Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yaptığı mevzuat değişikliklerine tepki göstererek, mesleklerinin uzman olmayan kişilere açıldığını ve ağır saldırı altında olduğunu belirtti.

ÇMO İzmir: Mesleğimiz saldırı altında

BİRGÜN EGE

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “mevzuat değişiklikleri, kapasite geliştirme projeleri, yetkinlik ve yeterlilik geliştirilmesi” adı altında yürütülen süreçlerle, çevre yönetimi alanı, ücret karşılığında düzenlenen sertifika eğitimleri ile uzman olmayan kişilere açıldı.

Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) İzmir Şubesi, mesleklerinin ağır saldırı altında olduğunu vurgulayarak, “Mesleğimizi, eğitimimizi, diplomamızı yok sayan tüm düzenlemeleri şimdiden ve topyekûn reddediyoruz” dedi.

Oda tarafından yapılan açıklamada, “Mesleğimize yönelik saldırılar ve Odamız görüşlerinin dikkate alınmaması bir rastlantı değildir. Mesleki birikimimiz ve etik değerlerimiz bize bugün başta mega projeler olmak üzere ülkenin dört bir yanında yaşanan ekolojik yıkımların verdiği hasarı ortaya koyma sorumluğunu yüklemektedir. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası üyeleri olarak tüm meslektaşlarımızla beraber, ekolojik yıkımlara ‘Hayır’ dedik ve demeye de devam edeceğiz. Zaman herkese haklı olduğumuzu göstermekteyken bugün gündemde olan ‘mesleğimize yönelik saldırıların’ yıkım projelerinin kolaylaştırılması adına planlandığını biliyoruz” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Eğitim ve belge ticareti ile çevre mühendislerinin 4 yıllık lisans eğitiminin ve diplomasının yok sayılmasına, çevre mühendislerinin yetkinliğinin ve yetki alanlarının muğlaklaştırılarak neredeyse her mühendislik disiplini, bilim dalı ya da meslek grubu tarafından yapılabilecek bir iş olarak sunulmasına, çevre mühendisliğinin mesleki bağlamının çeşitli unvanlar adı altında evrak memurluğuna indirgenmesine, her bir Çevre Mühendisinin mesleki hakları bir yana, bireysel haklarını dahi zedeleyen hak ihlallerine maruz kalmasına, tüm bu süreçlerde üniversitelerde kendi verdikleri çevre mühendisliği eğitiminin içeriğini yetersiz bularak, çevre mühendisleri için sertifikasyon eğitimleri öneren akademisyenlere, sertifika eğitimleri düzenlenmesine toptan karşı çıkıyor ve; artık yeter diyoruz. Kendisine Çevre Mühendisi diyebilen tüm meslektaşlarımızı; mesleğine karşı yıllardır süregelen antidemokratik bu ihanete dur demeye, bu haksızlığa bu hukuksuzluğa karşı sesini yükseltmeye davet ediyoruz! Diplomamız yeterliliğimizdir.”