Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, Çeşme Projesi için durdurma talebini reddeden kararı kaldırarak, işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Odalar ve yaşam savunucuları, projenin durdurulması için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Çeşme Projesi’ne karşı mücadeleye devam
Fotoğraf: BirGün

Mahir KANAAT

İzmir’in ‘Kanal İstanbul’u olarak tanımlanan ve kenti felakete sürükleyecek Çeşme Projesi ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Danıştay 6. Dairesi’nin proje için yürütmeyi durdurma talebini reddetmesi sonrası karara yapılan itiraz Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu tarafından kabul edildi. Kurul, yürütmeyi durdurma talebini reddeden kararı kaldırması ve işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Karar sonrası İzmir Mimarlık Merkezi’nde Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İzmir İl Koordinasyon Kurulu, İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) ortak basın toplantısı düzenlendi. İzmir Baro Başkanı Sefa Yılmaz’ın okuduğu açıklamada, “Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararında deniz alanlarını da kapsayan bu denli büyük bir alanın gereklilikleri açıklanmadan turizm bölgesi ilan edilmesi hukuka aykırı bulmuştur. Bu karar ile davalı Kültür ve Turizm Bakanlığına da tebliğ edilmiş olup İdari Yargılama Usul Kanunu’nun 27. Maddesi gereğince Bakanlıkça Çeşme Turizm Bölgesi projesi kapsamında artık hiçbir işlem ve tasarrufta bulunulamayacaktır. Yürütmenin durdurulması kararına rağmen yapılacak her işlem kamu görevlilerinin cezai ve mali sorumluluğunu gerektirecektir. Kurumlarımız kararın gereklerine uyulmasını takip ederek ihlal edenler hakkında hukuki işlemleri başlatıp takip edecektir” dedi.

KAMU YARARI VURGUSU

Yılmaz sözlerine şunları ekledi: “Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun hukuka aykırı bulduğu işlem hakkında Danıştay 6. Dairesi tarafından aynı yönde nihai karar verilmesi bekleniyor. Korunması gereken doğal alanları, korunması gereken su havzalarını, orman alanlarını, deniz alanlarını, kıyıları, kamuya ait devasa alanları kamunun elinden alıp bir azınlığın kullanımına terk edecek bu işlemin hukuka aykırı bulunarak durdurulmuş olması ile kamusal sorumluluklarımızın gereklerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Halkımıza ve İzmirlilere armağan olsun. Kentlerimize, yaşama, kamu yararına sahip çıkma kararlılığımızı bir kez daha paylaşıyoruz.”

OLMASI GEREKEN GEÇ DE OLSA OLDU

İzmir Yaşam Alanları Yürütme Kurulu üyesi İlyas Yaman ise, “Danıştay 6. Dairesinin almış olduğu yürütmeyi durdurma kararını memnuniyetle karşıladık. Olması gereken geç de olsa oldu. Biz, İzmir’in Kanal İstanbul’u olarak tanımladığımız, ayrıntıları bakanlık tarafından aylarca kamuoyundan sır gibi saklanan, ne bölgenin ihtiyacına, ne bilimselliğe, ne kamuculuğa ne de planlama ilkelerine uymayan Çeşme Turizm Projesine ilk günden itibaren ‘tarafız, muhatabız’ diyerek itiraz etmiştik. Bilirkişi raporlarından, TMMOB raporlarına, üniversitelerin çalışmalarına kadar tüm araştırmaların çok sayıda olumsuzluğa işaret ettiği Bakanlık projesi için alanlarda, meydanlarda olan İzmir Yaşam Alanları geçen ay içinde Çeşme Yarımada Koordinasyonu’nun topladığı itiraz dilekçelerini içeren imzaları İzmir Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne sunma eylemine katılmış, Urla, Karaburun ve Seferihisar’da Talanı Durdur Toplantıları gerçekleştirmişti” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Çeşme Turizm Projesi, İzmir’in Urla ilçesine bağlı Zeytineli köyünden Çeşme’ye bağlı Alaçatı ve Ildır’a uzanan 16 bin hektarlık alanı kapsıyor. Buradaki doğal sit alanları, zeytinlikler dâhil tarım ve mera alanlarının vasfı projeye göre değiştirildi. Proje için Resmi Gazete’de 12 Şubat 2020’de yayınlanan planlara karşı; TMMOB, İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, Ege Çevre ve Kültür Platformu ve 100 yurttaş dava açarak yürütmeyi durdurma talebinde bulundu. Geçen mart ayında da, Danıştay 6. Dairesi'nce atanan bilirkişi heyeti bölgeye giderek, inceleme yaptı. Raporda, projenin 'kamu yararına uygun olmadığı' görüşüne varıldı. Danıştay 6. Dairesi ise yürütmeyi durdurma talebini reddetti. Davacılar ise kararı Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’na taşıyarak, sonuca itiraz etti.

PROTESTO MİTİNGİ DÜZENLENLENDİ

Çeşme Projesi'yle ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi de devreye girmiş, projenin iptali için dava açmıştı. Geçen 17 Mayıs'ta ise Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kentte protesto mitingi düzenledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç'un da katıldığı Gündoğdu Meydanı'ndaki mitingde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Son nefesime kadar şehrimin doğasını koruyacağım" demişti.