Türkiye'nin dış ticaret açığı Ağustos'ta yıllık yüzde 161,8 artarak 11.3 milyar dolar ile rekor seviyeye çıktı. 8 aylık dış ticaret açığı da yüzde 146,4 artışla 73 milyar 454 milyon doları buldu. Ağustos ayında yapılan 32.6 milyar dolarlık ithalatın yüzde 27'si enerjiden kaynaklandı.

Dış ticaret açığı ağustos ayında rekor kırdı!
Fotoğraf: Depophotos

Türkiye'nin dış ticaret açığı, ağustos ayında rekor seviyeye yükseldi. Verilere göre, dış ticaret açığı yüzde 161,8 artarak 11.3 milyar dolar oldu. İhracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,2 artarak 21 milyar 341 milyon dolar, ithalat da yüzde 40,8 yükselişle 32 milyar 618 milyon dolar olarak kaydedildi. İthalatın yüzde 27'si iseenerji kaynaklı oldu.

Ticaret Bakanlığının ağustos ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.

İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI GERİLEDİ

Buna göre, GTS verileri dikkate alındığında, ihracat ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,2 artarak 21 milyar 341 milyon dolara çıktı. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek ağustos ayı ihracat verisi olarak kayıtlara geçti. İthalat da bu dönemde yüzde 40,8 artarak 32 milyar 618 milyon dolara yükseldi.

Dış ticaret hacmi yüzde 28,4 artışla 53 milyar 959 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret açığı yüzde 161,8 artışla 11 milyar 277 milyon dolar olarak hesaplandı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 65,4 oldu. Enerji verileri hariç tutulduğunda ihracatın ithalatı karşılama oranı 13,9 puan azalarak yüzde 82,7'ye geriledi.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Ağustos ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler, 1 milyar 662 milyon dolarla Almanya (yüzde 5,9 artış), 1 milyar 480 milyon dolarla ABD (yüzde 13 artış) ve 1 milyar 258 milyon dolarla Irak (yüzde 34,2 artış) oldu. İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 47,4 olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde en fazla ihracat yapılan ülke grupları da 7 milyar 988 milyon dolarla Avrupa Birliği, 4 milyar 82 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu ülkeleri ile 3 milyar 314 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri oldu.

Geniş Ekonomik Gruplar (BEC) sınıflamasına göre en çok ihracat yüzde 15,5 artış ve 11 milyar 583 milyon dolarla "ham madde (ara malları)" grubunda yapılırken, bunu yüzde 10,7 artış ve 7 milyar 361 milyon dolarla "tüketim malları" ve yüzde 3,8 artış ve 2 milyar 203 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" grupları takip etti.

Sektörler özelinde bakıldığında ağustos ayı ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 95, tarım, ormancılık ve balıkçılık yüzde 2,5, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 2 oldu.

İTHALAT VERİLERİ

Ağustosta en fazla ithalat yapılan ülkeler 6 milyar 285 milyon dolarla Rusya (yüzde 135 artışla), 4 milyar 148 milyon dolarla Çin (yüzde 46,2 artışla) ve 2 milyar 52 milyon dolarla Almanya (yüzde 17,7 artışla) oldu. İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı yüzde 60,9 olarak hesaplandı.

Geçen ay en fazla ithalat yapılan ülke grupları, 9 milyar 286 milyon dolarla Diğer Avrupa ülkeleri, 8 milyar 158 milyon dolarla Asya ülkeleri ve 7 milyar 789 milyon Avrupa Birliği oldu.

Sektörlere göre değerlendirildiğinde, ağustos ayı ithalatında imalat sanayinin payı yüzde 72, madencilik ve taş ocakçılığının payı yüzde 21,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı ise yüzde 4,1 olarak hesaplandı.

Ağustosta BEC sınıflamasına göre en çok ithalat "ham madde (ara malları)" grubunda yapıldı. Bu gruptaki ithalat yüzde 40,8 artışla 25 milyar 944 milyon doları buldu. Söz konusu grubu 3 milyar 772 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" ve 2 milyar 873 milyon dolarla "tüketim malları" grubu takip etti.

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİ

GTS kapsamında ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 18,3 artarak 165 milyar 672 milyon dolar, ithalat yüzde 40,7 artarak 239 milyar 127 milyon dolar, dış ticaret hacmi de yüzde 30,6 yükselerek 404 milyar 799 milyon dolar oldu.

Söz konusu dönemde, dış ticaret açığı yüzde 146,4 artışla 73 milyar 454 milyon doları buldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 69,3 olarak hesaplandı.

AA