Çocuk istismarına karşı önlem almak mümkün

04.12.2018 08:45 GÜNCEL
Ankara’da düzenlenen Çocuğun Cinsel İstismarıyla Mücadele Çalıştayı’nda, çocuk istismarına karşı etkili bir mücadele için koruyucu ve önleyici politikaların önemi tartışıldı

‘Çocuklar İçin Hep Birlikte’ oluşumunun düzenlediği Çocuğun Cinsel İstismarıyla Mücadele Çalıştay’ı Ankara’da yapıldı. Psikologlar, akademisyenler, avukatlar, sosyal hizmet uzmanları, sağlıkçılar ve medya çalışanları iki gün boyunca cinsel istismara karşı mücadeleyi tartıştı.

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin otuzuncu yılı
Çalıştay’da, Etkin Çocuk Koruma Sistemi, Medya ve Çocuk, Profesyonellerin Güçlenmesi ve Korunması, Yasal Düzenlemelerde Çocuğun Cinsel İstismarı başlıklarında çalışma grupları oluşturuldu. Oluşturulan bu gruplarda alanın profesyonelleri hem önleyici politikaları hem de mevcut düzenlemelerin uygulanması denetlenmesi ve iyileştirilmesi yönündeki çözüm önerilerini konuştu. İki günün sonunda düzenlenen forumda ise, çalışmaların yerellere taşınması, arttırılması ve çeşitlenmesi gerektiği belirtildi. 2019 yılının Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin kabulünün 30. yılı olduğu belirtilerek, 2019 yılını çocuk yılı, çocuk Baharı şeklinde planlayacak etkinlikler düzenlenmesi hedeflendi.

Profesyonellerin desteklenmesi önemli
Çocuk alanında mesleki çalışma yürüten profesyonellerin hem alanda sıklıkla karşılaştıkları problemleri, hem kendilerinin de psikolojik travmalarının gözetilmesinin konu edinildiği bu çalışma grubunda, yapılan işin sınırının belli olması, Profesyonellerin mevzuatı, yasal haklarını bildirmek amacıyla kurumlarda sendikalar dernekler aracılığı ile eğitim verilmesi planlandı. Profesyonellerin buluşarak duygu ve düşüncelerini paylaşmasını sağlayacak grup çalışması yapılması hedeflendi. Çocuklarla iletişimde dil bariyerinin aşılması için de, İşaret dili, yabancı dil konularında profesyonellerin güçlendirilmesine yardımcı olunması da vurgulandı.

***

Çocuk adliyeleri ve kanunu oluşturulmalı

Çocuk alanında çalışan ağırlıkla hukukçular ve sosyal hizmet uzmanları ve eğitimcilerden oluşan yasal düzenlemelerle ilgili çalışma grubunda özetle şu somut öneriler yer aldı:

1. Cezaların ağırlaştırılması sonucu cezasızlığın da artacak olması hususu göz önüne alındığında ağırlaştırma yerine koruyucu, destekleyici ve önleyici tedbirlerin uygulanarak kanun hükümlerine eklenmesinin sağlanması

2. Mevzuatta dağınık halde olan çocuklara ilişkin düzenlemelerin ve hükümlerin birbirleriyle ve uluslararası sözleşmelerle uyumlandırılarak çocuğa özgü, önleme ve koruma odaklı bir Çocuk Kanunu oluşturulması

3. Mevcut Çocuk Adalet Sisteminde çocuğun korunabilmesi ve ikincil mağduriyetin giderilebilmesi için çocuklara özgü, çocuk dostu, çocuğun insan haklarına odaklı ve onarıcı adalet ilkeleri doğrultusunda Çocuk Adliyelerinin oluşturulması

4. Medeni Kanunda yer alan 17 yaşında ailenin onayı ile evliliğin geçerli olacağına ilişkin hükmün iptal edilmesi, yasal evlilik sınırının yalnızca 18 yaş olarak düzenlenmesi gerektiği

***

Çocuk dostu bir medya

Bu atölye çalışmasında medyada çocuk algısının nasıl olduğu konuşuldu. Örnek haberler inceleyerek, çocuğun cinsel istismarını ele alış biçiminde hangi mitlerin ve doğru bilinen yanlışların yer aldığı incelendi. Bu alanda kullanılan dilin değiştirilmesi ve dikkat edileceklere dair bir broşür, genel kapsamlı bir rehber çıkarılması hedeflendi. Doğru görsellerin seçimi için bir görsel havuzu oluşturulmasına karar verildi. Haber kaynağına doğru ve hızlı bir şekilde ulaşılabilmek için bir iletişim ağı kurulması gerekliliği ifade edildi. Bu alanda çalışma yürüten Medya çalışanlarının problemleri, örselenmesi, tehdidine karşı basının güçlenmesi için de çalışmalar yürütülmesi hedeflendi