CHP'li Turan Aydoğan, UKOME düzenlemesini Meclis'e taşıdı. Düzenlemeye ilişkin, "Amaç çok net; kaybedilen büyükşehirlerin yetkilerini olabildiğince daraltmak" diyen Aydoğan, CHP'li belediyelerin söz konusu düzenlemeyi yargıya taşıyacağını ifade etti

CHP'li Aydoğan, UKOME düzenlemesini Meclis gündemine taşıdı

Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelikte Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nde (UKOME) büyükşehir belediyeleri azınlığa düşürüldü. Daha önce UKOME’lerde kamu kuruluşları 10, belediyeler 11 üye ile temsil edilirken yeni yönetmelikle kamu kuruluşları 14’e çıkarıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, söz konusu düzenlemeyi Meclis gündemine taşıdı.

Aydoğan, UKOME düzenlemesini şöyle özetledi: "İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birlikte bir yönetmelik çıkarıyor. Bu yönetmelikle ulaşım ana planını yapmak ve yaptırmakla görevli olan büyükşehir belediyelerinden bu yetkileri budanmaya çalışılıyor. Ulaştırma Koordinasyon Merkezi’ndeki (UKOME) üye sayısı büyükşehirlerin lehineyken başka Bakanlık ve kurumlar da dahil edilerek bu sayı yetersiz kılınıyor. Karar alma durumunda çoğunluğu sağlayan büyükşehirler bu yönetmelikle çoğunluğu kaybedecekler ve böylece karar alama yetkileri ellerinden alınmış olacak. Örneğin bu yönetmeliğe göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde UKOME’nin mevcut yapısında 11’i İBB, 10’nu hükûmet tarafından belirlenen 21 üye bulunuyordu, değişiklikle 3 bakanlık daha UKOME bünyesine dahil edilerek büyükşehir belediyelerini 11 üye kamuyu 14 üye temsil edecek ve dolayısıyla azınlığa düşecek."

"AMAÇ KAYBEDİLEN BÜYÜKŞEHİRLERİN YETKİLERİNİ DARALTMAK"

Yönetmeliğin, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun “Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları” başlıklı 7. Maddesinin “f” fıkrasına ve aynı Kanun’un 9. Maddesine aykırı olduğunu ifade eden Aydoğan, “Amaç çok net; kaybedilen büyükşehirlerin yetkilerini olabildiğince daraltmak. Bunun için her yolu deniyorlar. Bugün de bu yönetmelik çıktı. Yönetmelik Anayasa’nın 124. Maddesine de açıkça aykırıdır. Çünkü Anayasa'nın 124. maddesiyle Başbakanlık, Bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerine kendi görev alanlarını ilgilendiren konularda yönetmelik çıkarma yetkisi verilmiştir. İdareler bu yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarabilecekleri gibi, kamu hizmetinin daha etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla yönetmeliklerde değişiklikler de yapabilirler. Fakat, yönetmeliklerin Anayasa, Yasa, Tüzük ve hukukun genel ilkelerine aykırı hükümler içermemesi öngörülür. Burada 5216’ya açıkça aykırılık var. Ayrıca Anayasa’nın yerel yönetimleri düzenleyen 127. maddesini yok sayarak hareket etmek isteyen totalist ve ben merkezci bir merkezi idare yaratılmaya çalışılıyor” dedi.

"CHP'Lİ BELEDİYELER YARGIYA TAŞIYACAK"

Düzenlemenin CHP’li belediyeler tarafından yargıya taşınacağını belirten Aydoğan, “Ayrıca yönetmelikler üst hukuk normlarına aykırı olması durumunda açılan davalara bakıldığında Danıştay kararları da göz önüne alınırsa, ilgili yönetmelik için dava açılacağı da öngörülmüş olmalı. Emsal kararlar da mevcut. Danıştay’ın verdiği sayısız karar rağmen bunu yapıyorlar. Bunun adı hak gaspıdır. İstanbul halkı kendisini idare edecek yönetimi seçmiştir. Bu iradenin üstüne çıkmayı, bu iradeyi çiğnemeyi göze almış bir merkezi idare uzun vadede sonuçlarına katlanır. 31 Mart seçimleri sürecinde ‘Ekrem İmamoğlu’na saldırmayın siz zararlı çıkarsınız’ demiştim, haklı da çıktım, tekrarlanan seçimde aldıkları fark haklılığımı kanıtladı. Fakat hala aynı hatayı yapmakta ısrarcı olmalarını anlamak güç. Bu yapılan milli iradeye ve anayasal temelli demokratik yapılanmaya aykırılıktır" diye konuştu.

UKOME GÖREVLERİ

UKOME’ler büyükşehir sınırları içindeki kara, deniz, göl, nehir, kanal ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyonuyla görevli. Bir caddenin trafiğe kapatılması, duraklar, taşıma ücretleri, yeni ulaşım hatları açılması gibi yetki UKOME’de bulunuyor.

Ulaşım alt yapı ve trafikle ilgili servis, toplu taşıma araçları, taksi sayıları, ücret tarifeleri, güzergâh belirleme; otopark ilan etme gibi görevleri bulunuyor.