TÜİK’e göre, 2022 yılında okuma-yazma oranı kadınlarda yüzde 95,9; erkeklerde ise yüzde 99,3 olurken; eğitim süresi kadınlarda 8,5 yıl, erkeklerde 10 yıl oldu. Bu veriler eğitimdeki eşitsizliğin sürdüğünü bir kez daha gösterdi.

Eğitimdeki eşitsizlik sürüyor

Haber Merkezi 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "2022 Ulusal Eğitim İstatistikleri"ni açıkladı. Buna göre, ortalama eğitim süresi 2022 yılı için kadınlarda 8,5 yıl, erkeklerde 10 yıl olarak yer aldı. Okuma-yazma bilme oranı da kadınlarda yüzde 95,9, erkeklerde ise yüzde 99,3 olarak yer aldı. 

TÜİK istatistikleri, eğitimde eşitsizliğin sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu. Buna göre ortalama eğitim süresi 2022 yılında 9.2 yıl olurken, okuma-yazma bilen oranı yüzde 97.6 oldu. 2008'de yüzde 9,8 olan 25 yaş ve üzerindeki ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora mezunlarının oranı, 2022 yılında 23,9'e yükseldi. 

Ortalama eğitim süresi 2022'de kadınlarda 8,5 yıl, erkeklerde 10 yıl olarak gerçekleşti. 2022'de 25 yaş ve üzeri nüfusun aldığı ortalama eğitim süresinin en yüksek olduğu il 10,6 yıl ile Ankara oldu. Ortalama eğitim süresinin en düşük olduğu il ise 7,2 yıl ile Ağrı olarak kaydedildi. 6 yaş ve üzeri nüfusta okuma yazma bilenlerin oranı, 2008 yılındaki yüzde 91,8 seviyesinden; 2022'de yüzde 97,6'ya çıktı. 

2008-2022 yılları arasında kadınlarda okuma yazma bilme oranı, yüzde 86,9'dan yüzde 95,9'a; erkeklerde ise yüzde 96,7'den yüzde 99,3'e yükseldi. Okuma yazma bilen oranının 2022 yılında en yüksek olduğu il yüzde 99 ile Antalya, en düşük olduğu il ise 93,6 ile Mardin oldu. Öte yandan, kadınlarda okuma yazma bilen oranının en yüksek olduğu iller yüzde 98,4 ile Antalya ve Çanakkale, en düşük olduğu il yüzde 89 ile Mardin oldu. Erkeklerde ise okuma yazma bilen oranı, iller arasında belirgin bir fark göstermedi.