Türkiye Varlık Fonu’nun denetim raporunda, fonun bir yıllık faiz giderinin 2,5 milyar TL’ye ulaştığı tespiti yer aldı. Raporda, fon bünyesindeki kuruluşların denetimi için yeterli kanıt elde edilemediği de bildirildi

Denetçiler: Yeterli denetim kanıtı yok, Varlık Fonu faize çalışıyor

Düzeltme ve Cevap

BİRGÜN GAZETESİ’NİN TÜRKİYE VARLIK FONU’NU HEDEF ALAN GERÇEK DIŞI VE İTİBAR ZEDELEYİCİ HABERİNE CEVABIMIZDIR

Birgün Gazetesinin 29.04.2020 tarihli nüshasında 11. Sayfada “VARLIK FONU FAİZE ÇALIŞIYOR” başlığıyla yayınlanan gerçek dışı haber içeriklerinde müvekkil kurumu hedef alan iftira niteliğinde bir takım asılsız iddialara yer verilmiştir.
Birgün gazetesinin 29.04.2020 tarihli nüshasında “DENETÇİLER: YETERLİ DENETİM KANITI YOK-VARLIK FONU FAİZE ÇALIŞIYOR” başlığıyla verilen haber gerçekle bağdaşmayan iddialar içermektedir. Haber adı altında verilen metin, halkın doğru haber alma hakkını gasp eden, yanıltıcı, basın etiği ile bağdaşmayan bir içerikle hazırlanmış olup, bu metnin müvekkil Türkiye Varlık Fonu aleyhine tamamen negatif algı oluşturmayı amaçladığı anlaşılmaktadır.
Tekzibe konu haberde Türkiye Varlık Fonu’nun faiz giderlerinin 2.5 milyar TL’ye ulaştığı ifade edilmektedir. Belirtilen bu tutar, konsolidasyona dahil olan on büyük bağlı ortaklığın, bankalar hariç, toplam faiz giderini yansıtmaktadır. Bağımsız denetim raporuna benzer bakış açısı ile yaklaşıldığında, TVF’nin 2018 yılı itibarıyla 2.1 milyar TL’lik bir faiz gelirinin olduğu da görülecektir. Ancak bu husus haberde göz ardı edilmiştir.
Denetim raporumuzun hazırlanmasının gecikmesi ise bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarımızın hazırlanmasında bazı bağlı ortaklıklarımızın özellikle yurt dışı iştiraklerinin mali tablolarının geç tamamlanmasından kaynaklanmıştır. Türkiye Varlık Fonu’nun finansal tablolarının kamuoyuna daha detaylı ve daha şeffaf olacak şekilde ilan etme amacıyla, uluslararası saygınlığa sahip bir denetim firması tarafından ilk defa 2018 yılında yapılan “tam konsolidasyon” çalışmasında yaşanan bu gecikmenin tekrarlanmaması ve 2019 yılı konsolidasyon sürecinin yasal süreler dahilinde tamamlanması için iştiraklerimiz nezdinde süreç iyileştirmeleri yapılarak azami gayret sarf edilmektedir.
Birgün gazetesinde yer alan düzeltmeye muhtaç işbu haber içeriğinde Müvekkil kurum hakkında gerçek dışı iddialara yer verilmekle kalınmamış, işbu yazı marifetiyle Müvekkil kurumun toplum nezdindeki saygılığı ve itibarı zedelenmeye çalışılmıştır. Gazetenin gerçeğe aykırı, somut gerekçesi olmayan iftira niteliğindeki 29.04.2020 tarihli haberleri ile ilgili tüm yasal haklarımızı hızlı, eksiksiz ve etkin şekilde kullanacağımızı kamuoyuna saygılarımızla sunarız.

