birgün

16° AÇIK

Cengiz İnşaat'tan 'Cennet Koyu' açıklaması: Danıştay kararı, mülkiyeti etkilemiyor

Bodrum'da yer alan Cennet Koyu'nda Danıştay'ın iki iptal kararına rağmen otel ve villa inşa etmeye başlayacak olan Cengiz İnşaat, Danıştay kararının kendilerini etkilemediğini açıkladı. Cengiz İnşaat tarafından yapılan yazılı açıklamada "Özelleştirme ihalesinin iptaline ilişkin olarak taşınmazın Alıcı'ya devrinden çok sonra verilmiş olan Danıştay kararı, hukuken Şirketimizin parseldeki mülkiyet hakkını etkilememektedir." denildi. Ancak ihalenin iptali sonrasında mülkiyetin yeniden kamuya geçmesi gerekiyordu.

ÇEVRE 21.07.2022 12:23
Cengiz İnşaat'tan 'Cennet Koyu' açıklaması: Danıştay kararı, mülkiyeti etkilemiyor
Abone Ol google-news

Son dönemde suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddiaları ile gündeme gelen Mehmet Cengiz'in sahibi olduğu Cengiz İnşaat, Danıştay'ın Cennet Koyu'nda inşa edilecek otel ve villaların yapımına iptal kararı vermesine ilişkin açıklama yaptı.

Sözcü'nün haberine göre; Cengiz İnşaat tarafından yapılan açıklamada, arazinin özelleştirme ihalesinin Danıştay tarafından iptal edilmesine ilişkin kararın 'mülkiyet hakkını etkilemediği' savunulurken şirketin parselinin ormanlık olmadığı iddia edildi. Ancak bunun hukuken nasıl mümkün olduğu açıklamada yer almadı.

Açıklamada söz konusu arazide 'Osmanlı tapusundan kaynaklı hak iddiaları' olduğu öne sürüldü. Bodrumbir AŞ.'nin taşınmazın tapusunun alındığı ifade edilen açıklama parseldeki mülkiyetin bu şekilde kendilerine verildiği söylendi. Ancak ihalenin iptali sonrasında mülkiyetin yeniden kamuya geçmesi gerekiyordu.

Ağaç kesimi yapılmadığı iddia edilen açıklamada "Parselde gerçekleşecek projede herhangi bir ağaç kesimi söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

'DANIŞTAY'DA DEVAM EDEN DAVA YOK'

Açıklamada, araziyle ilgili Danıştay'da devam eden bir davanın bulunmadığı iddia edilirken "Özelleştirme ihalesinin iptaline ilişkin olarak taşınmazın Alıcı'ya devrinden çok sonra verilmiş olan Danıştay kararı, hukuken Şirketimizin parseldeki mülkiyet hakkını etkilememektedir." denildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

OSMANLI TAPUSU SUNDULAR

1. Şirketimizin Cennet Koyunda sahip olduğu arazi Muğla İli, Bodrum İlçesi, Gölköy, Göl Mahallesi 107 Ada 1 parselde (eski 423 parsel) kayıtlı bulunan taşınmazdır. Bu taşınmaz, Maliye Hazinesi'ne aitken, 01.06.2010 tarih ve 2010/31 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. Özelleştirme kapsamına alınma kararına karşı açılan dava, Danıştay tarafından reddedilmiştir ve bu karar kesinleşmiştir. Bodrumlu bazı vatandaşların özelleştirme ihalesi öncesinde Osmanlı tapusundan kaynaklı olarak arazide hak iddiaları olmuş ise de Kadastro Mahkemesinde görülen bu dava, Hazine lehine kesinleşmiş ve arazi, bu dava sonucunda Hazine adına tescil edilmiştir.

NE KADAR ÖDENDİ?

2. Parselin bulunduğu alan, 1990'lı yıllardan beri imar planlarında turizm alanı olarak belirlenmiş olup Özelleştirme İdaresi Başkanlığı da 2012 yılında buna göre yeni bir imar planı hazırlamıştır ve bu imar planı halen yürürlüktedir. Bu imar planı hazırlandıktan sonra tescilli sit statüleri ile birlikte taşınmazın özelleştirme ihalesi yapılmış ve taşınmaza 277.000.000-TL (o dönemki kur ile 152 milyon ABD Doları) teklif veren Alıcı, ihaleyi kazanmıştır. İhale sonrasında Alıcı'nın sahip olduğu bir şirket olan Bodrumbir Turizm Yatırım A.Ş. ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı arasında Satış Sözleşmesi imzalanmıştır.

