birgün

22° AÇIK

EĞİTİM 18.01.2020 07:55

Eğitim Sen'den 2019-2020 yarıyıl raporu: Ortalama eğitim 9 yılı geçemedi

Eğitim Sen’in hazırladığı yarıyıl raporuna göre 12 yıllık zorunlu eğitime rağmen eğitim süresinin ortalaması 9 yılda kaldı. Ayrıca istismar vakalarındaki artış, çocukların ucuz işgücü olarak kullanılması gibi birçok sorun sıralandı

Eğitim Sen'den 2019-2020 yarıyıl raporu: Ortalama eğitim 9 yılı geçemedi

VOLKAN ATEŞ

Eğitim Sen 2019-2020 yılı ilk dönemi için bir rapor hazırladı. Raporda çarpıcı veriler yer aldı. Rapora göre eğitim süresinin ortalaması 9 yılda kaldı. Raporda şöyle dendi: “Siyasi iktidarın temsilcileri ve MEB bürokrasisi, yaptıkları açıklamalarda kullandıkları istatistiki veriler ve takip etmesi güç rakamlarla, eğitim alanında işlerin iyi gittiği algısını oluşturmaya çalışsa da alandaki gerçeklik farklıdır. 4+4+4 sonrasında zorunlu eğitim süresinin 12 yıla çıktığı iddia edilmesine rağmen, ortalama eğitim süresi 9 yılda kalmıştır.”

Eğitime erişimde çok ciddi sıkıntılar yaşandığı ifade edilen raporda şu ifadeler kullanıldı:

“Eğitimde yaşanan ve yapısal hale gelen sorunlar her ne kadar görmezden gelinmeye çalışılsa da, eğitim sorunu halkın en temel gündemini oluşturmayı sürdürmektedir. Çocuklar eğitim hakkından eşit koşullarda yararlanamamakta, çocuk yaşta evlenmenin önüne geçen adımlar atılmamaktadır. Yoksul, emekçi ailelerin çocukları başta olmak üzere, kız çocukları, kırsal kesimde yaşayan çocuklar açısından eğitime erişim konusunda ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Bölgesel, cinsel, sınıfsal vb. eşitsizlikler, anadilinde eğitim gibi en temel sorunlar iktidarın çözmek bir yana daha da derinleştirdiği temel sorunlar olarak varlığını sürdürmektedir.”

Raporda öne çıkan başlıklar şöyle:

  • Çocuklara yönelik ayrımcılık ve istismarlar artmıştır.
  • Çocuklar ucuz iş gücü kaynağı olarak kullanılmaktadır.
  • MEB okullaşma politikasını siyasi hedeflere göre belirlemektedir.
  • LGS sonuçları göz ardı edilmiştir.

“2019 LGS sonuçlarına göre öğrencilerin Anadolu lisesi taleplerini karşılamakta zorlanan MEB, çareyi tam gün eğitim yapan Anadolu liselerinde yeniden ikili öğretime geçmekte bulmuştur. Kontenjan sorunu bu şekilde çözülmeye çalışılsa da, bu durumun okullardaki eğitimin niteliğinde yarattığı olumsuzluklar yok sayılmış ya da göz ardı edilmiştir.”

  • Özel okul teşvikleri kamusal eğitimin tasfiyesini hızlandırmıştır.
  • Eğitimde Diyanet, dini vakıf ve derneklerin kuşatması artmıştır.
  • Hukuksuz KHK ihraçları sorunu hâlâ çözüm beklemektedir.
  • Ataması yapılmayan öğretmenler sorununa ısrarla çözüm üretilmemiştir

“KPSS’ye giren her 100 öğretmenden sadece 16’sının ataması yapılmış, geriye kalan 84 işsiz öğretmen ya tekrar sınava girmek ya da başka alanlarda çalışmak zorunda bırakılmıştır. Ataması yapılmayan öğretmenlerin zorunlu olarak meslekleri dışında işler yapmaya zorlanması ve meslekleri ile ilgisi olmayan alanlarda çalışmak zorunda bırakılması Türkiye için utanç vericidir.”

  • Eğitimde yaşanan şiddetin önüne geçilememiştir.

Bir Çağrımız Var
Az önce okuduğunuz haber, bağımsız bir medya organı tarafından size sunuldu.
Bağımsız gazetecilik; sermayeye karşı halkı, sömürüye karşı emeği, eşitsizliğe karşı adaleti, savaşlara karşı barışı, piyasacılığa karşı temel hakları, talana karşı doğayı, erkek şiddetine karşı kadınları, istismara karşı çocukları savunmanın olmazsa olmaz koşuludur.
Siz de gerçeğin sesini yükseltmek adına sorumluluk almak istiyorsanız, sadece birkaç dakikanızı ayırarak BirGün’e abone olabilir ve ‘#BirGünBenim’ diyebilirsiniz.
Şimdiden sonsuz teşekkürler…
BirGün bizim; hepimizin.
Tıklayınız