TÜRKİYE VARLIK FONU
Vekili
Av. Mustafa Doğan İNAL

***


T.C. İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin 15/06/2020 tarihli ve 2020/2124 Değişik İş Sayılı ek kararına Türkiye Varlık Fonu vekili Av. Mustafa Doğan İnal’ın yaptığı itiraz üzerine T.C. İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği’nin 25/06/2020 tarihli ve 2020/2387 Değişik İş Sayılı kararı üzerine yayınladığımız Düzeltme ve Cevap.

***

HÜSEYİN ŞİMŞEK

Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) ait denetim raporu, fonun bünyesinde bulundurduğu kurumlarda eksik ve hatalı işlemler yapıldığını, faiz giderinin ise “milyar”a ulaştığını ortaya koydu.

Geçen hafta yedi ay gecikmeli olarak TBMM Başkanlığı’na sunulan ve daha sonra Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi milletvekilleri ile paylaşılan TVF Denetim Raporu’na göre, fon bünyesinde bulunan BOTAŞ, Eti Maden, PTT, Halk Bankası ve Ziraat Bankası’nda birçok hatalı işlem hayata geçirildi. Kurumları eleştiren denetçiler, “yeterli denetim kanıtı elde edilemediğini” bildirdi.

BOTAŞ BİLGİ VERMEDİ

Rapora göre, TVF bünyesindeki Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi’nde (BOTAŞ) “gizlilik” gerekçe gösterilerek denetçilere yeterli denetim kanıtı sunulmadı. Bağlı ortaklık Türkiye Petrolleri Uluslararası Ticaret Limited Şirketi’nin yönetimi de şirketin finansal tablolarının hazırlanmasına yönelik sorumluluk beyanında bulunmadı ve finansal tablolar bu nedenle onaylanamadı. Kurum avukatının bilgi vermemesi nedeniyle BOTAŞ aleyhine açılmış davalarla ilgili de yeterli kanıt elde edilemedi. BOTAŞ’ta son olarak mali tablolarında şüpheli alacaklara ilişkin yeterli denetim kanıtı sunulamadı.

STOK BİLİNEMİYOR

ETİ Maden’de de stoklara ilişkin çeşitli denetim sorunları yaşandı. Rapora göre, fiziki stok sayımı yapılmadığı için yeterli kanıt elde edilemedi. Bağlı ortaklıklar Etimine SA, Shangai Etimaden, Etimine UAS, AB Eti Ürünleri ve Eti Maden Asia Pasific şirketlerinin mali tablolarında maliyet değerleri yer almadı.

TVF’ye devrinden sonra yüksek oranda zarar etmesi ile dikkat çeken PTT ise ticari borçları için teyit mektuplarını alamadı. PTT’ye hizmet veren taşeronlara yönelik yeterli maddi karşılık ayrılamadı ve denetim kanıtı elde edilemedi. PTT’nin posta ve kargo hizmeti geliri hakkında da yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilemedi.

YARGILAMA İÇİN KAYNAK AYIRMADI

ABD’deki yargılamaya konu olan Halk Bankası da raporda kendisine yer buldu. Buna göre banka, piyasalarda meydana gelebilecek olumsuz gelişmelerin etkileri için ayrılan ‘serbest tutarı’ raporlama düzenlemelerine aykırı olarak hazırladı. Ayrıca Halk Bankası, ABD Adalet Bakanlığı tarafından açılan davaya ilişkin de belirli bir maddi kaynak ayırmadı. Bu da riskli bir uygulama olarak görüldü. Raporda, Ziraat Bankası ise piyasalarda meydana gelebilecek olumsuz gelişmelere karşı ayırdığı kaynağı finansal raporlama düzenlemelerine aykırı olarak düzenledi.

200 MİLYONLUK UÇAK GİDERİ

Varlık Fonu’nun gider kalemlerinde de yüksek tutardaki faiz giderleri dikkati çekti. Buna göre, fonun bir yıllık faiz gideri 1 milyar 404 milyon TL, finansal kiralama faiz gideri 1 milyar 135 milyon TL, uçak finansmanı gideri 120 milyon TL, uçak alımına ilişkin ön ödeme faiz gideri ise 75 milyon TL olarak raporlara yansıdı.


