Çiğli Belediyesi Kent Sempozyumu sonuç bildirgesi yayınlandı

17.08.2019 11:13 GÜNCEL
Çiğli Belediyesi tarafından "Ekolojik Sürdürülebilir Bir Kent ve Adil Bir Yaşam" temasıyla düzenlenen Çiğli Kent Sempozyumu sonuç bildirgesi yayınlandı.

BİRGÜN - İZMİR

İzmir'de Çiğli Belediyesi'nin “Ekolojik Sürdürülebilir Bir Kent ve Adil Bir Yaşam” temasıyla düzenlediği Çiğli Belediyesi Kent Sempozyumu 2 – 4 Ağustos tarihlerinde Çiğli Belediyesi konferans salonunda düzenlendi.

Sempozyumda İzmir’in farklı üniversitelerinden akademisyenler ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarından uzmanlar, Çiğli’nin kentsel, ekolojik, sosyal ve ekonomik sorunlarına yönelik bilimsel sunum ve konuşmalar yapılırken sonuç bildirgesi de yayınlandı. Sempozyum, Çiğli’nin geleceğine ilişkin sekiz başlık altında toplandı.

Sempozyumu değerlendiren Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Sempozyumu, bilimsel ve katılımcı bir anlayışla yönetilen bir Çiğli yaratma yolunda önemli bir adım olarak görüyoruz. Sempozyuma İzmir’deki üniversitelerden akademisyenler, vakıf, oda, kooperatif ve derneklerimizden katılan konuşmacılar üç gün boyunca değerli birikimlerini bizlerle paylaştılar. Çevre, yenilenebilir enerji, Gediz Deltası, eğitim, sağlık gibi çok temel konularda sunumların gerçekleştirildiği sempozyumda çok değerli bilgiler edindik ve bu veriler ışığında yönetim anlayışımızın çerçevesini oluşturacağız” dedi.


8 ana başlık altından toplanan sempozyum sonuç bildirgesinde şu başlıklar öne çıktı:

1. YEREL YÖNETİM POLİTİKALARI

Yerel yönetimlerde toplumcu belediyecilik uygulamaları; hem yetkilerin ve kaynakların dağıtımı, hem de bunların kullanımı esasına dayanır. Toplumcu belediyecilik, bilimsel analizler üretebilmek; bu analizlere dayalı yenilikçi politika seçenekleri oluşturabilmek; ürettiği politikalar ile sosyal adalet, sürdürülebilirlik ve demokrasi ilkelerini yaşama geçirebilmeyi gerektirir. Çiğli Belediyesi tüm bunları gerçekleştirebilmek için, bilimsel araştırmaları, mekansal ve sektörel planlama çalışmalarını ve gerekli tüm faaliyetleri eşgüdüm içerisinde gerçekleştirmelidir.

2. İKLİM KRİZİ, EKOLOJİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ

Gediz havzası, dünya çapında ekolojik zenginliğe sahip olan; Türkiye’nin en önemli sulak alanlarından biridir. Havzadaki kirlilik sorunu çok sayıda kamu kurumunu ilgilendiren bütüncül bir problemdir; ancak Çiğli Belediyesi örnek uygulamalar aracılığı ile kirliliğin azaltılmasına, havzanın sürdürülebilir yönetimine katkıda bulunabilir. Bu bağlamda, doğru arazi kullanımı planlarının hazırlanması; sağlıklı gıdaya erişim sağlanması ve Çiğli Belediyesi tasarrufunda olan her yatırımın havza açısından risklerini değerlendiren bir mekanizmasının oluşturulması büyük önem taşımaktadır.

3. EĞİTİM, KÜLTÜR, SANAT VE SPOR POLİTİKALARI

Çiğli Belediyesi gençlerin sosyal dışlanma ve işsizlik gibi öncelikli sorunlarına yönelik çözümler geliştirebilmelidir. Bunun için, okul öncesi eğitimden spor ve yaz okullarına; kreşler ve yurtlardan gerekli sosyal hizmetlere kadar, gençlerin ihtiyaç duyduğu gereksinimler tespit edilmesi ve bunların sağlanması için tüm çalışmalar yapılmalıdır. Çiğli Belediyesi eğitim politikasını hayat boyu öğrenme anlayışıyla şekillendirmelidir.