DANIŞTAY’IN İPTAL KARARI

3. İhale işleminin iptali için Danıştay'da idari davalar açılmış ise de o dönemde taşınmazın tapudan devrini önleyecek bir yürütmenin durdurulması veya iptal kararı verilmemiş ve Bodrumbir A.Ş., ihale bedelini ödeyerek taşınmazın tapusunu devralmıştır. Bodrumbir A.Ş. daha sonra Şirketimiz Cengiz İnşaat San. ve Tic. A.Ş. tarafından devralınmış ve taşınmazın mülkiyeti bu şekilde Şirketimize intikal etmiştir.

4. Kamuoyunda son dönemde yer alan paylaşımların aksine şu anda bu konu hakkında Danıştay'da devam eden herhangi bir dava bulunmamaktadır. Özelleştirme ihalesinin iptaline ilişkin olarak taşınmazın Alıcı'ya devrinden çok sonra verilmiş olan Danıştay kararı, hukuken Şirketimizin parseldeki mülkiyet hakkını etkilememektedir.

ARKEOLOJİK ALAN TARTIŞMALARI

5. Arazinin tapusunun Şirketimize devrinden sonra 2013 yılında, arsa üzerindeki olası yapılaşma alanında 157 ayrı noktada sondaj yapılmış ve sondaj sonucunda; Bodrum Kaymakamlığı Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü tarafından araziyle ilgili 24.01.2014 tarihli bir rapor hazırlanmıştır. Rapora göre, sondaj yapılan bu 157 noktanın hiçbirinde herhangi bir arkeolojik buluntuya rastlanmamıştır. Bu raporda ayrıca sosyal medyada paylaşılan ve Şirketimizin parselinden çıktığı iddia edilen buluntuların parselde gerçekleştirilen bir sondaj ya da kazıda ortaya çıkmadığı kesin olarak tespit edilmiştir.

İMAR DURUMU

6. Ayrıca parselin yapılaşmaya şu anda açıldığı ve imar planının Mahkemece iptal edildiğine ilişkin iddialar gerçek dışıdır. Nitekim yukarıda bahsedildiği üzere arazinin geçerli imar planı, özelleştirme ihalesinden önce 2012'de yapılmış olup kesinleşmiştir ve halen yürürlüktedir. Özelleştirme ihalesinden sonra arazinin imar durumunda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

7. Arazideki 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli olan kısım ayrı bir parsel olarak tapuya tescil edilmiştir. Kanun gereği bu 1. Derece arkeolojik sit alanında herhangi bir yapılaşma zaten mümkün değildir. Bu sit alanı Şirketimizce aynı şekilde korunacaktır.

'AĞAÇ KESİMİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR'

8. Sosyal medyada yer alan ve ormanlık olarak görünen Cennet Koyu fotoğrafı, Şirketimizin parseline ait değildir. Şirketimizin parseli ormanlık alan olmayıp ekteki fotoğrafta da görüldüğü üzere taşlık arazidir ve bu nedenle, parselde gerçekleşecek projede herhangi bir ağaç kesimi söz konusu değildir. Sit statülerine ve imar planına uygun olarak gerçekleştirilecek bu proje kapsamında parsele 50.000 adet ağaç dikilecektir. Parselde gerçekleştirilecek projede, yürürlükte bulunan imar planı hükümlerine, ilgili resmi kurum kararlarına, sit mevzuatı ile ilgili diğer mevzuata uygun davranılacak olup Şirketimiz, kamuoyunu her aşamada bilgilendirecektir."

NE OLMUŞTU?

Bodrum Cennet Koyu'nda yer alan 678 bin metrekarelik araziyi Özelleştirme İdaresi'nden satın alan Cengiz İnşaat, villa ve otel yapımına başlamış, Mehmet Cengiz, proje için Bulgari ile el sıkışmıştı. Proje Danıştay tarafından iki kez iptal edilmişti.

Video haberler için YouTube kanalımıza abone olun