CHP tarafından kültür sanat alanında yaşanan sorunların çözümü için İstanbul’da çalıştay düzenlendi. Çalıştayda, devlet desteklerinin keyfi olması ya da hiç olmaması gibi sorunlar tartışmaya açıldı.

CHP'den çalıştay: Kültür sanat alanında yaşanan sorunlar tartışıldı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın tarafından yürütülen, sektörel istihdam sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerinin saptanmasına yönelik çalıştaylar serisi, kültür-sanat üreticilerinin yaşadığı istihdam sorunları ve çözüm önerilerini saptamak üzere İstanbul’da toplandı.

Çalıştaya Zeynep Altıok Akatlı ve Cem Arıkan gibi isimlerde katıldı.

CHP’den Yüksel Taşkın’ın yürüttüğü çalıştayda kültür sanat üreticileri ve sektör temsilcileri birçok farklı meslek guruplarının sorunlarına çözüm için iktidardan bekledikleri düzenleme ve destek önerilerini paylaştı.

CHP’nin Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Taşkın’ın açılış konuşmasıyla başlayan çalıştayda Türkiye'de her sektörde kangren olmuş bir işsizlik sorunu olduğunun altı çizildi. Çözüm olarak yapısal politikaları işaret eden Taşkın, en ciddi çözüm önerilerinin, sorunun muhatabı olan meslek örgütleri ve STK'ler tarafından oluşturulacağına önümüzdeki süreçte parti programına da alarak yerelden başlayan kalıcı merkezi düzenlemeler için önemli bir kaynak olarak değerlendireceğini açıkladı.

"SANAT, EĞİTİMDEN KOPARILDI"

Projenin danışmanlığını yürüten Zeynep Altıok Akatlı ise 2012 yılından bu yana CHP'nin kültür sanat politikalarının geliştirilmesi için daha önce de farklı disiplinlerden sanatçılarla bir araya gelerek çeşitli toplantılar düzenlendiğini ve bu toplantıların çıktılarıyla 26. dönemde parti programına alınan Kültür Sanat Tutum Belgesi'nin hazırlandığını belirtti.

Sanatın toplumsal anlamda dönüştürücü olduğuna ve iyileştirici özelliğine dikkat çeken Altıok, sanatın eğitimden koparıldığına ve ülkede mevcut sıkıntıların bu sebeple kaynaklandığını aktardı.

"YEREL YÖNETİMLERİ KAPSAYACAK SANAT FONLARI TANIMLANMALI"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sanat üreticilerinin sorunlarına çözüm getirebilmek konusunda her zaman arzu edilen boyutta çözüm üretme bağımsızlığının, kanun, mevzuat ve iç yönetmelik kriterlerinin bağlayıcılığı nedeniyle kendi bütçelerinin yönetiminde bağımsız olmaması yüzünden tam olarak sağlanmadığını belirtti.

Polat, bu sorunları aşmak için İstanbul Belediyesi olarak yeni yöntemler üzerinde çalıştıklarını söyledi. Yasa tasarılarında yerel yönetimleri de kapsayacak sanat fonları tanımlanması gerekliliğine vurgu yapan Polat, yerel yönetimler için amaç ve ihtiyaçları bir adım ileriye taşıyacak tanım ve geliştirici adımlar atılması için çalıştıklarını ve yenilikçi ve güncel örnekler için uzmanlığı olan kamu yönetimi eğitimi almış istihdamın önemine dikkat çekti.

Çalıştayda İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat belediyelerin, kanun, mevzuat ve iç yönetmelik kriterlerinin bağlayıcılığı nedeniyle kendi bütçelerinin yönetiminde bağımsız olmadıklarını hatırlatarak bu duruma bağlı olarak da sanat üreticilerinin sorunlarına çözüm getirebilmek noktasında da her zaman arzu edildiği boyutta çözüm üretme bağımsızlığı sağlayamadıklarını dile getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu sorunu aşabilmek için yeni yöntemler üzerinde çalıştıklarını da dile getiren Polat, yasa tasarılarında yerel yönetimleri de kapsayacak sanat fonları tanımlanması gerekliliğine vurgu yaptı. Yerel yönetimler için amaç ve ihtiyaçları bir adım ileriye taşıyacak tanım ve geliştirici adımlar atılması için çalıştıklarını belirtti.

Çalıştayda, sanatın ve sanatçının güvencesi olacak özerk yasaların oluşturulması, devlet desteklerinin keyfi olması ya da hiç olmaması gibi sorunlar tartışmaya açıldı.