Çerkezoğlu: Asgari ücret milyonların meselesidir

13.12.2018 15:10 GÜNCEL

ZEYNEP KURAY

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2. Toplantısı’nın yapıldığı saatlerde İstanbul İŞKUR İl Müdürlüğü önünde açıklama yaptı.

Polis ablukası altında gerçekleşen açıklamaya, CHP Milletvekili Kani Beko, Birleşik Metal İş Yönetim Kurulu Üyesi Kamber Saygılı ve çok sayıda işçi katıldı.

Asgari ücret belirlenme sürecinden işçi konfederasyonlarının dışlanmasına tepki gösteren Çerkezoğlu, asgari ücretin milyonlarca insanın meselesi olduğunun altını çizdi.

Türkiye ‘de derinleşen ekonomik kriz nedeniyle ortalama gelirin giderek azaldığına dikkat çeken Çerkezoğlu, yaşanabilir bir ülke için yaşanabilir ücretler gerektiğini kaydederek, 2019 asgari ücretin 2800 TL olmasını istedi.

ASGARİ ÜCRET BÖLÜŞÜM MÜCADELESİDİR!

“İşçilerin yararına olan ülkenin yararınadır, yaşanabilir ücret yaşanabilir memleket asgari ücret 2.800 TL” yazılı pankartını açıldığı eylemde sık sık, “ Asgari değil insanca yaşam”, “ İnsanca yaşam istiyoruz” sloganları atıldı.

Eylemde söz alan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgari ücretin sadece 7 Milyon işçi ve ailelerini değil bu ülkede emeklisinden, çalışanına, işsizine kadar herkesin çalışma koşullarını belirleyen temel bir ölçüt olduğunu vurguladı.

cerkezoglu-asgari-ucret-milyonlarin-meselesidir-541761-1.

Asgari ücretin belirlenme sürecinin devletin toplumla yaptığı en büyük toplu sözleşme olduğuna işaret eden Çerkezoğlu, asgari ücretin önemine şöyle dikkat çekti: “Asgari ücret herhangi bir pazarlık değildir, asgari ücret bizim açımızdan en önemli bölüşüm mücadelesidir. Yani ürettiğimiz değerden alın terimizin payını almak; hak ettiğimiz çalışma ve yaşamın tüm koşullarını kurabilmek için Asgari ücret son derece önemlidir.”

ASGARİ ÜCRET BELİRLEME SÜRECİ ORTA OYUNA DÖNÜŞTÜ

Arzu Çerkezoğlu, bugün Türkiye’de ortalama ücret haline gelen asgari ücrete bile ulaşamayan 1.8 milyon insanın olduğunu; yüzde 60’ın ise asgari ücret ve biraz üstünde çalıştığına dikkat çekti.

Asgari ücretin 10 milyonları ilgilendiren, ülkenin geleceği ile ilgili bir mesele olduğunu kaydeden Çerkezoğlu, yaşanabilir bir ülke için yaşanabilir ücretler gerektiğinin altını çizdi. Gelinen noktada Türkiye’de asgari ücret belirleme sürecinin bir orta oyuna dönüştüğüne dikkat çeken Çerkezoğlu, sendika konfederasyonlarının bu süreçten dışlanmasına şöyle tepki gösterdi: “ Asgari ücret belirlenme süreci tümüyle anti-demokratik bir biçimde 5’i hükümet, 5’i işveren, 5’i de işçileri temsilci tarafından masa başında yürütülen bir pazarlık haline gelmiştir. Biz DİSK olarak bu asgari ücret belirleme sürecinin bu anti demokratik yapısına son verilmesini, asgari ücret belirleme sürecinde bütün konfederasyonların söz ve karar sahibi olmasını ve milyonları ilgilendiren bu sürecin bir toplu pazarlıkla belirlenmesi gerektiğini söylüyoruz. Uyuşmazlık durumunda da genel grev dahil olmak üzere direnme ve eylem hakkımızın olabildiği bir pazarlık istiyoruz. Asgari ücret ancak toplumsal bir mesele olarak görülürse çözülür ve var olma savaşında patronların kaygılarından kurtulabilirsek gerçekten bu ülkede yaşanabilir bir gelir dağılımını hep birlikte kurabiliriz.”

“ASGARİ ÜCRET 2800 TL OLMALI”

Türkiye’nin Ağustos ayından bu yana içine girdiği ekonomik kriz sebebiyle de 2019 asgari ücretin daha fazla önem kazandığını vurgulayan Çerkezoğlu, kriz ile birlikte asgari ücret başta olmak üzere herkesin gelirinin yarı yarıya azaldığına dikkat çekti. Enflasyonun geldiği durumun ortada olduğunu belirten Çerkezoğlu, hükümetin yıl sonu enflasyon hedefi 20.8 iken, şimdiden yüzde 20-25 üzerini gördüğüne işaret etti.

cerkezoglu-asgari-ucret-milyonlarin-meselesidir-541763-1.

Enflasyon karşısında ciddi bir biçimde değer kaybeden bir asgari ücret olduğunu kaydeden Çerkezoğlu, dolar karşısında da değer kaybeden asgari ücretin kriz ile birlikte tarımdan, özelleştirmelere kadar iğneden, ipliğe dışa bağımlı hale getirilen ülkede her şeye zam geldiğini hatırlattı. Hükümetin uluslararası standartlara da uymadığını dile getiren Çerkezoğlu talepleri şöyle sıraladı: “ Türkiye ‘de asgari ücret tek bir işçi için hesaplanmaktadır ve bu durum uluslararası standartlara aykırıdır. Asgari ücret belirlenirken işçinin ailesi de dikkate alınmalıdır, işçi ve memurlar için tek asgari ücret saptanmalıdır, asgari ücret tespitinde geçim koşulları ve milli gelir artışı dikkate alınmalıdır, asgari ücret yılık olarak hesaplanmalı; tümüyle vergi dışı bırakılmalıdır, asgari ücretin tespitinde bütün işçi konfederasyonlarının katılım hakkı sağlanmalı, asgari ücret ulusal ölçekli bir pazarlıkla belirlenmelidir, uyuşmazlık durumunda grev de dahil toplu eylem hakkı tanınmalıdır. Asgari ücret net 2800 TL olmalıdır.”