birgün

32° AÇIK

ÇALIŞMA YAŞAMI 04.03.2021 09:13

Cinayetler fıtratımız değil

Cinayetler fıtratımız değil

EMEK SERVİSİ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı odalar ülkenin birçok noktasında 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele günü kapsamında açıklamalarda bulundu. TMMOB ile Maden Mühendisleri Odası Ankara’da ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü üzerine bir basın açıklaması yaptı. Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel ise Oda tarafından hazırlanan ‘2010 ile 2020 Yılları Arası Madencilikte Yaşanan İş Kazaları Raporu’nu kamuoyu ile paylaştı.

Raporu sunan Yüksel, İSİG Meclisi verilerine göre 2020 yılının ilk 11 ayında 2 binden fazla ölüm gerçekleşirken, bu ölümlerin yarısından fazlasının meslek hastalığı olarak sayılmayan Covid-19 nedeniyle olduğuna dikkat çekti.

Koramaz yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:“İş kollarının neredeyse tamamında iş cinayetleri yaşanmaktadır. Binlerce işçi iş kazalarında sakat kalmakta, meslek hastalıkları ile hayatını kaybetmektedir. SGK’nin iş kazaları ve meslek hastalıklarına dair yayınladığı en güncel istatistik 2019 yılına aittir. Bu istatistiğe göre 2019 yılında bin 149 emekçinin hayatını kaybettiği, buna karşın meslek hastalığı sonucu ise bir tane bile can kaybı yaşanmadığı ilan edilmiştir. ILO’nun yürüttüğü çalışmalara göre dünyada her yıl meydana gelen iş kazası sonucu ölümlerin 6,3 katı kadar can kaybı, meslek hastalığı ve işle ilgili hastalıklar sonucu meydana gelmektedir. Bu çalışmalar ile SGK tarafından açıklanan veriler esas alındığında 2017 yılında en az 10 bin 218, 2018 yılında en az 9 bin 714, 2019 yılında en az 7 bin 238 emekçi meslek hastalığı sonucu hayatını kaybetmiştir.”

Gerçekleşen iş cinayetleri ve iş kazalarının büyük çoğunluğunun önlenebilir olduğunu belirten Koramaz, “Bilimsel ve teknik ölçütler doğrultusunda atılacak adımlar ile göz göre göre ‘geliyorum’ demekte olan facialara son vermek mümkündür” dedi. İş cinayetlerini önlemek için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı: “İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması, öncelikle devletin ve işverenin görevidir, sorumluluğu yükleyecek kurban arama anlayışına son verilmelidir.

Düzenlemelerin ve denetimin yalnızca Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülmesi, doğru kararların alınmasının önünde bir engeldir.

Düzenleme ve denetleme; Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yanında, Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, sendikalar, TTB ve TMMOB’den oluşan idari ve mali yönden bağımsız bir enstitü tarafından yerine getirilmelidir. Çalışma yaşamına ilişkin tüm düzenlemeler bu enstitü tarafından yeniden ele alınmalı ve kararlaştırılmalıdır.”

Açıklamada iş cinayetlerinde yaşamını yitiren emekçiler anıldı.

Neden BirGün?

Bağımsız bir gazete olarak amacımız, insanlara hakikati ulaştırarak ülkede gerçek bir demokrasi ve özgürlük ortamının yeşermesine katkı sunmak. Bu nedenle abonelikten elde ettiğimiz geliri, daha iyi bir gazeteciliği hayata geçirmek, okurlarımızın daha nitelikli ve güvenilir bir zemin üzerinden bilgiyle buluşmasını sağlamak için kullanıyoruz. Çünkü banka hesabını şişirmek zorunda olduğumuz bir patronumuz yok; iyi ki de yok.

Bundan sonra da yolumuza aynı sorumluluk bilinciyle devam edeceğiz.

Bu yolculukta bize katılmak ve bir gün habersiz kalmamak için
Bugün BirGün’e Abone Ol.

BirGün; seninle güçlü, seninle özgür!

BirGün’e Destek Ol