Google Play Store
App Store

Türkiye'de giderek artan uyuşturucu bağımlılığı sorununa dikkat çekerek tedavi merkezlerinin yetersizliğine vurgu yapan CHP Milletvekili Kayıhan Pala, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi. Pala, 8 başlıkta yönelttiği sorularda, Sağlık Bakanlığı'nın uyuşturucu ile mücadele eylem planı hakkında bilgi istedi.

Kaynak: Haber Merkezi
CHP'li Pala, 8 başlığa dikkat çekti: Bakanlığın uyuşturucu ile mücadele eylem planı nedir?
Fotoğraf: ANKA

Küresel uyuşturucu sorununun, dünya çapında milyonlarca insanın hayatına dokunan çok yönlü bir sorun olduğunu ifade eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na uyuşturucu ve madde bağımlılığı hakkında soru önergesi verdi.

Bügün dünyada tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar çok ve çeşitli uyuşturucu türü bulunduğunu vurgulayan Pala,  Özellikle son yıllarda geleneksel uyuşturucular ile kimyasal yöntemler kullanılarak üretilen sentetik uyuşturucular sorunun daha karmaşık hale gelmesine yol açıyor. Ülkemizde resmi verilere göre 2020 yılında 230 bin kadar olan uyuşturucu ile ilgili şüpheli sayısı, 2022 yılında 310 bini aştı" dedi.

REHABİLİTASYON MERKEZLERİ İHTİYACI KARŞILAMIYOR

Yıllar içerisinde giderek artış gösteren bu önemli sorunun, çok daha fazla bireyi, aileyi ve içerisinde yaşadığı topluluğu ilgilendirdiğine vurgu yapan Pala, "2022 yılı sonu itibarıyla yurt çapında 79 ilde sayısı 135, toplam yatak kapasitesi ise 1.388 olan uyuşturucu madde bağımlılığı tedavi merkezlerinin, 2022 yılında ALO 191 Destek Hattına 40 binden fazla tedavi talebi başvurusu olduğu göz önüne alınacak olursa, madde bağımlılığı ile ilgili tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinin ihtiyacı karşılayamadığı biliniyor" diye konuştu.

Rehabilitasyon merkezleri açılmasının önemine işaret eden Pala, devamla şöyle konuştu:

"Bağımlılığı olan kişileri, ruhsal açıdan desteklemek, toplumsal, ailevi ve mesleki rollerini sürdürmelerine yardımcı olmak ve tıbbi tedavi sonrası elde edilen iyilik halinin devamını sağlamak amacıyla rehabilitasyon merkezleri açılması da büyük önem taşıyor. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında, bağımlılık ile mücadeleye yönelik sunulan hizmetlerin etkinliğinin artırılması amacıyla sağlık çalışanlarının bu konuya özgü bir eğitim ve tutum alması da sağlanmalı."

Bakanlığın uyuşturucu ile mücadele eylem planı, uyuşturucu madde bağımlılığı tedavi merkezlerinin sayısının artırılmasının planlanması, yatırım planına alınan ayaktan ve yataklı rehabilitasyon merkezleri, sağlığın tüm basamaklarında hizmet sunan personele (hekim, hemşire, ebe, sağlık memuru, psikolog, sosyal çalışmacı, vb.) verilen eğitim, Bağımlı Hastalar İçin Rehabilitasyon Modeli (BAHAR), Yeşilay Cemiyeti ve Yeşilay Derneği’ne aktarılan kaynak transferlerinin de içinde olduğu 8 başlıkta konuyu  Bakan Memişoğlu’na süresi içinde cevaplaması için yönlendiren Pala; "Madde kullanım bozukluklarıyla mücadele eden bireylerden, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suçun sonuçlarıyla boğuşan topluluklara kadar, uyuşturucuların etkisi geniş kapsamlı ve karmaşık. Bu zorluğun üstesinden gelmenin merkezinde, önleme ve tedaviyi önceliklendiren bilimsel kanıta dayalı bir yaklaşımın benimsenmesi zorunluluğu bulunuyor. Bu konuda önergede vurguladığım tüm başlıklarda Sağlık Bakanlığı’nın neler yaptığını, neler planladığını ve yatırım programlarını öğrenmek istiyoruz" dedi

