6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle zarar gören bazı illerdeki tüketicilerin elektrik ve doğal gaz tüketimlerine yönelik tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin ertelenmesi hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Deprem bölgesindeki bazı illerde elektrik ve doğal gaz tahsilatı ertelendi
Fotoğraf: Depophotos

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bazı illerdeki tüketicilerin elektrik ve doğal gaz tüketimlerine yönelik tahakkuk ve tahsilat işlemleri 31 Mayıs'a kadar ertelendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle zarar gören bazı illerdeki tüketicilerin elektrik ve doğal gaz tüketimlerine yönelik tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin ertelenmesine dair usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinin tamamı ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde bulunan faal veya kullanılabilir durumda olan iletimden bağlı elektrik tüketicileri, orta gerilimden bağlı sanayi abone grubundaki elektrik tüketicileri, orta gerilimden bağlı "kamu ve özel hizmetler ile diğer abone" grubundaki elektrik tüketicileri haricindeki elektrik tüketicilerine yönelik ilgili tedarik şirketleri tarafından gerçekleştirilen tahakkuk ve tahsilat işlemleri 31 Mayıs'a (bu tarih dahil) kadar ertelendi.

Bu süredeki toplam elektrik tüketimine esas fatura bedeli, haziran ayı fatura ödeme döneminden itibaren gecikme zammı olmaksızın eşit taksitlerle 6 ayda tahsil edilecek. Bu işlemler, ilgili tedarik şirketleri tarafından başvuru şartı aranmaksızın yürütülecek.

DOĞAL GAZ TÜKETİMİN İLİŞKİN TAHAKKUK VE TAHSİLAT ERTELEME

Ayrıca, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinin tamamı ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde ilgili bölgelerin doğal gaz dağıtım şirketlerinden veya tedarik şirketlerinden doğal gaz temin eden tüm konut aboneleri ile yıllık tüketimi 100 bin standart metreküp ve altında olan diğer tüm tüketicilerin doğal gaz tüketimlerine ilişkin tahakkuk ve tahsilat işlemleri de 31 Mayıs'a (bu tarih dahil) kadar ertelendi.

Bu süredeki toplam doğal gaz tüketimine esas fatura bedeli haziran ayı fatura döneminden itibaren gecikme zammı olmaksızın eşit taksitlerle 6 ayda tahsil edilecek. Söz konusu işlemler ilgili doğal gaz dağıtım şirketleri ile tedarik şirketleri tarafından başvuru şartı aranmaksızın yürütülecek.

Kamu tüzel kişiliğini haiz aboneler ve genel aydınlatma aboneleri bu karar kapsamı dışında tutulacak.

FİNANSMAN, ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI BÜTÇESİNDEN KARŞILANACAK

Elektrik tüketimlerine yönelik tahsilat ertelemelerinden kaynaklı finansman ihtiyacına yönelik finansman maliyeti, Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Elektrik ve Doğal Gaz Tüketim Bedelleri Tahakkuk ve/veya Tahsilatlarının Ertelenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Doğal gazda tüketimleri kapsamında ertelenen tutarlar kadar ilgili doğal gaz dağıtım şirketlerinin Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) yapacakları ödemeler de erteleme süresi boyunca ötelenecek ve bu tutar öteleme sonrasında gecikme zammı olmaksızın eşit taksitlerle 6 ayda BOTAŞ'a ödenecek.

Söz konusu ertelemeden kaynaklı finansman maliyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.