Doktora tezinde skandal: Burç yorumları

08.01.2018 13:28 GÜNCEL

Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Yrd. Doç. Dr. Ömer Kürşad Tüfekci danışmanlığında Adeviye Erdoğan tarafından hazırlanan doktora tezi, "İnsan kaynakları yönetiminde yeni bir yaklaşım: Burçlara yönelik tutumun ölçülmesi" başlığıyla hazırlandı.

Doktora tezinin özetinde çalışmanın amacı için "Bu çalışmada, insan kaynakları yönetiminde hali hazırda bazı firmalarda kullanılmakta olan henüz çok fazla yaygınlaşmamış olan bir yaklaşım olan insan kaynakları yönetiminde burçların kullanılması ele alınmaktadır. Buradan hareketle çalışmanın amacı, insan kaynakları yöneticilerinin çalışanların burçlarına ve astrolojiye yönelik tutumlarının ölçülmesidir" ifadeleri yer aldı.

doktora-tezinde-skandal-burc-yorumlari-411113-1.

Burçların insan kaynakları yönetiminde bir bilimsel vurgu olarak tezde yer alması konuya dair bilimsel çalışmaları olan Tevfik Uyar'ın da tepkisini çekti.