İşten çıkarılan Satera işçileri Cengiz Holding'in kapısına dayandı. İşçiler “Satera'ya sendika girecek başka yolu yok” dedi. Fabrikanın vardiya amiri Düzmen, “Vaatler verip hiçbirini yerine getirmediler” diye konuştu.

Cengiz Holding işçiye hesap verecek
Fotoğraf: BirGün

Asena TUNCA

İstanbul’da sendikalı oldukları için işten çıkarılan ve 8 Mart 2023’ten beri fabrika önünde direnen Satera işçileri Cengiz Holding’in önünde eylem yaptı. Cengiz ve Kolin ortaklığında 2 yıldır elektrik sayaçları üreten ve 100 işçinin çalıştığı Satera Elektronik’te, Birleşik Metal-İş Sendikası'nın fabrikada çoğunluk sağlamasının ardından işçilerin işten çıkarılmasına karşı direniş sürüyor.

SÖMÜRENLERİN ARKASINDAKİLER BİLİNDİK

Eylemde konuşan Birleşik Metal İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, "Satera işçileri Türkiye'de artık klasikleşen bir saldırıyla karşı karşıya. Bugün Anayasa'ya güvenerek sendikalaşmaya giden emekçilere sermaye ve sermayeye göz yuman anlayış tokat atmaya çalıştı. Türkiye'nin kalburüstü iki patronuna karşı mücadele veriyoruz. Arkadaşlarımızı kapı dışarı ettiler. Türkiye'yi sömüre sömüre bitiremeyenler arkasına bilindik güçleri alarak sendikalaşmayı engellemeye çalışıyor. Hukuksuzluğun iç içe girdiği bir yerde işçiler onurlu şekilde mücadelelerini sürdürüyor. Umarız kısa sürede sonuca ulaşırız. Cengiz eğer 3 gün içerisinde sendikalaşma mücadelesine saygı gösterip atılanları geri alırsa süreci fabrika içinde sürdüreceğiz. Kabul etmediği takdirde Cengiz Holding'in önüne çadır kurup direnişimizi buraya taşıyacağız" dedi.

Serdaroğlu'nun ardından konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise şu ifadeleri kullandı: "Dünya üzerinde en onurlu şey emeğine sahip çıkmaktır. Türkiye'de her şey sendikalaşmanın önünde engel. Bir işyerinde örgütlenmek deveyi hendekten atlatmaktan daha zor. Sendikamızın çoğunluğu almasının ardından işveren arkadaşlarımızı işten çıkararak sendikal örgütlenmeyi kırmaya çalışıyor."

KARŞIMIZDA DURAMAYACAKLAR

Kadınların olumsuz çalışma koşulları ve eşit işe eşit ücret mücadelesine de vurgu yapan Çerkezoğlu, "Eğer bir ülkede kadın işsizliği yüzde 50'nin üzerindeyse o ülkenin geleceğinden söz edilemez. Kazançlarından işçilere daha az pay verdikleri için sevinebilirler. Bilsinler ki, ülkenin tehlikeli bir gelecek tahayyülüne el verdiklerini tarih değerlendirecek. Sendikalı olmak haktır. Anayasa'yı ayaklar altına alanlar bu gücü ülkeyi yönetenlerden alıyor. Herkes bilsin gücümüzü her gün hayatı yeniden üreten ellerimizden alıyoruz. Bu onurlu mücadelenin karşısında hiçbir kuvvet duramayacak" ifadelerini kullandı.

Satera'da vardiya amiri olan Murat Düzmen süreci BirGün'e anlattı: "Firmaya ilk girenlerdenim. Eleman bulmakta zorlandıkları için prim ve sosyal haklar verildi. Elemanlar gelince vazgeçtiklerini söylediler ve güvensizlik ortamı oluştu. Yalan vaatlerle sendikaya kendileri zemin hazırladı. Sendikaya başvurduk. Yüzde 90'lık bir çoğunluk. Gayri resmi bir işlem de değil. İki gün önce iyi eleman dedikleri işçileri performans gerekçesiyle işten çıkardılar. Asıl mesela sendikalı olmamızdı. Haksız yere atılan işçilerin geri alınmasını ve sendikanın tanınmasını talep ediyoruz. Kimse kapının önünde durmaz sandılar ancak biz mücadelemizi sürdüreceğiz."

İşçi Burak Atıcı ise, "Bu yola başlamamızın nedeni bize vaatler verip hiçbir vaatlerini yerine getirmemeleri oldu. Bu yoldan dönüş yok. Eleman sayısı tamamlanınca hiçbir vaatlerini yerine getirmediler. Bize yalan söylediler. Biz de emeğimizin karşılığını almak ve sendikal haklarımıza sahip çıkmak için bu yola baş koyduk" ifadelerini kullandı.