Yüksek Mahkeme, 2014 yılında CHP İstanbul İl Binası'nda, 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonunda adı geçen bakanlar ile Bilal Erdoğan'ın maskeli fotoğraflarının olduğu bir pankart açılması üzerine verilen ‘manevi tazminat’ cezasını hukuka uygun buldu.

CHP'nin itirazına ret: Yüksek Mahkeme Erdoğanlı pankarta ceza verilmesini uygun buldu

Haber Merkezi

Anayasa Mahkemesi (AYM), 2014 yılında CHP İstanbul İl Binası'nda, 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonunda adı geçen bakanlar ile Bilal Erdoğan'ın maskeli fotoğraflarının olduğu bir pankart açılması üzerine verilen ‘manevi tazminat’ cezasına yapılan itirazı değerlendirdi.

CHP'nin yaptığı ifade özgürlüğünün ihlali başvurusunu Yüksek Mahkeme, oy çokluğu ile reddetti.

Ret kararına tek karşı oyu AYM üyesi Hicabi Dursun kullandı.

Hicabi Dursun karşı oyunda şunları belirtti: “İncelenen olayda pankartta kullanılan fotoğrafa ilişkin muvafakat alınmadığından bahisle başvurucu aleyhine tazminata hükmetmiştir. Bu bağlamda, müştekinin çok bilinen bir siyasetçinin oğlu olması nedeniyle kamunun ve muhalif siyasetçilerin yakın takibinde olması olağan karşılanmalıdır. Bu sebeplerle müştekinin, adının karıştığı toplumsal ve siyasal tartışmalarda medyada veya başka düşünce açıklaması araçlarında resimlerinin kullanılmasına daha fazla tahammül göstermesi beklenir. Açıklandığı üzere ilk derece mahkemesi tarafından müştekinin hakları ile başvurucunun ifade özgürlüğü arasında adil bir denge kurulamamıştır. Bu nedenle Anayasanın 26’ncı maddesindeki ifade özgürlüğünün ihlal edildiği kanaatine vardığımdan çoğunluk görüşüne katılmadım."