Eğitim İş Bursa Şubesi il genelinde öğretmenlerle uzaktan eğitim üzerine yaptığı ankete göre, "Uzaktan eğitimde öğretmen başına 124,8 öğrenci düşüyor. Canlı derslere düzenli katılan öğrencilerin oranı yalnızca yüzde 21,13"

EBA’yı öğrencilerin yalnızca 5’te biri düzenli kullanıyor


Mustafa Kömüş

Eğitim İş Bursa Şubesi il genelinde öğretmenlerle uzaktan eğitim üzerine bir anket çalışması yaptı. Çalışmaya bin 426 öğretmen katıldı. Öğretmenlerin verdiği cevaplara göre uzaktan eğitim derslerine öğrencilerin yalnızca 21,13’ü düzenli katılıyor. Ayrıca ankete katılan öğretmenlerin yüzde 66,4’ü EBA altyapısını yetersiz buluyor.


Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 37,3’ü ilkokul, yüzde 29,8’i ortaokul, yüzde32,9’u ise lisede görev yapıyor. Öğretmenlerin verdiği cevaplara göre anketin çarpıcı sonuçları şöyle:

>>Uzaktan eğitimde öğretmen başına 124,8 öğrenci düşüyor.
>>EBA üzerinden paylaşılan ödev ve çalışmalara düzenli ulaşan öğrencilerin oranı yüzde 24,91.
>>Öğrencilerin yüzde 19,17’sinin evinde internet bağlantısı bulunmuyor.
>>Öğretmenlerin yüzde 71,5’i canlı ders yapabiliyor.
>>Canlı derslere düzenli katılan öğrencilerin oranı yalnızca yüzde 21,13.
>>Canlı ders için öğretmenlerin yüzde 49,7’si EBA, yüzde 50,3’ü diğer yazılımları kullanıyor.
>>Öğretmenlerin yüzde 24,5’i canlı ders yapmaya zorlanıyor. Yüzde 31,2’sinin koşulları canlı ders yapmaya uygun değil.

ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 53,1'İNİN BİLGİSAYARI YOK
Ayrıca ankette birden fazla seçeneğin işaretlenebildiği iki soru daha soruldu. Sorular ve cevaplara gelen oranlar şöyle:
>>Canlı derse katılamayan öğrencilerin katılmama nedenleri nelerdir?
-Yüzde 53,1 bilgisayar/tablet olmaması
-Yüzde 64,6 internet bağlantısı olmaması
-Yüzde 63,8 sisteme bağlanma sorunları
-Yüzde 63,6 veli-öğrenci ilgisizliği
-Yüzde 6,3 canlı ders saatlerinin yetersizliği

EBA ALT YAPISI YETERSİZ
>>Uzaktan eğitimin öğrencilerin tamamına ulaşmasındaki öncelikli engeller nelerdir?
-Yüzde 66,4 EBA altyapısının yetersizliği
-Yüzde 76,4 öğrencilerin yeterli teknolojik olanağa sahip olmaması
-Yüzde 42,6 öğrenciyi izleme sürecinin yeterli olmaması
-Yüzde 56,9 herhangi bir yaptırımın olmaması