DİSK Kadın Komisyonu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü için bir çağrıda bulundu. Komisyon, ILO 190 sayılı 'İşyerinde Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Sözleşmesi’nin onaylanmasını istedi.

DİSK Kadın Komisyonu'ndan ILO Sözleşmesi çağrısı: Onaylayın!

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Kadın Komisyonu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü'nde, ILO'nun 190 sayılı 'İşyerinde Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Sözleşmesi’nin onaylanması için Beşiktaş Barış Parkı'ndan çağrıda bulundu. Kadınlar tarafından yapılan açıklamada, "ILO’nun çalışma hayatında şiddet ve tacizin önlenmesi için kabul ettiği 190 sayılı sözleşme birçok ülke tarafından onaylandı. Ülkemizde toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı koruma ve önleme politikaları içeren sözleşmeyi hala onaylamadı. ILO’nun 190 sayılı şiddet ve taciz sözleşmesinin Türkiye tarafından onaylanması için mücadelemizi sürdürüyoruz" denildi.

İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmediklerinin de altını çizen DİSK’li kadınlar, “Kazanılmış haklarımıza saldırıların arttığı bir ortamda toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik politikaların geliştirilmesi için kararlılıkla mücadele sürdüreceğimizi belirtiyoruz, taleplerimizi yineliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kadınlar tarafından yapılan açıklmanın devamında şunlar kaydedildi;

"Kadınlar dünyanın her yerinde şiddete karşı seslerini yükseltiyor eşitlik özgürlük ve şiddetsiz bir yaşam talepleri için verdikleri mücadele ile 62 yıl önce 25 Kasım 1960'ta Dominik Cumhuriyeti’nde diktatör tarafından kendisine isyan ettiği için vahşice öldüren Mirabel kız kardeşlerinin anasını yaşatıyor.

Kadınlar evde, işte, sokakta, yaşamın her alanında şiddet ve tacizin çeşitli biçimlerde maruz kalıyor. Dünyanın her yerinde kadınların yaklaşık üçte biri hayatında en az bir kez cinsel ve fiziksel şiddete uğrarken Türkiye'de sadece son üç yılda en az 900 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Kadınlar toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve ataerkil düzen içinde evlerde, işyerlerinde, sokakta, okulda, hastanelerde ve her alanda fiziksel ve cinsel psikolojik ekonomik şiddet ve tacizle karşı karşıya kalıyor ataerkil düzen içinde toplumsal cinsiyet eşitsizliği her gün yeniden üretiliyor. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini destekleyen her söylem ve uygulama kadına yönelik şiddeti, tacizi, kadın cinayetlerini artırıyor. Kadınların mücadelesine ve direncine rağmen kadına yönelik şiddet önemsizleştiriliyor, görmezden geliniyor. Aile mahremiyeti adı altında meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Kadının haklarına saldırılar devam ediyor. İstanbul Sözleşmesi’nden çekilen, 6284 sayılı Yasa’yı yetkin uygulamayan, kazanılmış haklarına göz diken iktidar kadınları şiddete karşı korumasız bırakıyor. Bilinmelidir ki İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmedik vazgeçmiyoruz.

ILO’nun çalışma hayatında şiddet ve tacizin önlenmesi için kabul ettiği 190 sayılı sözleşme birçok ülke tarafından onaylandı. Ülkemizde toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı koruma ve önleme politikaları içeren sözleşmeyi hala onaylamadı. ILO’nun 190 sayılı şiddet ve taciz sözleşmesinin Türkiye tarafından onaylanması için mücadelemizi sürdürüyoruz. Kadınlar olarak bizlere uygulanan şiddetin münferit olmadığını tam tersine yapısal bir sorun olarak toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir sonucu olduğunu biliyor ve haklarımızdan vazgeçmiyoruz. Şiddeti görmezden gelenler cinsiyetçi ceza indirimleri ile kanunların etkin politikalarını uygulamasına engellese de kadına yönelik şiddetin politik olduğunu ve özgürlük ve demokrasi mücadelesinden hak mücadelesinin ayrı düşünemeyeceği açıktır.

DİSK’li kadınlar olarak kazanılmış haklarımıza saldırıların arttığı bir ortamda toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik politikaların geliştirilmesi için kararlılıkla mücadele sürdüreceğimizi belirtiyoruz, taleplerimizi yineliyoruz.

25 Kasım vesilesiyle büyük bir direniş başlatarak hakları ve özgürlükleri için ayağa kalkan İranlı kız kardeşlerimizin isyanı selamlıyoruz. Kadın mücadelesinin toplumsal mücadelenin en önemli parçası olduğunu hiçbir iktidar unutmasın. Kadın hayattır, hayat direnistir."

DİSK'Lİ KADINLARDAN 6 TALEP

DİSK'li kadınlar taleplerini şöyle sıraladı;

► İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasa etkin biçimde uygulanmalıdır.

► 25 Haziran 2021'de yürürlüğe giren ILO 190 sayılı şiddet ve taciz sözleşmesi onaylanmalı etkin biçimde uygulanmalıdır.

► Toplumsal cinsiyet temelli suçlarda, kadın cinayetlerinde cinsiyetçi tahrik indirimi gibi uygulamalardan vazgeçilmelidir.

► İktidarın politikalarında kadın istihdamını artırmak için esnek çalışma biçimleri yerine kadın için tam zamanlı ve güvenceli istihdam olanakları yaratılmalıdır.

► Kadınların işgücüne katılımının önündeki en büyük engellerden olan ve kadınlara özgü olan ev içi sorumluluklar için kamusal politikaların hayata geçirilmesi şarttır.

► Özellikle kamu kurumları ve yerel yönetimler tarafından kreş, gündüz bakımevi, hasta ve yaşlı bakımevleri gibi merkezler açılarak herkesin ücretsiz yararlanabileceği bir hak olarak tanımlanmalıdır.