DÜZELTME VE CEVAP

BİRGÜN GAZETESİ’NİN TÜRKİYE VARLIK FONU’NU HEDEF ALAN GERÇEK DIŞI VE İTİBAR ZEDELEYİCİ HABERİNE CEVABIMIZDIR

Birgün Gazetesinin 29.04.2020 tarihli nüshasında 11. sayfada “VARLIK FONU FAİZE ÇALIŞIYOR” başlığıyla yayınlanan gerçek dışı haber içeriklerinde Müvekkil kurumu hedef alan iftira niteliğinde bir takım asılsız iddialara yer verilmiştir.

Birgün Gazetesinin 29.04.2020 tarihli nüshasında “DENETÇİLER: YETERLİ DENETİM KANITI YOK - VARLIK FONU FAİZE ÇALIŞIYOR” başlığıyla verilen haber gerçekle bağdaşmayan iddialar içermektedir. Haber adı altında verilen metin, halkın doğru haber alma hakkını gasp eden, yanıltıcı, basın etiği ile bağdaşmayan bir içerikle hazırlanmış olup, bu metnin müvekkil Türkiye Varlık Fonu aleyhine tamamen negatif algı oluşturmayı amaçladığı anlaşılmaktadır.

Tekzibe konu haberde Türkiye Varlık Fonu’nun faiz giderlerinin 2,5 milyar TL’ye ulaştığı ifade edilmektedir. Belirtilen bu tutar, konsolidasyona dahil olan on büyük bağlı ortaklığın, bankalar hariç, toplam faiz giderini yansıtmaktadır. Bağımsız dene!im raporuna benzer bakış açısı ile yaklaşıldığında, TVF’nin 2018 yılı itibarıyla 2,1 milyar TL’lik bir faiz gelirinin olduğu da görülecektir. Ancak bu husus haberde göz ardı edilmiştir.

Denetim raporumuzun hazırlanmasının gecikmesi ise bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarımızın hazırlanmasında bazı bağlı ortaklıklarımızın özellikle yurtdışı iştiraklerinin mali tablolarının geç tamamlanmasından kaynaklanmıştır. Türkiye Varlık Fonu’nun finansal tablolarının kamuoyuna daha detaylı ve daha şeffaf olacak şekilde ilan etme amacıyla, uluslararası saygınlığa sahip bir denetim firması tarafından ilk defa 2018 yılında yapılan “tam konsolidasyon” çalışmasında yaşanan bu gecikmenin tekrarlanmaması ve 2019 yılı konsolidasyon sürecinin yasal süreler dahilinde tamamlanması için iştiraklerimiz nezdinde süreç iyileştirmeleri yapılarak azami gayret sarf edilmektedir.

Birgün Gazetesinde yer alan düzeltmeye muhtaç işbu haber içeriğinde Müvekkil kurum hakkında gerçek dışı iddialara yer verilmekle kalınmamış işbu yazı marifetiyle Müvekkil kurumun toplum nezdindeki saygınlığı ve itibarı zedelenmeye çalışılmıştır. Gazetenin gerçeğe aykırı, somut gerekçesi olmayan ve iftira niteliğindeki 29.04.2020 tarihli haberleri ile ilgili tüm yasal haklarımızı hızlı, eksiksiz ve etkin şekilde kullanacağımızı kamuoyuna saygılarımızla sunarız.

TÜRKİYE VARLIK FONU Vekili
Av. Mustafa Doğan İNAL

***
T.C. İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 21.05.2020 tarihli 2020/2124 değişik iş sayılı kararına Türkiye Varlık Fonu Vekili Av. Mustafa Doğan İnal’ın itirazı üzerine T.C. İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğinin 03.06.2020 tarih ve 2020/2004 değişik iş sayılı kararı üzerine yayınladığımız Düzeltme ve Cevap.