birgün

1° PARÇALI BULUTLU

SİYASET 07.12.2021 06:08

‘Cumhur’ yolsuzluğu

‘Cumhur’ yolsuzluğu

BirGün EGE

Sayıştay’ın denetim raporları Kütahya, Afyon, Isparta gibi Ege illerindeki belediyelerdeki usulsüzlükleri ortaya çıkardı.

► Kütahya: MHP'li Kütahya Belediyesi’nin açık ihale usulüyle gereken araç kiralama işi doğrudan temin usulüyle gerçekleştirildiği, özel halk otobüsü hatlarını ise ihalesiz kullandırdığı ortaya çıktı. Uygulamanın kamu menfaati ile bağdaşmadığı belirtildi.


► Afyon: AKP’li Afyon Belediyesi’nde de kentin en büyük şirketlerinden biri olan YÜNTAŞ’ın şirket yönetim binasına alınan demirbaşlar kayıtlara alınmakla birlikte daha önceki yıllarda kayıtlara alınan bazı demirbaşların varlığıyla ilgili bilgi edinilemediği belirtildi. YÜNTAŞ şirketinin ticari defterlerden sayılan pay defterinin ortadan kaybolduğu da ortaya çıktı.

► Denizli: Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nde muhasebe kayıtlarında izlenen kanalizasyon, enerji nakil ve su isale hatlarının taşınmaz cetvellerine kaydedilmediği tespit edildi. Taşınmaz cetvelleri ile muhasebe kayıtları arasında 1 milyar 18 milyon 727 bin 671 lira 94 kuruş TL fark olduğu ortaya çıktı.

► Bozdoğan: AKP’li Bozdağan Belediyesi’nde ise bazı mal alımlarında yanlış ihale yöntemleri kullanılarak alım yapıldığı tespit edildi. Bütçe içi işletmede kullanılmak üzere KDV hariç 1 milyon 800 bin TL bedelle alınan makinenin pet şişe imalatında kullanıldığı ifade edildi.

► Aliağa: MHP’li Aliağa Belediyesi’nin şirketi Aliağa Belediyesi Petrol A.Ş’nin 2020 yılı içerisinde yapmış olduğu sermaye artırımının muhasebe kayıtlarına geçirmediği tespit edildi. Aliağa Belediyesi Petrol A.Ş’nin taşınmaz devri suretiyle artırılan 15 milyon 828 bin 704 TL’nin belediyenin mali tablolarına yansıtılmadığı görüldü.

► Isparta: AKP’li Isparta Belediyesi’nde ise Belediye’nin mülkiyetinde bulunan 4 adet taşınmaz, bazı dernek ve vakıflara tahsisli kullandırıldığı ortaya çıktı.