birgün

30° AZ BULUTLU

ARŞİV 11.01.2012 12:07

Dikkat, tehlikeli madde!

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair (6262 sayılı) Kanun…

TBMM’de 23 Aralık 2011 günü kabul edilerek kanunlaştı.

Cumhurbaşkanı tarafından emekli milletvekili maaşlarındaki hükümleri veto edilerek geri gönderildi.

Şimdi bir kez daha görüşülecek.

Bir sürpriz olmazsa…

Kamuoyunun büyük tepki gösterdiği, Cumhurbaşkanı’nın da veto ettiği maddelerde değişiklik yapılıp…

Diğerleri aynen korunarak tekrar kabul edilecek.

***

Aslında bir torba kanun, 6262.

Sadece 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nda değil…

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda da değişiklikler içeriyor.

Bunlardan biri, 5510’un 68. Maddesi’nde yapılıyor.

Kanun tekrar Meclis’ten geçtikten sonra…

Aile hekimlerinin yazdıkları da dahil, reçetelerde yer alan üç kaleme/üç kutuya kadar ilaç/ilaçlar için 3 TL, ilave her bir kalem/kutu ilaç için 1 TL katılım payı ödenecek.

Böylece…

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi…

Muayene katılım payı…

Yüzde on, yirmi ilaç katılım payının yanında…

Bir de “reçete bedeli” ödemek zorunda kalacak hastalar.

***

Cumhurbaşkanı’nın veto ettiği 6262 sayılı Kanun’un bir de 7. Maddesi var.

Aslında çok kısa bir madde.

GSS’yle ilgili ne maddeler, ne fıkralar, ne bentler gördük…

Bu da bir şey mi diye düşünebilirsiniz ama…

Öyle değil.

Nasıl mı?..

***

Şimdi bu 5510 sayılı Kanun 2006 yılında ilk kabul edildiğinde 64. maddesinin birinci fıkrası iki bentten ibaretti.

 Yani, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından “finansmanı sağlanmayacak” iki hizmet sayılmıştı.

Estetik amaçlı tedavilerle…

Sağlık Bakanlığı’nın izin veya ruhsat vermediği sağlık hizmetleri.

Sonra, 2008’de, yabancı ülke vatandaşı olup GSS’li olanların eski hastalıkları da ödeme kapsamından çıkarıldı.

Sonuncusunu bir kenara koyarsak ilk iki sınırlama pek de sakıncalı sayılmazdı.

Yasaya göre…

SGK, bu tarif edilenlerin dışındaki bütün sağlık hizmetlerinin finansmanını sağlayacaktı…

Sağlamak zorundaydı, çünkü.

 
***

Şimdi…

6262 sayılı Kanun’un 7inci maddesi ile…

“Kurumca finansmanı sağlanmayacak sağlık hizmetleri”ne bir bent daha ekleniyor.

Aynen şöyle…

“d) 63 üncü maddeye göre yöntem, tür, miktar ve kullanım sürelerinin belirlenmesi sonucunda Kurumca finansmanı sağlanacak sağlık hizmetlerinin kapsamı dışında bırakılan sağlık hizmetleri.”

Yani, eğer bu madde tekrar aynen geçip yürürlüğe girerse…

Estetik amaçlı olmasa da, Sağlık Bakanlığı tarafından izin veya ruhsat verilmiş olsa da…

Her türlü, evet her türlü sağlık hizmeti ödeme kapsamından çıkarılabilecek.

Kim tarafından?..

SGK tarafından.

***

Ahir ömrümde ben de sizin gibi bir dizi GSS Teklifi, Tasarısı, Kanunu… Maddesi, fıkrası, bendi gördüm de…

Böylesini görmedim.

Bu başka, bambaşka bir şey.

Pimi çekilmiş el bombası…

Patlamaya hazır kara mayını…

Trafiğin ortasına dalmış yakıt tankeri gibi.

Tehlikeli…

Çok tehlikeli bir madde.

Bir Çağrımız Var
Az önce okuduğunuz haber, bağımsız bir medya organı tarafından size sunuldu.
Bağımsız gazetecilik; sermayeye karşı halkı, sömürüye karşı emeği, eşitsizliğe karşı adaleti, savaşlara karşı barışı, piyasacılığa karşı temel hakları, talana karşı doğayı, erkek şiddetine karşı kadınları, istismara karşı çocukları savunmanın olmazsa olmaz koşuludur.
Siz de gerçeğin sesini yükseltmek adına sorumluluk almak istiyorsanız, sadece birkaç dakikanızı ayırarak BirGün’e abone olabilir ve ‘#BirGünBenim’ diyebilirsiniz.
Şimdiden sonsuz teşekkürler…
BirGün bizim; hepimizin.
Tıklayınız