birgün

17° AÇIK

EGE'DE BİRGÜN 27.01.2020 16:49

CHP'den 'Karaburun RES Projesi' için Meclis araştırma önergesi

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karaburun Yarımadası’nın yüzde 61’ini (252 km²) tek başına kaplayan LODOS Elektrik Üretim A.Ş’ye ait “Karaburun RES Projesi”nin bölgeye verdiği zararların tespit edilmesi ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasını istedi

CHP'den 'Karaburun RES Projesi' için Meclis araştırma önergesi

BİRGÜN İZMİR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karaburun Yarımadası’nın yüzde 61’ini (252 km²) tek başına kaplayan LODOS Elektrik Üretim A.Ş’ye ait “Karaburun RES Projesi”nin bölgeye verdiği zararların tespit edilmesi ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla meclis araştırması açılmasını istedi.

Milletvekili Çelebi, TBMM Başkanlığı'na Meclis araştırması açılması için önerge verdi.

Proje için verilen ÇED Olumlu kararının iki kez ve üretim lisansının bir kez iptal ettirilmesine rağmen gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gerekse Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, mahkeme kararlarındaki iptal gerekçeleri dikkate alınmaksızın, üretim Lisansları ve ÇED izinlerinin hızlı bir şekilde yenilendiğini kaydeden Çelebi, “Danıştay'ın kararıyla LODOS Elektrik Üretim A.Ş’nin hukuken geçerli ve yürürlükte olan bir üretim lisansı kalmamasına rağmen, firmanın geçerli bir üretim lisansı olmadığı sürece ÇED başvurusunda bulunması ve bu başvuruya ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ÇED sürecini başlatması, ÇED hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar verebilmesi hukuken mümkün değildir” dedi.

"BİLİRKİŞİ İNCELEME RAPORU KARABURUNLULARIN LEHİNE SONUÇLANDI"

Çelebi, araştırma önergesinde şunları söyledi:

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 27.02.2018 tarihinde ilan edilen ve Yaylaköy’de dikili olan 50 türbinin yanında 37 adet türbinin de eklenmesine yol açan ÇED OLUMLU kararının iptali için, İzmir Nöbetçi İdare Mahkemesi’ne Karaburun Yurttaş Davacıları tarafından dördüncü kez dava açılmış, mahkemenin bilirkişi inceleme raporu bir kez daha Karaburunluların lehine sonuçlanmıştır.

Bu süreç yürürken Karaburun İlçesi sınırları içerisinde Lodos Karaburun Rüzgâr Enerji Santraline (2. etap) ilişkin toplam 48 MW kurulu güce sahip ilave 12 adet türbinden oluşan Rüzgâr Enerji Santrali yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave Nazım ve 1/1000 ölçekli ilave Uygulama İmar Planı teklifinin T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 04.03.2019 tarihli ve E.50526 sayılı yazı ekinde Re’sen onaylandığı duyurulmuş ve söz konusu onaylı 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli ilave Nazım ve ilave Uygulama İmar Planı paftaları ile Plan Açıklama Raporları, 07.03.2019-06.04.2019 tarihleri arasında İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde askıya çıkarılmıştır.”

Önerge şöyle devam etti:

“15 Mart 2019 gün ve 30715 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanıp yürürlüğe giren, 14.03.2019 tarih ve 823 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararına istinaden, Karaburun Yarımadası-Ildırı Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmiştir. Bu kararın 2’nci maddesine göre, "...Mevcut her ölçekteki plan kararı ve projeler konusunda mezkûr Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yapılacak değerlendirme sonuçlanıncaya kadar herhangi bir uygulama yapılamaz".

Lodos Elektrik Üretim A.Ş, bu kararla birlikte, Karaburun RES projesi ile ilgili hiçbir uygulama işlemine kalkışmaması gerekirken, proje sahasında henüz kurulmamış türbinler için beton atma ve yol açma işlemlerine başlamış, bu durum Karaburun Yarımadasını Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan etmekteki amaçla çelişmiş, bölgede ekolojik yapının bozulmasına ve geri dönülemez bir zararın doğmasına yol açmış aynı zamanda suç oluşturmuştur.

"YARIMADADA HİÇBİR YATIRIMA İZİN VERİLMEMELİ"

Karaburun Yarımadası-Ildırı Körfezi ÖÇKB Yönetim planının hazırlanması sürecini başlatarak, doğal değerlerin tahribatını önlemek üzere gerekli rezerv alanları, hassas alanlar ve yarı hassas alanların saptanması sonuçlanıncaya kadar, Yarımadada hiçbir yatırıma izin verilmemesi gerekmektedir.

Bu bağlamda, Karaburun RES Projesinin bölgeye verdiği zararların tespit edilmesi ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98, içtüzüğün 104 ve 105. Maddeleri gereğince meclis araştırması açılmasını arz ederiz.”

Bir Çağrımız Var
Az önce okuduğunuz haber, bağımsız bir medya organı tarafından size sunuldu.
Bağımsız gazetecilik; sermayeye karşı halkı, sömürüye karşı emeği, eşitsizliğe karşı adaleti, savaşlara karşı barışı, piyasacılığa karşı temel hakları, talana karşı doğayı, erkek şiddetine karşı kadınları, istismara karşı çocukları savunmanın olmazsa olmaz koşuludur.
Siz de gerçeğin sesini yükseltmek adına sorumluluk almak istiyorsanız, sadece birkaç dakikanızı ayırarak BirGün’e abone olabilir ve ‘#BirGünBenim’ diyebilirsiniz.
Şimdiden sonsuz teşekkürler…
BirGün bizim; hepimizin.
Tıklayınız