Google Play Store
App Store
ÇED muafiyetini mahkeme durdurdu

Gökay BAŞCAN

Gümüşhane’nin Şiran ilçesi, Kırıntı Köyü sınırları içerisinde yapılması planlanan ‘altın bakır madeni için Karotlu maden arama faaliyeti’ne ilişkin verilen çevresel etki değerlendirme (ÇED) muafiyeti kararına mahkeme dur dedi. Kararı hukuka aykırı olan mahkeme, projenin geri dönüşü imkansız zararlara yol açabileceğine dikkat çekti. DHS Mineral A.Ş., Kırıntı köyünde tarafından yapılması planlanan maden arama faaliyeti için Gümüşhane Valiliği’ne başvuru yaptı.

Gümüşhane Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü projeye ilişkin ÇED muafiyeti kararı verdi. Projenin ÇED sürecinden muaf tutulmasıyla birlikte şirketin, çevresel muafiyet kaçındığını ve Çevre Kanunu’nun uygulanması gerektiğine dikkat çeken bölge halkı kararı yargıya taşıdı. İtirazları değerlendiren Erzincan İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. ÇED yönetmeliğini hatırlatan mahkeme kararında, “Maden, petrol ve jeotermal kaynak arama projeleri, seçme-eleme kriterine tabi tutularak bu projeler için sunulan PTD üzerinden ÇED raporu hazırlanmasına gerek olup olmadığına karar verilebileceğinin düzenlediği dikkate alındığında maden arama kapsamında yapılan altında bakır madeni 5 adet karotlu sondaj arama faaliyeti çalışması projesi faaliyeti için seçme eleme kriterleri çerçevesinde değerlendirme yapılmasının gerektiği anlaşılmaktadır” denildi. Hukuka aykırı ve geri dönüşü imkânsız zararlar verebileceği belirtilen projenin ‘kesin olmak üzere’ yürütmesinin durdurulmasına oy birliğiyle karar verildi.