Çocuk istismarı yargı paketi ile meşrulaştıramaz

09.11.2019 16:09 KADIN

TUĞÇE ÇINAR

Antalya Kadın Platformu, kadınlar için hayati bir öneme sahip en büyük kazanımlarından biri olan 'İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesini ve 6284 sayılı kanunun kaldırılmasını isteyenlere karşı eylem yaptı.

Antalya Attalos Meydanı'nda toplanan kadınlar, "Çocuk istismarını yargı paketi ile meşrulaştıramazsınız" diyerek bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Antalya Kadın Platformu adına basın açıklamasını okuyan Derya Doğan, "Çocuklara ve kadınlara yönelik bu düzenlemeleri ve yasaları kabul etmiyoruz" diyerek sözlerine başladı.

Doğan sözlerine şöyle devam etti:

“25 Kasım'a doğru giderken çocuk istismarının önünü açan, meşrulaştıran, kadınların haklarını gasp etmeye yönelik yargı paketi ile karşı karşıyayız. Daha önce iki kez oldu bittiyle çıkarılmak istenen, çocuk istismarcılarına evlilikle af yönergesi kadınların örgütlü mücadelesiyle püskürtülmüş, ancak kadın düşmanı AKP iktidarı savaş koşullarında her şeyi fırsata çevirdiği gibi bu yasayıda tekrar gündeme getirmekte ve kadınların dört bir yandan yükselen itirazını görmezden gelmektedir. Erken yaşta evliligin onunu açan, istismarcılara, evlilikle affederek istismarı meşrulaştıran, şiddetten kaçmak için boşanmaya kalktığında nafaka yok, kendi imkanlarınla geçin demek kadınları şiddete ve ölüme mahkum etmek demektir"

İstanbul sözleşmesini uygulanması şarttır

"Toplumsal cinsiyet eşitliği kavramını tanımlayan ilk bağlayıcı metin olan İstanbul sözleşmesi kadına yönelik şiddet konusunda gerek yerel, gerek ulusal, gerekse küresel mücadele için kritik önemdedir. Ülkemizde her geçen gün kadına yönelik şiddet hem özel hem de kamusal alanda artarken çocuklar istismara uğrarken, biz kadın kadınlar ne İstanbul sözleşmesinden ne de 6284 sayılı kanundan vazgeçmeyeceğiz"