birgün

27° AZ BULUTLU

Çöken sisteme karşı beyaz öfke

ÇALIŞMA YAŞAMI 15.04.2022 07:31
Çöken sisteme karşı beyaz öfke
Abone Ol google-news

EMEK SERVİSİ

Beyaz Yürüyüş ve G(ö)rev’deyiz eylemleriyle gündemde geniş yer bulan Türk Tabipler Birliği sağlıkta piyasalaşmaya ve sağlık emekçilerinin emeğinin değersizleştirilmesine karşı mücadeleye devam ediyor. TTB tarafından yapılan açıklamayla bugünden itibaren 29 Mayıs’a kadar yeni bir eylemlilik süreci başlatıldığı duyuruldu. Yurdun her yerinde bugün hastaneler, aile sağlığı merkezlerinde ve toplum sağlığı merkezlerinde etkinlikler ve basın açıklamaları yapılacak. Eylem süreci 29 Mayıs’ta Ankara’da yapılacak büyük bir mitingle son bulacak.


TTB tarafından yapılan açıklamada yeni eylem programı şu şekilde aktarıldı:

“15 Nisan Cuma günü, giderek artan sağlıkta şiddete karşı sözümüzü kurmak, Dr. Ersin Arslan şahsında kaybettiklerimizi anmak için hastanelerde, aile sağlığı merkezlerinde (ASM), toplum sağlığı merkezlerinde (TSM), tüm iş yerlerimizde/sağlık kurumlarında anma etkinlikleri, saygı duruşları gerçekleştirileceğiz. Hastaneler, ASM’ler, TSM’ler, tüm sağlık kurumlarında hekimleri, sağlık çalışanlarını, sivil toplum örgütlerini, demokratik kitle örgütlerini, esnaf odalarını, muhtarları, sendikaları, toplumun tüm kesimlerini ziyaret ederek mümkün olan en yaygın hali ile toplumla buluşturacağımız 10 acil talebimizi içeren imza kampanyasını başlatacağız. 1 Mayıs’ta Türkiye’nin dört bir yanında 'Bu düzen böyle gitmez! Birlikte değiştireceğiz' diyerek tüm emek meslek örgütleriyle en güçlü şekilde, omuz omuza, hep birlikte meydanlarda olacağız.

Mayıs ayı boyunca hekimlerle buluşmalarımıza, bölge toplantılarımıza devam edecek; emeğimiz ve geleceğimiz için neler yapabileceğimizi birlikte tartışacağız. 29 Mayıs’ta Ankara’da yapacağımız miting için tüm sağlık emek-meslek örgütleriyle süreç yürütecek ve bunu ilan edeceğiz. Türkiye’nin dört bir yanından gelerek beyaza bürüdüğümüz mitingde taleplerimizi en güçlü şekilde dile getireceğiz”

Hekimler ücretlerinde artış, toplumun sağlık hizmetine ücretsiz erişiminin sağlanması ve sağlık emekçileri için Covid-19’un meslek hastalığı sayılması taleplerinde bulunuyor.

Video haberler için YouTube kanalımıza abone olun

Birgün'e Abone ol