İzmir ve Ordu’da gerçekleştirilen ‘SOL Buluşma’larda laiklik, demokrasi ve bağımsızlığın önemi vurgulandı. İstanbul Kadıköy’de buluşan SOL Partililer ise ‘Devrimci Demokratik Cumhuriyet’ mitinglerine çağrı yaptı.

Devrimci, demokratik Cumhuriyet için çağrı: SOL’da birleşelim

POLİTİKA SERVİSİ

Ülkenin dört bir yanında devam eden SOL Buluşmalar dün de İzmir ve Ordu’da gerçekleşti. “Tek adam rejiminden ülkemizi kurtarmayı acil bir görev olarak önümüze koyuyoruz” diyen SOL Parti üyeleri, Rize’de de çalıştayda buluştu. “Devrimci Demokratik Cumhuriyet için birleşelim” sloganıyla İstanbul Kadıköy’de biraraya gelen SOL Partililer basın açıklaması gerçekleştirdi. Çözüm SOL’da vurgusu yapılan açıklamada adalet, demokrasi, laiklik ve bağımsızlık mücadelesinin önemine dikkat çekildi. SOL Parti üyeleri, 7 Kasım’da Trabzon’da, 13 Kasım’da İzmir’de, 21 Kasım’da İstanbul’da gerçekleştirmeyi planladıkları ‘Devrimci Demokratik Cumhuriyet’ mitinglerinde “Omuz omuza verelim” çağrılarını bir kez daha yineledi.

devrimci-demokratik-cumhuriyet-icin-cagri-sol-da-birleselim-933509-1.

İzmir’de Gaziemir ve Karşıyaka’da gerçekleşen SOL Buluşmalara, SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen ve BirGün Gazetesi Yazarı Özge Güneş katıldı.

Gerçekleştirilen etkinliklerde ülkenin çok kritik bir kavşakta olduğunu belirten SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, “Mevcut siyaset tablosu içinde, bu iktidarın ortaya çıkardığı karanlıkla hesaplaşmak için mücadele etmeyi örgütlemek zorundayız. Türkiye’deki bütün muhalefetin, ilericilerin temel meselesi tek adam rejiminden ülkeyi kurtarmak. Bu gerici rejime karşı bütün muhalefetle omuz omuza yürüyüş gerçekleştireceğiz. Biz eleştirilerimizi bu mücadelede ikinci plana koymak zorundayız. SOL Parti, Türkiye’deki rejime son vermek için siyasetin her aşamasında özne olacak. Bu iktidarı yenilgiye uğratmak için üzerine düşen sorumluluğu alacak. Bu faşist iktidar blokuna hayır demek için mücadele etmek zorundayız” dedi. AKP iktidarının dışarıdaki desteğinin ve içerideki hegemonyasının çöktüğünü dile getiren İşleyen, örgütlü mücadelenin önemine vurgu yaptı.

devrimci-demokratik-cumhuriyet-icin-cagri-sol-da-birleselim-933512-1.

SOSYALİST SOLUN BAĞIMSIZ MÜCADELESİ

İşleyen, “Türkiye emekçi halklarının bu sağ programa sıkışmasını reddediyoruz. Devrimci Demokratik Cumhuriyet mitingleri Türkiye’nin yeniden kuruluş yolunun devrimci mücadelenin yolu olacak. En etkin muhalefeti Türkiye’nin sosyalistleri yapacak. Türkiye’nin ilerici, devrimci birikimlerini yok sayarak, bu ülkenin MHP ve AKP’den çıkan partilerin sunduğu sağ programlarla dönüştürülmesine izin vermeyeceğiz. İktidar hızla çözülürken, ciddi zorlukları da içerecek geçiş sürecine ilerici devrimci potansiyellerle birlikte SOL’un etkin müdahalesini örgütleyeceğiz. Türkiye’nin en acil ihtiyacı Türkiye devrimci hareketinin ayağa kalkması ve etkinliğni göstermesi. En geniş cephe siyasetinde birlik ve dayanışma içerisindeyiz ama Türkiye’nin yeniden kuruluşunda sosyalistler sağ siyasetle uzlaşmaz. AKP’ye hayır deyip sosyalist solun bağımsız mücadelesini örgütlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.


