Çiftçiler Sendikası (Çiftçi-Sen), zeytinliklerin madenciliğe açılmasına olanak sağlayan yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay'a dava açtı.

Çiftçi-Sen zeytinlikleri maden faaliyetlerine açan yönetmeliğin iptali için dava açtı

Çiftçi-Sen, Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile zeytin alanlarını maden sahası haline getirebilecek yönetmeliğin iptali için Danıştay'a dava açtı.

Çiftçi-Sen, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Maden Yönetmeliği'ne yaptığı değişikliğin Anayasa’ya ve zeytinliklerin korunmasına ilişkin yasaya aykırı olduğunu savundu.

Çitçi-Sen Yürütme Kurulu'ndan bugün yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

“1 Mart 2022 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ‘Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ yayınlayarak kamuoyunda ‘Zeytini Koruma Kanunu’ diye bilinen kanunu işlevsiz kılmaya, maden ve enerji şirketlerinin zeytinlik alanları yok etmesini hukuka (!) uydurmaya çalışmıştır. Bakanlığın çiftçilerin ve doğanın haklarını yok sayarak çiftçilerin lehine olan, tarım arazilerinin amaç dışı kullanımını engelleyen yasaları yönetmeliklerle kadük hale getirmeye çalışması kabul edilemez.

Çiftçi-Sen olarak, yürürlükte olan 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkındaki Kanun’a ve Anayasa’ya aykırı olan bu yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması ve iptal edilmesi için Danıştay’a dava açtık. Çiftçilerin ve doğanın hakları için mücadele etmeye devam edeceğiz.”

(ANKA)