Çarşamba Ovası tehdit altında

21.09.2019 09:31 YEŞİL BİRGÜN

DİLEK YEĞİN

Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP), Çarşamba ilçesindeki Eğercili Mahallesi’ne kurulmak istenen biyokütle enerji santralı ile ilgili "ÇED gerekli değildir" kararı çıkmasına tepki gösterdi.

SAMÇEP sözcüsü Mehmet Özdağ, “Çarşamba Ovası nitelikli tarım alanı olarak kabul edilmesine rağmen adım adım sanayi alanına çevrilmektedir" dedi.

Projenin biyokütle yakıtla çalışacak bir termik santral olduğunu ifade eden SAMÇEP bileşenleri, santralın günlük kül atığı miktarının 38 ton ve havaya karışacak günlük kül miktarının 14.4 kilogram olacağını belirtti.