Darbe girişiminden önce, “İlahiyat öğrencilerinin cemaat algısının belirlenmesi” amacıyla yapılan araştırma kapsamında öğrencilerle görüşüldü. Öğrencilerin yüzde 16’sının FETÖ’ye, yüzde 15’inin ise Menzil Tarikatı’na yakınlık hissettiğini belirttiği öğrenildi.

Darbe girişiminden önce cemaat algısı: İlahiyat öğrencileri FETÖ ve Menzil’e yakın hissediyormuş

Mustafa M. Bildircin

15 Temmuz 2016’da yaşanan darbe girişiminden bir yıl önce, “İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin cemaat algısının belirlenmesi” amacıyla yapılan alan araştırması, ilahiyat öğrencileri arasındaki cemaat etkisini gözler önüne serdi. Araştırmaya göre, FETÖ’yü öğrencilerin önemli bir bölümü Türkiye’nin en etkili cemaati” olarak kabul ettiğini söyledi.

İlahiyat öğrencilerinin yüzde 16’sı Gülen Cemaati’ne, yüzde 15’i ise Menzil Cemaati’ne yakınlık hissettiğini belirtti.


Darbe girişiminden bir yıl önce tamamlanan, “İlahiyat Öğrencilerinin Cemaat Algılarının Dünya Görüşlerine Etkisi” isimli doktora tezi kapsamında yapılan alan araştırmasının sonuçlarında dikkat çekici veriler yer aldı. Ankara Üniversitesi ile Marmara Üniversitesi’nin de aralarında olduğu beş üniversiteden toplam 417 ilahiyat öğrencisi ile yapılan araştırmada öğrencilerin yalnızca 83’ü hiçbir cemaate yakınlık hissetmediğini ifade etti.

“GÜLEN ETKİLİ”

Katılımcıların yüzde 16’sı Gülen Cemaati’ne, yüzde 15’i Menzil Cemaati’ne, yüzde 11’i ise Nur Cemaati’ne yakınlık duyduğunu söyledi. Araştırmanın en dikkati çekici bölümü ise öğrencilerin, “Türkiye’de hangi cemaat liderinin daha etkin olduğuna inanıyorsunuz” sorusunun yanıtlarını içeren bölümü oldu. Soruyu yanıtlayan 401 öğrencinin yüzde 58,3’ü, Fethullah Gülen’in Türkiye’de etkin olduğuna inandığını kaydetti. Kamuoyunda, “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün de Türkiye’de en çok etkisi olduğu düşünülen ikinci cemaat lideri olduğu ifade edildi.

Öğrencilere, en etkili olduğuna inandıkları cemaat liderlerine ilişkin görüşleri de soruldu. Buna göre, öğrencilerin yüzde 49,5’i, cemaat liderleri hakkında olumlu düşündüğünü söyledi. Öğrencilerin yüzde 32,3’ü olumsuz görüş bildirirken yüzde 18,2’si ise “Fikrim yok” dedi.

***

Dindar olmak desteklenme nedeni

Araştırma çerçevesinde öğrencilerden, “Dindar olmak dini öne çıkaran parti ya da milletvekili adayını desteklemeyi gerekli kılar” görüşüne ilişkin düşünceleri de soruldu. Dindar olmanın, desteklenme sebebi olacağını düşünen öğrencilerin oranı yüzde 45,2 olurken bu görüşe karşı çıkanların oranı 43,4 olarak gerçekleşti.