Yapılan son araştırmada her 10 kişiden 8’inin iklim krizi için endişe duyduğu belirtilirken yaklaşan seçimlere dair önemli tespitler de yer aldı. Partilerin çevre politikaları her üç kişiden 1’inin oy tercihinde etkili.

Çevre politikaları seçmen için önemli
Fotoğraf: DepoPhotos

HABER MERKEZİ

İklim Haber ve KONDA Araştırma tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’de İklim Krizi Algısı ve Enerji Tercihleri 2022” araştırması, ülkede her 10 kişiden sekizinin iklim krizi için endişe duyduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre her üç kişiden biri çevre ve iklim politikalarının oy tercihlerini etkilediğini söylerken, Türkiye’nin iklim kriziyle mücadelede yeterli çaba göstermediğini düşünenlerin oranı ise yüzde 82.

Türkiye çapında 2252 kişiyle telefon görüşmesi yapılarak gerçekleştirilen anket, iklim krizinin etkilerinin ve alınması gereken önlemlerin Türkiye’deki algısına, toplumun enerji tercihlerine, iklim kriziyle mücadeleye bakış açısına ve bu kapsamda toplumun taleplerine odaklanıyor.
Kasım 2022’de görüşülen her 10 kişiden sekizi iklim krizi konusunda endişeli olduğunu ifade ediyor. Bu, 2018’teki ilk araştırmadan bu yana ölçülen en yüksek oran. Endişe seviyesi yaşam tarzı veya dini inançlara göre kayda değer bir değişim göstermezken, eğitim seviyesi arttıkça endişe seviyesinin de arttığı gözlemleniyor. Aynı zamanda, araştırmaya katılanların yüzde 78’i iklim krizinin insan faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıktığını belirtiyor. Toplumun sadece yüzde 2’si iklim krizi diye bir şey olmadığını düşünüyor.

Bu yıl ankete eklenen “Partilerin/adayların Çevre/İklim/ Enerji konusundaki politikaları oy tercihinizi etkiliyor mu?” sorusuna her üç kişiden biri parti veya adayların çevre ve iklim konusundaki politikalarının oy tercihini etkilediği cevabını veriyor. Çalışmaya göre, eğitim seviyesi arttıkça, “Çevre ve iklim konusundaki politikalar oy tercihimi etkiler” yanıtını verenlerin oranı artıyor.

Anket çalışmasının öne çıkan sonuçlarına göre;

• Toplumun yüzde 83’ü iklim krizi için endişeli olduğunu belirtiyor. Bu oran, beş yıldır yapılan araştırmalardaki en yüksek endişe düzeyi.

• Her üç kişiden biri parti veya adayların çevre ve iklim konusundaki politikalarının oy tercihlerini etkilediğini söylüyor.

• Toplumun yüzde 82’si Türkiye’nin iklim kriziyle mücadelede yeterli çaba göstermediğini düşünüyor.

• Her 10 kişiden 9’u Türkiye’nin en az Avrupa kadar iklim kriziyle mücadele için çaba göstermesi gerektiğini ifade ediyor.

• Her üç kişiden ikisi iklim krizinin sebebini orman kayıpları olarak görüyor.

Görüşülen kişilerin en çok karşı çıktığı enerji kaynakları nükleer enerji ve kömür santralları olurken, en çok tercih ettiği kaynaklar ise güneş ve rüzgar enerjisi.