TİHV’den yapılan açıklamada, deprem nedeniyle bölgeden göç etmek zorunda kalan yurttaşların oy kullanabilmesi için yeterli önlemlerin alınması çağrısı yapıldı.

Depremden etkilenenlerin oy kullanması sağlanmalı
Fotoğraf: DepoPhotos

HABER MERKEZİ

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), deprem nedeniyle başka yerlere göç etmek zorunda kalan insanların bulundukları yerlerde oy kullanmalarının önündeki her türlü engelin kaldırılması çağrısında bulundu. Açıklamada, “Olağanüstü bir travmaya ve pek çok hak ihlaline maruz kalan, tamamlan(a)mayan bir yas süreci yaşayan, yerinden edilmeye zorlanmış insanların halen bulundukları yerde oy kullanamıyor olmaları, yurttaşlığı ellerinden almaktan başka bir şey değildir” denildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın geçen hafta deprem bölgesinden sadece 345 bin 97 kişinin oy kullanmak için ikamet değişimine başvurduğunu açıklamasının ardından konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan TİHV, “depremler nedeniyle milyonlarca yerinden edilmeye zorlanmış insandan sadece 345 bin 97 kişinin bulunduğu yerleşim biriminde oy kullanabilecek olması yurttaşlık haklarının kullanımı bakımından kaygı vericidir” değerlendirmesi yaptı.

SAHİP ÇIKALIM

Bu durumda sayısı bilinmemekle birlikte büyük bir seçmen nüfusun, oy hakkını kullanmak için yaşadıkları ağır travmatik sürece rağmen deprem bölgesindeki seçim çevresine gitmek zorunda kalacağına dikkat çekilen açıklama şunlar ifade edildi: “Bu imkânın tüm yurttaşlar için eşitlik ilkesine uygun olarak tesis edilmesi ise demokrasi ve insan hakları değerlerini referans alan devletlerin yükümlülüğüdür.” Birleşmiş Milletler’in “Seçimlere İlişkin İnsan Hakları Standartları Rehberi’ne göre, “seçmen kaydının önündeki diğer makul olmayan engeller de ortadan kaldırılması”nın devletlerin sorumluluğunda olduğuna dikkat çeken TİHV şunları ifade etti: “Toplum olarak yaşamakta olduğumuz bu derin yıkımdan en fazla etkilenen ve yerinden edilmeye zorlanmış yurttaşlarımızın haklarını kullanabilmeleri için halen bulundukları yerleşim yerlerinde oy verebilmelerinin önündeki her türlü engel ve külfetin kaldırılmasına yönelik kolaylaştırıcı yöntem ve tedbirler derhal alınmalıdır. Siyasal iktidar ve muhalefet partileri başta olmak üzere tüm kamuoyunu da eşitlik ilkesine sahip çıkmaya çağırıyoruz.”
Haber Merkezi