İktidara yakın sınırlı sayıdaki müteahhidin üstlendiği ulaştırma ve enerji yatırımlarına ödeneğin yüzde 40’ı ayrıldı. Eğitime ayrılan bütçe yüzde 13’e düşerken tarımın payı yüzde 10, sağlığın ise yüzde 9’da kaldı.

Eğitimden kısıp asfalta yatırdılar

Nurcan Gökdemir

Artan işsizlik, büyüyen ekonomik kriz, eğitimde yaşanan sorunlara karşın iktidarın öncelikleri değişmiyor. Cumhurbaşkanlığı 2022 Yatırım Programı’nda da iktidara yakın çevrelerin zenginleşme aracına dönüşen ulaştırma ve enerji yatırımlarına yüksek pay ayrıldı. Kamunun yapmayı öngördüğü 184 milyar TL’lik toplam kamu yatırım tutarından eğitim, sağlık gibi sektörlere düşen pay, ulaştırma ve enerjiye yaklaşamadı.

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda, 2022 yılında kamunun yatırım tahsislerine ilişkin veriler de yer aldı. Buna göre, 2021 yılında 138 milyar 284 milyon TL olan büyüklüğün 2022’de 184 milyar 306 milyon liraya çıkması öngörüldü.

KAYNAKLAR ULAŞTIRMAYA

Ulaştırma sektöründe kamunun yapmayı planladığı yatırım tutarı 2022’de bir önceki yıla göre 42 milyar 474 milyon liradan 49 milyar 749 milyon liraya çıkacak. Oransal olarak yüzde 30’dan yüzde 27’ye gerilemesine karşın bu sektör yine kamu yatırım ödeneklerinden en yüksek payı alacak. İktidara yakın belli şirketlerin faaliyet alanına dönüşen bu sektör gibi enerji sektörünün payı da yüzde 12,2’den 12,9’a çıkacak. Bu sektörde bu yıl 16 milyar 832 bin TL olan yatırım büyüklüğünün 2022’de 23 milyar 837 milyon TL’ye çıkacağı hesaplanıyor.

EĞİTİMİN PAYI AZALDI

Ulaştırma sektörüne ayrılan 49,7 milyar liranın 20 milyarının demiryolu, 13 milyarının karayolu, 12 milyar lirasının da kentiçi ulaşıma harcanması planlanıyor. Pandemi ile birlikte sorunları iyice görünür olan, fırsat eşitliği giderek bozulan, okul ve derslik ihtiyacı karşılanamayan eğitim sektörüne ise ayrılan toplam yatırım tutarının oranı yüzde 14’ten yüzde 13’e geriledi. Geçen yıl ayrılan 19 milyar 827 milyon liralık yatırım büyüklüğünün 2022 yılında 24 milyar 443 milyon lira olması öngörülüyor.

Ülkede giderek gerileyen tarım sektörünün ise yatırım tahsislerinden aldığı pay 18 milyar 607 milyon lira ile yüzde 10’da, sağlık sektörü 17 milyar TL’lik tahsisle yüzde 9’da, imalat sektörü ise 2 milyar 725 milyon liralık tahsisle yüzde 1,5’da kaldı.

***

Karayolları ilk, tarım son sırada

Bu yıl da 138,2 milyar TL’lik yatırım ödeneğinin kuruluşlara göre dağılımına bakıldığında Karayolları Genel Müdürlüğü ilk sırada yer aldı. Ödeneğin dağılımına göre Devlet Su İşleri ikinci sırada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üçüncü sırada yer aldı. Bu kurumları sırasıyla Devlet Demiryolları İşletmesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı izledi. En son sırada ise Tarım ve Orman Bakanlığı yer aldı.