CHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şeker hastası çocuklar için ücretsiz glikoz ölçüm cihazı temin edileceğini söylemesinin üzerinden 7 ay geçtiğini hatırlatarak, "Glikoz Ölçüm Cihazı dağıtımı yapılacak yararlanıcı sayısının Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan 11.500 çocuktan 6.000 çocuğa düşürülmesinin sebebi nedir?" diye sordu.

CHP'li İlgezdi: Ücretsiz ölçüm cihazında da söz verdiklerinin yarısını unuttular!
Fotoğraf: AA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun şeker hastası çocukların tamamı için ücretsiz glikoz ölçüm cihazı temin edilmesi gerektiğini açıklamasından sonra AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Haziran 2022’de şeker hastası çocuklar için ücretsiz glikoz ölçüm cihazı temin edileceğini ve bu yardımdan 11 bin 500 çocuğun yararlanacağını ifade etti. Üzerinden 7 ay geçen söze rağmen 2 kere ihale iptal edildi, sayı 11 bin 500’den 6 bine indi ve hala ortada sensor yok.

Cumhuriyet Halk Partisi Sağlıktan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, verilen sözün üzerinden 7 ay geçmesine rağmen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının daha yeni talep toplamasını eleştirerek, “Sayın Genel Başkanımızın çağrısından sonra Cumhurbaşkanı 11 bin 500 çocuğumuza ücretsiz glikoz ölçüm cihazı temin edileceğini açıklamıştı. Geçen 7 aylık süreçte bu sayı yarıya indi ve iki kere ihale iptal edildi. Ocak ayı itibari ile Bakanlık sadece sosyal yardım alan ailelerin 0-14 yaş arası çocukları için talep toplamaya başladı. Zaten hastalıkla mücadele eden çocuklarımızı gelire göre ayıran iktidar, onların acısız ve hasarsız şeker ölçümlerini hala sağlayamadı” açıklamasında bulundu.

YILAN HİKAYESİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, CHP Genel Başkanı sayesinde gündeme gelen şeker hastası çocuklara sağlanacak cilt altı glikoz ölçüm cihazı ile parmak delme ihtiyacı olmayan şeker ölçümünün acısız ve hasarsız yapılacağının iktidarca açıklandığı halde işin yılan hikayesine döndüğünü belirterek, “Genel Başkanımızdan sonra Haziran 2022’de Cumhurbaşkanı açıklama yaptı, 4 ay sonra Ekim 2022’de Aile Bakanı sayıyı yarıya indirerek açıklama yaptı. Kasım 2022’de Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü kapsamı sosyal yardım alan ailelerin çocukları olarak belirterek ihale açacağını belirtti. Açılan iki ihale “Teknik Şartname Uyumsuzluğu” ve “Bütün Tekliflerin Alıma Ayrılan Ödeneğin/ Yaklaşık Maliyetin Çok Üzerinde Olması Nedeniyle” iptal edildi. Ocak 2023’te ise Bakanlık “Glikoz Ölçüm Cihazı Yardım Programı” başvurularını açtıklarını duyurdu. İş yılan hikayesine döndü ama bir arpa boyu yol alınmadı” açıklamasını yaptı.

KİŞİ BAŞI HANE GELİRİ 2835 LİRAYI GEÇEN ÇOCUĞA SENSOR YOK!

Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP’li Dr. Akkuş İlgezdi, tüm çocuklar için müjde olarak sunulan ancak sosyal yardım alan yani hanede kişi başına 2835 TL’yi geçmeyen geliri olanlara sensör verileceğinin ortaya çıktığını belirterek, “7 aydır oyalıyorsunuz. Üstüne hanede kişi başı geliri 2.836 lira olan aileye yaklaşık 2.500 lira olan sensörü vermiyorsunuz. Amasız, fakatsız tüm Tip-1 diyabet hastası çocuklarımıza hayatlarını kolaylaştıracak sensorler biran önce verilmelidir” dedi.

YERELE YETKİ VERİLSE ÇOKTAN DAĞITILIRDI!

Genel Başkan Yardımcısı Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, merkezi ihale yapılması yerine Bakanlığın yerele yetki vermesi halinde taleplerin hızlıca toplayıp, sensorlerin temin edebileceğini hatırlatarak, “Merkezi ihale yapıp iki kere ihaleyi iptal ettikleri için çocuklarımız aylardır bekliyor, daha da bekleyecek. Oysa yerel makamlara yetki verilse çok daha hızlı bir şekilde çocuklarımıza ulaştırabilirdi. Ama yine beceremediler” diye konuştu.

Sensörlerin Aile Bakanlığı yerine Sağlık Bakanlığı eliyle tüm çocuklara ücretsiz olarak dağıtılması gerektiğini vurgulayan Akkuş İlgezdi, "Verilen sözler tutulmalı" dedi.

Dr. Akkuş İlgezdi, Bakan Derya Yanık’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, şu sorulara yanıt istedi:

► Glikoz Ölçüm Cihazı dağıtımı yapılacak yararlanıcı sayısının Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan 11.500 çocuktan 6.000 çocuğa düşürülmesinin sebebi nedir?

► Haziran 2022’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan uygulamanın henüz hayata geçirilememesi ve Bakanlığınız Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce söz konusu ihalenin kısa bir sürede iki defa iptal edilmesi İdarenizce olağan olarak nitelendirilmekte midir?

► “Teknik Şartname Uyumsuzluğu” ifadesiyle teknik şartnameye ilişkin hangi unsurlar kastedilmektedir?

► “Bütün Tekliflerin Alıma Ayrılan Ödeneğin/ Yaklaşık Maliyetin Çok Üzerinde Olması Nedeniyle” ibaresinde yaklaşık maliyet çalışmasında kullanılan firmalar arasında hizmet ihalesine katılanlar olmuş mudur? Yaklaşık maliyet ile oluşan fiyat arasındaki farkın nedeni firmaların maliyet tahminlerinin isabetsizliğinden mi kaynaklanmaktadır? Bu fark Türkiye ekonomisinin mevcut durumundan dolayı öngörülemeyen stok ve ithalat maliyetlerinden mi kaynaklanmaktadır?

► Giresun, Şanlıurfa, Muğla ve Antalya gibi illerde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının veya Belediyelerin benzer bir ölçüm cihazı dağıttıkları görülmektedir. Yereldeki bu uygulamalar ile merkezi olarak planlanan bu proje arasında mükerrerlik nasıl önlenmektedir?

► Yerelde bazı illerde bu tür cihazların hayırsever katkısıyla alındığı, ancak Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından buna sıcak bakılmadığı doğru mudur? Tüm Türkiye’de 6000 kullanıcıyla sınırlı bu hizmetin yerel düzeyde hayırsever katkılarıyla ve Bakanlığa artı bir kaynak gerektirmeden çözülmesi, böylelikle dağıtım maliyetlerinden de tasarruf edilmesi mümkün değil midir?

► Bu çalışma tek sefere mahsus bir uygulama mıdır; yıllara sari olarak devam mı edecektir? Uygulamanın sürekliliği nasıl sağlanacaktır?

► Verilen müjdeden 7 ay geçmesine rağmen daha yeni talep toplanmasının sebebi nedir?

► Önce 0-14 yaş arası tüm şeker hastası çocuklar için ücretsiz olacağı açıklanan sensörler sonra neden sosyal yardım alan hanedeki şeker hastası çocuklar olarak değişmiştir?

► Bakanlığın tüm 0-14 yaş arası çocuklara ölçüm cihazlarını ücretsiz dağıtamamasının nedeni nedir?