesi kurulmasına dair karar kesin işlemde hukuka uyarlılık görülmemiştir.”

Mahkeme, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın istinaf başvurusunu reddetti.