birgün

15° AÇIK

Devlet yardımları için kritik düzenleme: Tüm yetki Saray’da olacak

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Strateji ve Bütçe Başkanlığına bağlı Devlet Yardımları Genel Müdürlüğü kurulması kararlaştırıldı. Bu yapının 117 personeli olacak. Ayrıca devlet yardımlarının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar da düzenlendi. Buna göre devlet yardımlarına ilişkin teklifler Cumhurbaşkanlığına sunulacak ve ‘uygun’ görüldüğünde teklife ilişkin yardımların uygulanmasına başlanacak.

GÜNCEL 09.06.2022 12:11
Devlet yardımları için kritik düzenleme: Tüm yetki Saray’da olacak
Abone Ol google-news

‘Devlet yardımlarının daha etkin uygulanması, koordinasyonu, izlenmesi ve değerlendirilmesine’ ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararnameyle hibeden krediye, taşınır ve taşınmaz mal tahsisinden ayni desteğe kadar çeşitli devlet yardımlarının daha etkin uygulanması, koordinasyonu, izlenmesi ve değerlendirilmesi için atılacak adımlar belirlendi.

AA’nın aktardığına göre, devlet yardımlarına ilişkin mükerrerliğin önlenmesi ve farklı devlet yardımı uygulamaları arasında uyumun sağlanmasına yönelik ‘gerekli tedbirler’ alınacak.

Devlet yardımı uygulamasını doğrudan ve dolaylı yürütmekle yetkili ve sorumlu kamu kurum ve kuruluşlarıyla kamu işletmeleri (uygulayıcı kurum), söz konusu yardımlara ilişkin tekliflerini Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve yönetmelikle düzenlenen ilkelere, standartlara, hesaplama yöntemlerine, cetvel ve tablo örneklerine uygun bir biçimde hazırlayarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına iletecek. Başkanlık tarafından talep edilecek ilave bilgi ve belgeler ivedilikle karşılanacak.

Devlet yardımlarına ilişkin teklifler, Başkanlık tarafından söz konusu kararname çerçevesinde değerlendirilerek Cumhurbaşkanlığına sunulacak ve uygun görüldüğünde teklife ilişkin yardımların uygulanmasına başlanacak.

İZLEME, DEĞERLENDİRME VE YAPISAL ETKİ RAPORLARI HAZIRLANACAK

Uygulayıcı kurumlarca devlet yardımı uygulamalarına ilişkin yıllık izleme raporları hazırlanarak, ertesi yılın mart ayı sonuna kadar Başkanlığa sunulacak. Başkanlık da yardımlara ilişkin değerlendirme raporu hazırlayıp, haziran sonuna kadar Cumhurbaşkanı'na iletecek.

Birden fazla uygulayıcı kurumun aynı sektör veya yatay alanda uyguladığı ve toplam yıllık bütçesi 100 milyon lirayı aşan devlet yardımlarına ilişkin ayrıca üç yıllık dönemleri kapsayacak şekilde ‘yapısal etki değerlendirme raporu’ hazırlanacak.

DEVLET YARDIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE STRATEJİK GÖREVLER

Kararnameyle Devlet Yardımları Genel Müdürlüğü kurulması da kararlaştırıldı.

Genel Müdürlük, kamu idarelerinin devlet yardımı uygulamasına ilişkin teklifleriyle izleme ve etki değerlendirmeye ilişkin mevzuat çalışmasını yapmak, devlet yardımı tekliflerini değerlendirmek, değerlendirme sonuçlarına ilişkin gerekli işlemleri yürütmek ve olumlu mütalaa edilenleri Cumhurbaşkanının onayına sunmakla görevlendirildi.

Kurum, devlet yardımlarını izleyecek, değerlendirme raporlarını hazırlayacak, kurumlar arası koordinasyonu sağlayacak, ‘uygulamaların etkinliğini artırmaya yönelik’ görüş ve önerilerde bulunarak yardımların izlenmesini sağlayan ortak veri tabanını oluşturacak, yapısal etki değerlendirme raporlarının hazırlanmasını koordine edecek.

Genel Müdürlük ayrıca, uluslararası gelişmeleri de izleyecek.

Genel Müdürlük için, 1 genel müdür, 2 genel müdür yardımcısı, 4 daire başkanı, 70 strateji ve bütçe uzmanı, 40 strateji ve bütçe uzman yardımcısı olmak üzere 117 kadro ihdas edildi.

Video haberler için YouTube kanalımıza abone olun

Birgün'e Abone ol