Cami sayısındaki artış nüfus artış hızını geçti

03.01.2018 09:08 GÜNCEL
Türkiye’deki cami sayısı, nüfus artış hızının da üzerinde artarak 90 bine fırladı. Camilerin artışı en fazla Müslüman nüfusa sahip ülkelerden olan Hindistan’daki cami sayısının nüfusa oranının da üzerinde gerçekleşti

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN m.mertbildircin@gmail.com

Birçok bakanlığı geride bırakan bütçesini kısa zamanda tüketerek 1.3 milyar ek ödenek alarak 2017 yılını 8.1 milyar liralık harcamayla tamamlayan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın istatistiklerine göre Türkiye’de cami sayısı 90 bine ulaştı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın “yetersiz” bulduğu cami sayısı 11 yılda yüzde 15 artarak binde 13.5 olan yıllık nüfus artış hızının üzerine çıktı. Diyanet’ei bağlı cami sayısı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2016 yılına ilişkin yayımladığı “Örgün Eğitim İstatistikleri”nde 61 bin 201 olarak açıkladığı toplam okul sayısını da geçti.Camisiz mahalle kalmasın
Kuruma bağlı binaların tadilatı için bir yılda 75 milyon lira harcayan Diyanet’in son yıllarda artan etkinliği cami sayılarına da yansıdı. 2006’da 78 bin 608 olan cami sayısı 2017 yılında 90 bine yükseldi. Aradan geçen 11 yılda Türkiye genelinde yaklaşık 13 bin artan cami sayısı ülkedeki nüfus artış hızı oranının da üzerine çıktı. Toplumsal yaşamın genelini dinselleştiren uygulamalarıyla tepki çeken Diyanet’in ihtiyaç olup olmadığına bakılmaksızın cami yapımını sürdüreceği öğrenildi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın bu doğrultuda yaptığı açıklamada, “Camiler sadece namaz kılınan yerler değil. Mahalledeki çocukların küçük yaşlardan itibaren din eğitimi aldığı yerlerdir. Dolayısıyla hiçbir şehrimizde hiçbir mahalle camisiz kalmamalı” ifadelerine yer verildi.

Mısır ve Hindistan’ı geçtik
Türkiye’deki cami sayısı, Dünya’nın en büyük yedinci coğrafi alanı ve 1 milyar 300 milyon ile en büyük ikinci nüfusuna sahip olan Hindistan’daki camilerin nüfusa oranından da fazla gerçekleşti. Indian Statistical Ecaluation Unit’in resmi verilerine göre nüfusunun yüzde 23,7’si Müslüman olan Hindistan’da, aktif kullanımda olan 240 bin cami olduğu belirtildi. Yaklaşık 270 milyon Müslüman’ın yaşadığı Hindistan’da 240 bin cami, 79 milyonluk Türkiye’de 90 bin cami bulunuyor.

Nüfusunun neredeyse tamamını Arap Müslümanların oluşturduğu Mısır’daki cami sayısına bakıldığında da benzer bir tablo ortaya çıktı. Ministry of Endowments, 2016 yılına yönelik yayımladığı raporda, ülkede 83 bin cami olduğunu açıkladı. 2015 yılında, ihtiyaç olmadığı için çoğunluğu köylerde olan 27 bin caminin kapatıldığı Mısır’da 2015’den 2016’ya cami sayısında artış yaşanmazken, Türkiye’de aynı dönemde bine yakın yeni cami inşa edildi.