birgün

14° KISA SÜRELİ HAFİF YOĞUNLUKLU YAĞMUR

DÜNYA 23.01.2020 17:23

Duma, Putin’in anayasada düzenlemeye yönelik tasarısını ilk oturumda kabul etti

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’ya pazartesi günü anayasa sisteminin temellerini, insan ve vatandaşlık hakları ile özgürlüklerini güçlendiren hükümlerin geliştirilmesine ilişkin yasa tasarısı sunuldu.

Duma, Putin’in anayasada düzenlemeye yönelik tasarısını ilk oturumda kabul etti

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sunduğu anayasada düzenleme yapılmasına yönelik yasa tasarısını ilk oturumda onayladı.

Sputnik'te yer alan habere göre; Putin şu düzenlemeleri teklif etti:

♦ Devlet görevlileri için (başbakan, bakanlar ve valiler dahil) yabancı vatandaşlığa ve yurtdışında oturum iznine sahip olmama önkoşulunun anayasa ile sabitlenmesi.

♦ Devlet başkanlığı adaylığı için koşulların daha sıkı hale getirilmesi: Adaylar Rusya’da en az 25 yıl yaşamış olmalı ve yabancı vatandaşlığa sahip olmamalı.

♦ Devlet başkanının iki dönemden fazla görev yapamayacağına yönelik hükümdeki ‘arka arkaya’ koşulunun kaldırılması: Tasarı ile bir Rusya vatandaşı, toplamda iki dönemden fazla devlet başkanı olarak görev yapamayacak.

Başbakan, vekil ve bakanları Duma tayin edecek

♦ Duma’ya başbakan, vekiller ve bakanları yalnızca onaylama değil, tayin etme yetkisinin verilmesi.

♦ (Parlamentonun üst kanadı) Federasyon Konseyi’ne yeni yetkiler verilmesi: Devlet Başkanı güvenlik güçleri kurumlarının yöneticilerinin atanması konusunda parlamentonun üst kanadının onayını almalı.

♦ Federasyon Konseyi’ne Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Mahkemelerin hâkimlerini görevden alma, devlet başkanının önerisiyle başsavcı ile yardımcılarını atama ve görevden alma yetkisinin verilmesi. Anayasa Mahkemesi’ndeki hâkim sayısı 19’dan 11’e düşürecek.

♦ Anayasa Mahkemesi’ne, devlet başkanının talebi doğrultusunda, vali tarafından onaylanıncaya kadar bölge yasalarının anayasaya uygun olup olmadığını denetleme hakkı verilmesi.

♦ Danıştay’ın statüsünün güçlendirilmesi. Böylelikle devlet kurumlarının kararlaştırılan biçimde işleyiş ve etkileşimini, iç ve dış politikanın başlıca yönelimleri ile devletin sosyal ve ekonomik gelişim önceliklerinin belirlenmesini sağlanmaya yönelik bir kurum olacak.

Veto hakkı düzenleniyor

♦ Anayasanın Rusya’da uluslararası hukukun öncelikli oluşu hakkındaki 15. maddesinde bir değişikliğe gidilmemesi, aynı zamanda 79. maddede devletlerarası organlarca varılan kararların ‘Rusya anayasasına aykırı olmaları halinde’, uygulanamaz olacaklarının belirtilmesi. Bu tür kararların uygulanabilir olup olmadığına Anayasa Mahkemesi karar verecek.

♦ Devlet başkanının veto hakkı üzerinde değişikliğe gidilmesi: Mevcut anayasa ile devlet başkanı 14 gün içinde parlamentonun kabul ettiği bir kararı veto edebiliyor, ancak parlamentonun iki kanadının bu vetoyu kabul etmeme hakkı var. Bu durumda devlet başkanı yasayı yedi gün içinde imzalamak zorunda. Getirilmek istenen düzenlemeyle devlet başkanına belirlenen süre içinde (süre belirtilmiyor) söz konusu yasanın anayasaya uygun olup olmadığını Anayasa Mahkemesi’nde tartışmaya açma hakkı verilecek. Mahkeme, anayasaya uygun olduğuna karar verirse, devlet başkanının yasayı üç gün içinde imzalaması gerekecek, imzalamazsa yasa Duma’ya geri götürülecek.

Yasa tasarısı parlamento tarafından kabul edildikten sonra, düzenleme halk oylamasına sunulacak.

cukurda-defineci-avi-540867-1.

Bir Çağrımız Var
Az önce okuduğunuz haber, bağımsız bir medya organı tarafından size sunuldu.
Bağımsız gazetecilik; sermayeye karşı halkı, sömürüye karşı emeği, eşitsizliğe karşı adaleti, savaşlara karşı barışı, piyasacılığa karşı temel hakları, talana karşı doğayı, erkek şiddetine karşı kadınları, istismara karşı çocukları savunmanın olmazsa olmaz koşuludur.
Siz de gerçeğin sesini yükseltmek adına sorumluluk almak istiyorsanız, sadece birkaç dakikanızı ayırarak BirGün’e abone olabilir ve ‘#BirGünBenim’ diyebilirsiniz.
Şimdiden sonsuz teşekkürler…
BirGün bizim; hepimizin.
Tıklayınız