CHP’li Pala’nın Bakan Memişoğlu’na yönelttiği sorular şöyle:

1. Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi 2018-2023’te yer alan hedeflere göre uyuşturucu madde bağımlılığı tedavi merkezlerinin sayısının artırılması planlanmakta mıdır? Yeni yataklı tedavi merkezlerinin açılması 2024 ve 2025 yılı yatırım planına alınmış mıdır?

2. Resmi istatistiklere göre yurt çapında sayısı yalnızca 6 olan ayaktan rehabilitasyon merkezlerinin Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi 2018-2023’te yer alan hedeflere göre artırılması planlanmakta mıdır? Yeni ayaktan rehabilitasyon merkezlerinin açılması 2024 ve 2025 yılı yatırım planına alınmış mıdır?

3. Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi 2018-2023’te yer alan hedeflere göre;

a.Bugüne kadar Bakanlığınız bünyesinde birinci basamakta görev yapan kaç sağlık çalışanına (hekim, hemşire, ebe, sağlık memuru, psikolog, sosyal çalışmacı, vb.) bu alana özgü eğitim verilmiştir?

b. Bugüne kadar Bakanlığınız bünyesinde ikinci ve üçüncü basamakta görev yapan kaç sağlık çalışanına (hekim, hemşire, ebe, sağlık teknisyeni, psikolog vb.) bu alana özgü eğitim verilmiştir?

4. Bağımlı Hastalar İçin Rehabilitasyon Modeli (BAHAR) kapsamında 4’ü yataklı (erişkin), 11’i ise ayaktan (10 erişkin- 1 çocuk ergen) olmak üzere 15 merkez bulunduğu resmi raporlarda yer almaktadır. Bu sayının, ülkemizde kayıtlara geçen uyuşturucu ile ilgili şüpheli sayısı göz önüne alındığında çok düşük olduğu açıktır. Bakanlığınızın BAHAR kapsamında hizmet sunmak üzere yeni merkezleri kurmak konusunda bir eylem planı var mıdır?

5. Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi 2018-2023’te yer alan Danışmanlık merkezlerine müracaat etmiş kişilerden tedavi merkezlerine yönlendirilenlerin müracaat etme oranı 2023 yılında nedir?

6. Uyuşturucu madde bağımlılarının tutuklu olarak yargılanmaları durumunda, cezaevlerine gönderildikleri sırada tedavi ve/veya rehabilitasyon amacıyla hangi cezaevlerinde nasıl bir yöntem uygulanmaktadır? 2022 ve 2023 yıllarında cezaevlerinde tutuklu ve/veya hükümlü olarak bulunan kaç kişiye tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunulmuştur?

7. Bakanlığınızın bağımlılıkla mücadele bütçesinden 2010-2023 yılları arasında yıllara göre Yeşilay Cemiyeti ve Yeşilay Derneğine transfer edilen tutar ve bu tutarın Bakanlığınızın bağımlılıkla mücadele bütçesi içerisindeki oranı nedir? Bakanlığınızın bağımlılıkla mücadele bütçesinden Yeşilay Cemiyeti ve Yeşilay Derneğine kaynak transfer etmesinin nedeni nedir? Yeşilay Cemiyeti ve Yeşilay Derneği, Bakanlığınız tarafından aktarılan bu tutarları yıllara göre bağımlılıkla mücadele açısından hangi alanlarda harcamıştır? Yeşilay Cemiyeti ve Yeşilay Derneğine aktarılan kaynakların bağımlılıkla mücadele açısından nasıl bir katkısı olmuştur?

8. Bakanlığınızın 2024 ve 2025 yılları uyuşturucu ile mücadele eylem planı nedir?