EKOLOJİ MÜCADELESİ İÇİN KURUCU ANLAYIŞ

BirGün Gazetesi Yazarı Güneş ise Türkiye’deki ekoloji mücadelesine dikkat çekti. Güneş “Türkiye’nin birçok yerinde direnişler sürüyor. Bu yerel direnişleri savunma pozisyonundan ileri sıçratacak kurucu bir sol yaklaşıma ihtiyaç var. Bugün ekolojik kriz, iklim krizi ve gıda krizi dediğimiz şeyler birbiriyle iç içe. Açlık, yoksulluk gibi sorunlar derinleşiyor. Diğer yandan toprak gaspları ile el ele biçimde tarımda emeğin dönüştüğünü, çiftçinin proleterleştiğini görüyoruz. Çiftçi ile üretim arasında açılan mesafe, kontrolü tamamen küresel sermayeye bırakıyor” dedi.

devrimci-demokratik-cumhuriyet-icin-cagri-sol-da-birleselim-933515-1.

SOL’un ekoloji mücadelesindeki rolüne değinen Güneş sözlerini şöyle sürdürdü: “İktidar bu sorunları çözmek yerine, buradaki sorumluluğunu gizlemeye çalışıyor. Seller ve yangınlar yaşandı ama buradaki yanlışların üzerinde durmak yerine tüm olayı kriminalize etmeye çalıştılar. Acele kamulaştırma, ÇED süreçlerindeki hukuksuzlar gibi olaylara devam ediyorlar. Bunlar AKP’yle çözülemeyeceği açık ama muhalefette bu sorunlar için çözüm önerisi sunmuyor. Bu krizlerden etkilenenler olarak bizlerin gündelik gerçekleri üzerine kurulu bir iklim, gıda, ekoloji mücadelesi örmemiz gerekiyor. Bu açıdan önümüzdeki dönemde, dönüşüm sürecinde bu alanlardaki rolümüzün hayati olduğunu düşünüyorum.”

Ordu’daki SOL Buluşma’da MYK Üyesi Mehmet Soğancı ve PM Üyesi Pelin Bektaş yer aldı.

PM Üyesi Pelin Bektaş, “AKP iktidarı ile meselesi olan herkesin biraraya gelebileceği bir zemin SOL Buluşma. 20 yıldır memleketin üzerine karabasan gibi çöken bir AKP iktidarıyla karşı karşıyayız. Ne yazık ki tek başına bir siyasi iktidar olması dışında gerici, faşizan bir rejim inşa etmiş bir AKP iktidarı ile beraber yönetiliyoruz. Bir o kadar da yönetilemediğimize dair bir takım tespitlerimiz var. Toplumsal muhalefetin mücadele şekline dönüşebilmesi için yaptığımız bir çağrı” şeklinde konuştu.

MYK Üyesi Mehmet Soğancı, AKP iktidarı döneminde sağlıktan, eğitime ülkenin düştüğü duruma dikkat çekti. Soğancı, “Hak yok hukuk yok ama birilerinin kasası sürekli doluyor. Ülke böylesi bir kâbus içinde” dedi ve ekledi: “Anti-emperyalist, bağımsız, emekten yana, kamucu, laik, parasız, nitelikli sağlık ve eğitim için SOL Parti olarak yola çıktık. Ülkenin dört bir yanında da örgütlenme ağına girdik.”

devrimci-demokratik-cumhuriyet-icin-cagri-sol-da-birleselim-933513-1.

***

Köhnemiş Saray iktidarına son vereceğiz

İstanbul İl Örgütü tarafından Kadıköy’de yapılan basın açıklamasına ise onlarca SOL Partili katıldı. Metni okuyan İstanbul İl Başkanı Leyla Koç Üzüm, “SOL Parti olarak, bu sorumlulukla tek adam rejiminden ülkemizi kurtarmayı acil bir görev olarak önümüze koyuyoruz. Tüm muhalefet güçleriyle dayanışma içinde ve 20 yıldır bu kötülük iktidarına teslim olmayan bütün ilerici, yurtsever emekçi halkımızla, geleceğin kurucusu olacak gençlerle ve kadınlarla omuz omuza vererek bu köhnemiş iktidara mutlaka son vereceğiz” ifadelerini kullandı.

21 Kasım’da Kartal Meydanı’nda gerçekleştirmeyi planladıkları Devrimci Demokratik Cumhuriyet mitingine tüm yurttaşları davet eden Koç Üzüm, “Türkiye’nin geleceğine sahip çıkma iradesinin taşıyıcısı gençler, kadınlar, ilericiler, yurtseverler, devrimciler, emekçi halkımız, SOL’da buluşalım; memleketin dört bir yanında SOL’u birlikte örgütleyelim. İşçileri, emekçileri, memleketin ilericilerini, yurtseverlerini ve devrimcilerini, gençleri, kadınları Devrimci Demokratik Cumhuriyet için birleşmeye çağırıyoruz, SOL’da yürek var, SOL’da umut var, çözüm SOL’da” diye konuştu.