birgün

14° PARÇALI BULUTLU

GÜNCEL 19.02.2020 06:00

Darbeciler Evren ve Şahinkaya'nın mirasçılarına kötü haber: Malvarlığı araştırılacak

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Evren ve Şahinkaya’nın yargılandığı 12 Eylül darbesi davasında, darbecilerin mirasçılarının ‘maaş, orduevinden istifade ve koruma’ gibi haklardan yararlanamayacağı ak-tardı. Avukat Kavili: Mirasçılarının miras yoluyla elde ettikleri öde-meler ile general olmaktan kaynaklanan imtiyazlar, bütün bunlar sona erecek

Darbeciler Evren ve Şahinkaya'nın mirasçılarına kötü haber: Malvarlığı araştırılacak

UĞUR ŞAHİN / ugursahin@birgun.net

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 12 Eylül davasına dair hazırladığı tebliğnamede, darbeciler Kenan Evren ile Tahsin Şahinkaya’nın mirasçılarının mal varlığının araştırılmasını istedi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin darbeciler Evren ve Şahinkaya'ya yönelik davada ‘ölüm’ nedeniyle verdiği bozma kararı sonrası hazırladığı tebliğnameyi açıkladı. Başsavcılık, tebliğnamesini kararı verecek olan Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne iletti. 9 Şubat tarihli tebliğnamede, sanıklar Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya hakkında açılan kamu davasının ölüm nedeniyle düştüğü hatırlatıldı. Davanın düşürülmesine dair kararda ‘isabetsizlik görmeyen’ Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıkların Türk Silahlı Kuvvetleri’nden çıkarıldığını ve general olan rütbelerinin alınarak, er statüsüne düşürüldüğünü vurgulandı.

MİRASÇILARA İMKÂN DOĞDU

Tebliğnamede, darbeciler Evren ile Tahsinkaya’nın mirasçılarınca ‘general’ rütbesinin vermiş olduğu hak ve yetkilerin kullanılma imkânı doğduğunun altı çizildi.

Tebliğnamede, şöyle denildi: “Somut olay bakımından değerlendirildiğinde bozma ilamından sonra sanıklar hakkında ‘müsadereye tabi eşya ve maddi menfaatler yönünden müsadere kararı verilmesine yer olmadığına ilişkin karar verilmesi nedeniyle sanıklar hakkında 30 ve 31 maddelerdeki ‘Türk Silahlı Kuvvetleri’nden çıkarma’ cezası tatbik edilmemiş, dolayısıyla sanıklar general rütbesinin vermiş olduğu hak ve yetkileri mirasçıları eliyle kullanma imkânı ortaya çıkmıştır. Bu durum ise zamanaşımı ve ölüme rağmen devam eden müsadereye tabi eşya ve maddi menfaatler yönünden davaya devam edilmesini öngören yasal düzenleme ve ilk bozma ilamının özüne ve ruhuna aykırı olacaktır.”

ARAŞTIRILMASI GEREKİYOR

Evren ile Şahinkaya’nın mirasçılarının mal varlığının araştırılmasının talep edildiği tebliğname, şu ifadelerle sonlandırıldı: “Izah edilen sebepler muvacehesinde mahkemece yargılamaya devamla sanıkların varsa yasal mirasçılarının araştırılıp bahsi geçen hak ve yetkilerin mirasçıları tarafından kullanıp kullanılmadığının tespiti ile buna ilişkin müsadereye tabi eşya ve maddi menfaatler yönünden bir karar verilmesi gerektiği gözetilmeden eksik inceleme neticesinde yasal ve yeterli olmayan gerekçe ile yazılı şekilde hüküm kurulması, bozmayı gerektirmiş olup, vekillerin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün bozulması tebliğ oldu.”

HAKLAR SONA ERECEK

Yargıtay’ın tebliğnamesini BirGün’e değerlendiren davanın avukatlarından Ömer Kavili, şöyle dedi: “Ceza davası, sanıkların ölümü nedeniyle düştü fakat Askeri Ceza Kanunu’nun 31. maddesine göre, meslekten ihraç edilmeyi gerektiren bir suçla yargılanılıyorsa, sanıklar ölürse özlük haklarına kısmı devam olunabilir. Yani Kenan Evren’in, Tahsin Şahinkaya’nın mirasçılarının miras yoluyla elde ettikleri ödemeler, devlet mezarlığında yatmaktan çıkarılıp belediye mezarlığına alınması, general olmaktan kaynaklanan imtiyazların sona ermesi bütün bunlar gerçekleşecek. Dava açıldığında başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan, davaya müdahil olarak kabul edilmişti. Temyiz dilekçemiz aynı yönde. Şu anda Yargıtay Başsavcılığı mütalaa verdi. Bizim taleplerimiz doğrultusunda, ‘Sanıkların mal varlığı araştırılsın ve karar verilsin’ dedi.”

Bir Çağrımız Var
Az önce okuduğunuz haber, bağımsız bir medya organı tarafından size sunuldu.
Bağımsız gazetecilik; sermayeye karşı halkı, sömürüye karşı emeği, eşitsizliğe karşı adaleti, savaşlara karşı barışı, piyasacılığa karşı temel hakları, talana karşı doğayı, erkek şiddetine karşı kadınları, istismara karşı çocukları savunmanın olmazsa olmaz koşuludur.
Siz de gerçeğin sesini yükseltmek adına sorumluluk almak istiyorsanız, sadece birkaç dakikanızı ayırarak BirGün’e abone olabilir ve ‘#BirGünBenim’ diyebilirsiniz.
Şimdiden sonsuz teşekkürler…
BirGün bizim; hepimizin.
Tıklayınız