CHP, temel gıda, diğer gıda ürünleri ile vergiye tabi diğer her bir işlemdeki KDV oranları için kanun teklifi verdi.

CHP'den gıdada KDV indirimi için kanun teklifi

CHP, Katma Değer Vergisi (KDV) oranının, temel gıda ürünleri için yüzde 0, diğer gıda ürünleri için yüzde 1, vergiye tabi diğer her bir işlem için yüzde 10 olarak uygulanması için kanun teklifi verdi.

TBMM Katip Üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın ilk imza sahibi olduğu Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklifin gerekçesinde, tarım ve gıda ürünlerinin üretilmesinde tohum, fide, fidan, gübre, ilaç, işçilik, mazot, traktör, hasat makinası, arazi kirası, su ve enerji gibi girdilerin fiyatından dolayı bir maliyet oluştuğu; girdi maliyetlerinin her geçen gün artmasının da temel gıda ürünlerinin fiyatlarının artmasına neden olduğu belirtildi.

Asgari ücretle geçinen vatandaşların, yüksek fiyatları nedeniyle gıda ürünlerine erişiminin güçleştiği ifade edilen gerekçede, Anayasa'daki "sağlıklı yaşam" hakkının sağlanabilmesi için gıda fiyatlarında uygulanan KDV oranlarında indirime gidilmesi gerektiği savunuldu.

Teklife göre, KDV oranı, temel gıda ürünleri için yüzde 0, diğer gıda ürünleri için yüzde 1, vergiye tabi diğer her bir işlem için yüzde 10 olarak uygulanacak. Cumhurbaşkanı, bu oranı, dört katına kadar artırmaya, yüzde 1'e kadar indirmeye, bu oranlar dahilinde muhtelif mal, hizmetler ve bazı malların perakende safhası ile inşaatın yapıldığı arsanın veya konutun vergi değeri ve bulunduğu yeri esas alarak konut teslimleri için farklı vergi oranları tespit etmeye yetkili olacak.