ÇED raporu için 14 bin imza

18.10.2008 14:34 ARŞİV
İzmir’den Çevre ve Orman Bakanlığı’na iletilen raporda “Çamlı Barajı’na ÇED Raporu verilsin, Efemçukuru’nda altına hayır denilsin” başlığıyla Ankara’ya 14 bin imza gönderildi...

TEMA Vakfı İzmir Temsilciliği, Ziraat Mühendisleri Odası, Orman Mühendisleri Odası ve Güzelbahçe Kültür Çevre ve Güzelleştirme Derneği’nin katılımıyla hazırlanan rapor için TEMA Vakfı İzmir Şube Müdürü Alaaddin Hacımüezzin basın açıklamasında şunları söyledi:

“İzmir’in içme suyu havzasında bulunan Efemçukuru Köyü’nde, çokuluslu bir şirketin Türkiye’deki uzantısı TÜPRAG Metal Madencilik Limitet tarafından, altın ve gümüş madeni işletme ruhsatı alınmıştır. Burada yaptırılan bilirkişi incelemesi sonunda verilen rapora göre “Başta insan sağlığı olmak üzere, sudan yararlanacak diğer canlılar toksik  etkilenmeye maruz kalacaktır tespitinde bulunulmuştur.”

Efemçukuru köylülerinin  “Biz üzümümüzü, toprağımızı ve suyumuzu istiyoruz, altın istemiyoruz” diyerek kararını verdiğini belirten Hacımüezzin,  “Daha önce de Bergama, Kışladağ ve Kaz Dağları’nda doğayı katleden bu uygulamada, Kozak yaylaları ve diğer alanları tahrip etmeden mutlaka Maden Yasası’nın 5177 Sayılı Yasayla değiştirilen 7. Maddesi yeniden ele alınıp, kamu yararı ön plana alınarak düzenlenmelidir” diye konuştu. Bu yerlerle ilgili olarak kesinleşen mahkeme kararlarının hala uygulamaya konmadığını vurgulayan Hacımüezzin, kararların acilen uygulanması gerektiğini,  aksi takdirde hukuk devleti kavramından söz edilemeyeceğini belirtti.

Hacımüezzin, “Daha önce DSİ tarafından yapılması planlanan, ancak yapımından vazgeçilen, Çamlı Barajı’nın artan su gereksinimimizi bir an önce karşılaması için İzmir’e belediye tarafından yapılmasını istiyoruz. Bu baraja olumlu ÇED Raporunu vermeyen ama Efemçukuru’nda maden işletmesine olumlu ÇED belgesi veren Çevre ve Orman Bakanlığı yetkililerine sesleniyoruz: Bizler yatırım yapılmasına karşı değiliz ama Tahtalı Barajımızın sularının, toprağımızın, ormanlarımızın kirletilmesine ve canlıların yaşam haklarının yok edilmesine karşıyız” dedi.

Mehtap HALICI İzmir