7 olan eczacılık fakültesi sayısının AKP iktidarı tarafından 60'a çıkarılmasına isyan eden Ezcacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi kamuoyu açıklamasıyla çözüm istedi.

Eczacılık fakültelerinin dekanları isyan etti: Yeni fakültelere hiç gerek yok

Doktorlar ve sağlık çalışanlarından sonra eczacılar da yapısal sorunlarını dile getirerek çözüm çağrısı yaptı.

Eczacılık Fakülteleri Dekanları Konseyi (ECZDEK) yaptığı yazılı açıklamada "Ülkemizde eczacılık fakültelerinin 7 olan sayısını 2003'te 11'e çıkmasına müteakip, 2022 yılında açılan en son 3 eczacılık fakültesi ile sayı 60'a dayanmıştır. Sağlık bakanlığı tarafından yayınlanan “2023 yılı sağlık iş gücü hedefleri ve sağlık eğitimi” başlıklı raporda; bugünkü koşullar sabit kalmak kaydıyla 2023 yılı sonunda eczacılık mezunları için yaklaşık 9000 arz fazlası oluşacağı belirtilmiştir. Buna göre; yeni eczacılık fakültesi açılmaya devam edilmesi, mevcut fakültelerin kontenjanlarının azaltılmaması ve insan gücü ile eczane sayısı planlamasının dikkate alınmaması durumunda, çok yakında ihtiyaç fazlası mezun ve işsiz eczacı sayısında anormal bir artış ve istihdam da ciddi sıkıntılar yaşanacaktır," dedi.

Açıklamada "Eczacılık fakültelerinde fiziki mekân, laboratuvar alt yapısı ve özellikle akademik kadro oluşturulmasında yaşanan önemli sıkıntılar yüksek öğretimde kalite ve akreditasyon standartları ile uyumlu nitelikli bir eğitim verilmesini engellemektedir," denildi.

"HİÇ GEREK YOK"

Açıklama şöyle devam etti:

"Diğer taraftan, nüfusa göre eczacı sayısını kısıtlandığı ve kamuda eczacı istihdamının yeterli olmadığı da göz önüne alındığında yeni eczacılık fakültelerinin açılmasına hiç gerek olmadığı aşikardır.

Eczacılık fakültelerin de başarı sıralamasının 100.000'den 60.000'e çekilmesi, mevcut fakültelerin kontenjanlarının yarı yarıya düşürülmesi, araştırma üniversitelerinin bünyesinde ki eczacılık fakültelerinin lisans kontenjanlarının minimum sayıya indirilmesi ve lisans üstü kontenjanlarının arttırılarak özellikle yeni eczacılık fakültelerine akademisyen ve araştırmacı yetiştirmeleri ve daha fazla eczacılık fakültesinin açılmaması eczacılık mesleğinin geleceği ve istihdam sıkıntısının yavaşlaması açısından hayati öneme sahiptir.

Bu nedenle yeni eczacılık fakültesi açılmaması ve mesleğimizin geleceği için önerilen taleplerimizin dikkate alınması hususunu ilgili makamlara arz ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."