CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, 100/2000 doktora programı mağdurları için kanun teklifi verdi. Kanun teklifinde, "100/2000 YÖK Doktora Bursu Programında olanlara ödenen burs miktarının artırılması, sigortalarının yapılması ve mezuniyetleri sonrasında doktor öğretim üyesi kadrolarına atanmalarında öncelik tanınması konusunda gerekli yasal değişikliklerin yapılması amaçlanmaktadır" ifadeleri yer aldı.

CHP’den 100/2000 doktora programı mağdurları için kanun teklifi
Fotoğraf: DepoPhotos

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, 100/2000 YÖK Doktora Bursu Programı’na dahil olan kişilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için kanun teklifi verdi.

Özdemir bu kişilerin mağduriyetlerine dair şunları söyledi: “Bir araştırma görevlisinin yaptığı görevleri yaparak, laboratuvar çalışmalarına katılarak eğitimlerine devam eden doktora öğrencilerine ödenen burs miktarı çok düşük durumdadır. Özellikle hızla değişen ekonomik koşullarda 2022 yılında için belirlenen ve bugün de geçerli olan burs miktarı, 8.506 lira olan bugünkü asgari ücretin asgari ücretin yarısından daha azdır. Bugün için de geçerli olan burs miktarı çalışmayanlar için aylık 3.825 lirayken çalışanlar için 910 liradır. Bunun yanında sigortasız olarak görevlerine devam ederken sigortalı olmaları durumunda bursları kesilmektedir. YÖK tarafından yapılan açıklamalara göre, Program kapsamında doktorasını tamamlayanların 191’inin SGK kaydına rastlanmadığı kaydedilmektedir. Bu nedenle Program kapsamında olanların burs aldıkları süre boyunca sosyal sigorta kayıtlarının yapılmaması da Programın başarılı şekilde yürütülmesinin önünde bir engel teşkil ettiği belirtilmektedir.”

Kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadeler kullanıldı: “100/2000 YÖK Doktora Bursu Programı, ülkemizin küresel rekabeti açısından gelecek 10 yılda ihtiyaç duyulacak 100 öncelikli alanda 2000 doktora öğrencisine burs vermeyi ve doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere 2016’da Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından başlatıldı.

100/2000 YÖK Doktora Bursu Programının yürütülmesine ve Devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrencileri desteklemek için verilen burslara ilişkin Usul ve Esaslar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan, ‘Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslar’ ile düzenlenmiştir. Ancak hazırlanan Usul ve Esaslardaki eksiklikler nedeniyle programın başarılı şekilde yürütülemediği görülmektedir.

Programın amacına uygun şekilde üniversitelerin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu öncelikli stratejik alanlarda nitelikli doktora mezunu araştırmacıların karşı karşıya kaldığı belirsizliklerin giderilmesine yönelik bir yasal düzenleme ihtiyacı doğmuştur.

Kanun teklifi ile, 100/2000 YÖK Doktora Bursu Programında olanlara ödenen burs miktarının artırılması, sigortalarının yapılması ve mezuniyetleri sonrasında doktor öğretim üyesi kadrolarına atanmalarında öncelik tanınması konusunda gerekli yasal değişikliklerin yapılması amaçlanmaktadır.”