Diyarbakır Valiliği kent genelinde bugünden itibaren geçerli olmak üzere 7 gün süreyle açık alanlarda toplanma, yürüyüş, basın açıklaması gibi eylemlere yasak getirildiğini duyurdu. Şırnak Valiliği’nden yapılan açıklamada da, kent genelinde yarından itibaren geçerli olmak üzere valilik ve kaymakamlık tarafından izin verilen etkinlikler dışında her türlü eylem ve etkinliğin 7 gün süreyle yasaklandığı belirtildi.

Diyarbakır ve Şırnak’ta 7 gün süreyle eylem yasağı
Fotoğraf: AA

Diyarbakır'da bugünden, Şırnak'ta ise yarından itibaren geçerli olmak üzere 7 gün süreyle eylem yasağı getirildii.

Diyarbakır Valilği tarafınan yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütüne müzahir yayın organları ve internet sitelerinden yapılan provokatif paylaşımlar ile ‘ülkemizin sınır ötesinde terörle mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlar aleyhinde ayrıştırıcı ve yanıltıcı kamuoyu oluşturmak amacıyla çağrılar yapılarak’ kamu düzeninin bozulmasının hedeflendiği ve ’27 Kasım’ tarihinin PKK/KCK terör örgütü açısından sözde kuruluş yıldönümü olarak örgütsel anlam taşıdığı hususları göz önüne alındığında, devletimizin yurt içi ve yurt dışında yürütmekte olduğu başarılı operasyonlara karşı misilleme yapmak ve varlığını göstermek amacıyla terör örgütü tarafından belirtilen tarih ve öncesinin eylem amacıyla seçilebileceği öngörülmüş olup, açık alanlarda yapılabilecek toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma ve benzeri her türlü eylem (Jandarma bölgesi dahil) il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. Maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A, B ve C Maddeleri gereğince 21.11.2022 günü saat 13.00'dan 27.11.2022 günü saat 23.59'a kadar (7) gün süreyle yasaklanmıştır” denildi.

DİYARBAKIR BAROSU'NDAN İPTAL DAVASI

Diyarbakır Barosu, kararın iptali istemiyle dava açtıklarını duyurdu.

Barodan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Baromuz; Diyabakır Valiliği'nin demokratik toplumun temel değerleri arasında olan ifade özgürlüğü çerçevesindeki birçok etkinliğin kent genelinde 7 gün boyunca yapılmasını yasaklayan kararına karşı, Diyarbakır İdare Mahkemesi'nde YD istemli iptal davası açmıştır."

ŞIRNAK’TA 7 GÜN SÜREYLE EYLEM YASAĞI

Şırnak Valiliği’nden yapılan açıklamada, kent genelinde yarından itibaren geçerli olmak üzere valilik ve kaymakamlık tarafından izin verilecek etkinlikler dışında her türlü eylem ve etkinliğin 7 gün süreyle yasaklandığı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayramlar, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklerine göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri hariç olmak üzere, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılması muhtemel her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri- balon uçurtmak, drone-paramotor ve benzeri her türlü hava faaliyetleri ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, el ilanı, sticker, broşür ve benzeri dağıtılması, afiş ve pankart asılması ve benzeri etkinliklerin Şırnak il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere, tüm il sınırları içerisinde (Coğrafi alan-iI merkezi, ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 22.11.2022 günü saat 00.01’den 28.11.2022 günü saat 23.59' a kadar 7 gün süreyle yasaklanmıştır."