Cumhuriyet Devrimi…
TARIK GÜNERSEL TARIK GÜNERSEL

Her ülkenin yönetim düzeyi
ortalamanın az üstündedir.
Küsmece yok:
Katkılar katkılara yol açsın.

Onayladığı Sevr’den sonra
boyun eğen Saray
İstanbul'daki Meclis'i kapatınca
23 Nisan 1920’de
Anadolu'da Meclis kurulması
dönüm noktası olmak üzere,
işgallere karşı Meclis’ten yetki ile
Atatürk’ün başkomutanlığındaki
Kurtuluş Savaşı'ndan
ve Lozan’dan sonra,
29 Ekim 1923’te
Cumhuriyet’i ilan ile
Türkiye’de sülaleci dönemden de
resmen kurtulduk;
kulluk yerine
yurttaşlık amacı ile
hamleler yapıldı:
Kadın-erkek eşitliği,
Türkçe’ye uygun alfabe,
bilimin vurgulanışı,
öğrenim birliği,
Köy Enstitüleri hamlesi…
ve laiklik ilkesi anayasada…
Cumhuriyet Devrimi’ne
çok şey borçlu olanlardanım;
kutlu bulurum.

Bilgi edinmek ödev,
eleştiri hak,
küçümsemek züppelik,
sövgü terbiyesizlik,
öneri ve katkı yurttaşlık.

Cumhuriyet gazetesinde
Alev Coşkun yönetiminin
yolu açık olsun.

Anayasadaki
“insan haklarına dayalı laik,
demokratik, sosyal, hukuk devleti”
tanımı temel önemde.

1982-86’da Aramco’da
Suudîlere İngilizce dersi verirken
yazdığım “Kumlaşmak”
ancak 12 yıl sonra kitaplaşmıştı.
İshak Reyna dostum
sağ olsun: Kaf yayını.
Gündemle bağlantılı.