4. HAYVAN HAKLARININ KORUNMASI

Çiğli Belediyesi, sokak hayvanları için acil eylem stratejisi geliştirmeli; bu stratejilerin maliyetine göre öz kaynak veya fonlar bulmalıdır. Öte yandan, çocuklara yönelik hayvan sevgisini geliştirecek çalışmalar ve halka yönelik eğitici faaliyetler arttırılmalıdır. Tüm bu stratejiler ve faaliyetler gerçekleştirilirken, hayvan koruma görevlileri ve hayvan dostları ile bağlar güçlendirilmeli ve sivil toplumla ortak hareket edilmelidir.

5. TOPLUMSAL EŞİTSİZLİK VE DEZAVANTAJLI KESİMLER

Çiğli Belediyesi, kadını evden çıkartıp toplumsal yaşama ve üretim sürecine katabilmek için öncelikle; ücretsiz veya düşük ücretli kreşler, yaşlı/hasta bakım evleri, semt merkezleri, güvenli ve aydınlatılmış alanlar, sokaklar, güvenli ve rahat ulaşım ve istihdam olanaklarını geliştirmelidir. Çiğli Belediyesinin engelli erişilebilirliğine hassas yaklaşması gerekmektedir. Başta kamu binaları olmak üzere tüm kamusal alanlar engelli erişimine uygun hale getirilmelidir. Yeni yapılara oturma izni verilmeden önce engelli erişilebilirliğine uygunluğu denetlenmeli ve projenin gereği yerine getirilmelidir.

6. KENTSEL PLANLAMA VE TASARIM

Kentsel dönüşüm yasaları/kararları ile imar barışı birbiri ile çelişmekte ve dolayısıyla belediyelere önemli sorumluluklar düşmektedir. Kentsel dönüşümde belirlenmesi gereken önceliklerin ilki, kuşkusuz bu kararların bilimsel kıstaslara dayanarak verilmesidir. Gerekirse bazı projeler iptal edilmelidir. Yere özgü modeller üretilmeli ve proje sürecinin teknik, ekonomik, sosyal boyutlarıyla ele alınarak çözümlerin üretildiği platformlar oluşturulmalıdır. Çiğli Belediyesi yerel bitki envanterini çıkarmalı ve açık-yeşil alanlarda yerel ve iklim direnci yüksek bitkiler kullanmalıdır.

7. YEREL KALKINMA, GIDA ve KOOPERATİFLER

Eğitim düzeyi yetersiz, parasal kaynakları kısıtlı, yoksul ve dar gelirli kesimlerin, örgütlenmesi, güçlenmesi ve toplumla kaynaşması için kooperatifçilik önemli imkanlar sunmaktadır. Kooperatifçilikte başarı için, parasal kaynakların ötesinde; girişimciliğin teşviki, doğru bilgi ve insan kaynağı, teknik destek, pozitif ayrımcılık, denetlenebilirlik, sürdürülebilirlik ve şeffaflık gibi çok sayıda unsur bulunmaktadır. Çiğli Belediyesi, kooperatifçiliğe ilişkin olarak başarılı ve başarısız uygulamalardan gerekli sonuçları çıkarmalı ve özgün kooperatifçilik modellerini geliştirmek için öncü rol oynamalıdır.

8. SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT İÇİ ULAŞIM: BİSİKLETLİ VE YAYA ULAŞIMININ TEŞVİKİ

Çiğli Belediyesi’nde bisikletli ve yaya ulaşımıyla ilgili bir birim oluşturulmalıdır. Bu birim İzmir Büyükşehir Belediyesi’ndeki ilgili birimler, müdürlükler ile eşgüdümlü çalışarak; ilçedeki yaya ve bisikletli ulaşımın gelişmesine katkı sağlamalıdır.