birgün

5° AÇIK

GÜNCEL 03.01.2021 09:21

Covid-19 meslek hastalığıdır: İşi yokuşa sürmeyin, topu taca atmayın!

Covid-19 meslek hastalığıdır: İşi yokuşa sürmeyin, topu taca atmayın!

Dr. Ergün DEMİR - Dr. Güray KILIÇ

COVID-19 pandemisi ile mücadelede yaşamını yitiren veya hastalanarak mağduriyet yaşayan sağlık çalışanlarının ve ailelerinin mağduriyetlerinin giderilmesi, haklarının tazmin edilmesi için yasal düzenleme gerekmektedir. Oysa ki meslek hastalığı konusu teknik olarak değerlendirilmekte sürüncemede bırakılarak yokuşa sürülmektedir.

Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle yaşamını yitiren, hastanede şoför olarak görev yapan çalışan yakınlarının itirazı sonucu, bunun sonucunda meydana gelmiş olan vefatında meslek hastalığına bağlı vefat olduğuna ve Covid-19 hastalığının meslek hastalıkları sınıflandırması D-4 mesleki bulaşıcı hastalıkları bölümüne eklenmesinin uygun olacağına karar vermiştir.

2021 yılına girerken Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle yaşamını yitiren hastane çalışanı adına yapılan bireysel itirazı sonucu Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun aldığı bu karar önemlidir.

Meslek Hastalığına ilişkin yetki ve karar Sosyal Güvenlik Kurumuna aittir. Dolayısıyla, SGK’nın iradesini sağlık çalışanları lehine göstermesi önemlidir. Tek tek itirazlarla yetim kalan çocukların ve ailelerin aylarca mağdur edilmesine izin verilmemeli; sağlık hizmeti sunarken Covid-19 tanısı alan sağlık çalışanlarının durumu, hastalığı nerede kaptı tartışmasına girmeden meslek hastalığı çerçevesinde değerlendirmeli ve bir an önce kararlar alınmalıdır. Sıra artık Sosyal Güvenlik Kurumundadır.

Sigortalı hakkında yürütülen işlemler özetle şöyledir:

Çankırı Devlet Hastanesinde şoför olarak görev yapan çalışanın Covid-19 enfeksiyonu sonucu vefat etmesi üzerine Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kuruluna, ölümün meslek hastalığına bağlı olup olmadığının tespiti için itiraz edilmiştir.

Çankırı Devlet Hastanesinde şoför olarak uzman hekim, hemşire, ebe ve sağlık personelini ev-hastane arasındaki ulaşımlarını sağladığı, sağlığında düzenlenmiş sağlık kurulu raporu bulunmamakla birlikte, PCR Covid- 19 testinin pozitif olduğu, yoğun bakım servisinde Covid- 19 pnömonisi ile takip ve tedavisinin yapıldığı ve daha sonra vefat ettiği, ölüm tutanağında Covid-19 pozitif, viral pnömoni, diyabet tanılarının mevcut olduğu görülmüştür.

Covid-19 hastalığı, ilgili yönetmeliğin Mesleki Bulaşıcı Hastalıklar Listesinde bulunmadığından 5510 Sayılı Kanun’un 14. Maddesi son fıkrası uyarınca dosyanın “Covid -19 hastalığının mesleki bulaşıcı hastalıklar listesine ilave edilip edilemeyeceğinin tespiti ve meslek hastalığı olarak kabul edildiği taktirde yükümlülük süresinin belirlenmesi” yönünden Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu’nca incelenerek karar alınması istenmiştir.

Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu da mevcut bilgi ve belgeler değerlendirildiğinde sigortalıda gelişmiş olan Covid-19 hastalığının Meslek Hastalığı olduğu ve Covid-19 hastalığı sonucu meydana gelmiş olan vefatında meslek hastalığına bağlı vefat olduğuna karar vermiştir.

Sonuç olarak;

Salgına karşı hayatlarını ortaya koyarak mücadele eden hekim ve sağlık çalışanlarının Covid-19 meslek hastalığı sayılması konusundaki talebine / itirazına Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu Covid-19 hastalığının meslek hastalığı olduğuna karar vererek yanıtlamıştır. Sıra Sosyal Güvenlik Kurumu’ndadır.

Acilen yapılması gerekenler: Covid-19 nedeniyle hastalanan ve vefat eden, fiilen sağlık hizmeti sunumuna katılan tüm sağlık çalışanlarının ölümünün ve hastalığının başkaca bir araştırmaya veya illiyet bağı tartışmasına gerek kalmaksızın doğrudan meslek hastalığı olarak kabul edilmesi ve bu kabule göre de yasada belirtilen meslek hastalığı haklarından yararlanması, yakınlarına tazminat ödenmesi ve gelir bağlanmasını sağlayacak hızlı bir yasal düzenleme yapılması veya Cumhurbaşkanlığı Kararı yayımlanmalıdır.

Neden BirGün?

Bağımsız bir gazete olarak amacımız, insanlara hakikati ulaştırarak ülkede gerçek bir demokrasi ve özgürlük ortamının yeşermesine katkı sunmak. Bu nedenle abonelikten elde ettiğimiz geliri, daha iyi bir gazeteciliği hayata geçirmek, okurlarımızın daha nitelikli ve güvenilir bir zemin üzerinden bilgiyle buluşmasını sağlamak için kullanıyoruz. Çünkü banka hesabını şişirmek zorunda olduğumuz bir patronumuz yok; iyi ki de yok.

Bundan sonra da yolumuza aynı sorumluluk bilinciyle devam edeceğiz.

Bu yolculukta bize katılmak ve bir gün habersiz kalmamak için
Bugün BirGün’e Abone Ol.

BirGün; seninle güçlü, seninle özgür!

BirGün’e Destek Ol