Diyanet, psikologluğa soyundu

04.12.2018 07:29 EĞİTİM

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN m.mertbildircin@gmail.com

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) arasında imzalanan protokol kapsamında, “Manevi Danışman Ulusal Meslek Standardı” hazırlandı. Öğrenci yurtları ve sağlık kuruluşlarında verilen manevi danışmanlık hizmetinin standartlarının belirlendiği metinde Manevi Danışman, “Dini konularda bilgilendirme yapan kişi” şeklinde tanımlandı.

MYK ve Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü ortaklığıyla hazırlanan standartlarda ise manevi danışmanlığın amacı “Hedef kitlenin fiziksel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve toplumsal sorunlarını aşmalarında fiziksel, psikolojik, ruhsal yaklaşımla etkin dinleme, iyileştirme ve kendisi hakkında kararlar almasını sağlamak” olarak genişletildi.

Diyanet’in manevi danışmanlık için yaptığı rol tanımının, ruh sağlığı alanındaki uzmanların rol tanımlarıyla örtüştüğüne dikkati çeken Türk PDR Derneği, “Uzmanlar tarafından sunulması gereken hizmetlerin sadece ilahiyat ve din bilimleri alanlarından kişiler tarafından verilmesi birey ve toplum ruh sağlığını riske atacak niteliktedir” açıklamasında bulundu.

‘Dini başa çıkma yöntemi’
Diyanet’in, lisans düzeyinde PDR ve Psikoloji eğitimi alma koşuluna bağlı olan manevi danışmanlık hizmeti için oluşturduğu “Ulusal Meslek Standardı” MYK’nin onayına gönderildi. İlahiyat formasyonu bilgisi olan kişilerin manevi danışmanlık yapmasını öngören, “Manevi Danışmanlık Ulusal Meslek Standardı”nda, bu kişilerin çalışabileceği alanlar, “Sağlık tesisi, ceza infaz kurumu, sığınma evleri, öğrenci yurtları” ve “Afet bölgeleri” şeklinde sıralandı. Manevi rehberlerin bazı görevleri şöyle tanımlandı:

♦ İman, ibadet, muamelat ve ahlak konularında dini danışmanlık yapar.

♦ Kuran okuma, dua etme, namaz kılma konularında danışmanlık yapar.

♦ Olumsuzluklar karşısında dini başa çıkma yöntem ve tekniklerini kullanarak manevi danışmanlık yapar.

‘Riskli, yanlış ve istismara açık’
Türk PDR Derneği, Diyanet’in hazırladığı Manevi Danışman Ulusal Standardı’na onay verilmesinin doğru olmayacağına vurgu yaptı. Manevi danışmanlık ile “Din danışmanlığı” kavramlarının aynı şeyler olmadığının altını çizen dernek, “Maneviyat kavramının sadece din olarak ele alınmaya çalışılması doğru, etik ve uygun değildir” ifadeleriyle tepki gösterdi.


Diyanet’in manevi danışmanlığa ilişkin hazırladığı standartların bilimsel teorik ve pratik temellere dayanmadığına vurgu yapan Türk PDR derneğinin açıklamasında şöyle denildi:

“Manevi danışman olarak çalıştığını söyleyen birçok kişinin insanları dini ikna etme yoluyla iyileştirme gibi bilimsel olmayan yöntemlerle istismar etmesi ve bunun bir meslek olarak sunulması riskli ve yanlıştır. Manevi rehberliğin meslek olarak hayata geçmesinin psikolojik danışmanlık mesleği aleyhinde bir sürecin dönüşebileceğinden endişe duyulmaktadır. Hazırlanan ulusal meslek standardı, ilahiyat ve din bilimleri gibi fakülte mezunlarına yeni istihdam alanı yaratmayı hedefleyen zorlama bir girişim olduğu izlenimi vermektedir.”